بازرسی تاور کرین

شرکت بازرسی مهندسی آستا با کسب مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار وزارت تعاون ،‌ کار و رفاه اجتماعی ، بازرسی و صدور گواهینامه تاورکرین را مطابق استاندارد ASME B30.3 در سه مرحله انجام می‌دهد:

 1. بازرسی و مشاوره قبل از خرید تاورکرین
 2. بازرسی حین نصب تاورکرین
 3. بازرسی پس از نصب تاورکرین

بازرسی قبل از خرید تاورکرین و بازرسی و صدور گواهینامه تاورکرین از طرف شرکت بازرسی مهندسی آستا توصیه می‌گردد. این نوع بازرسی ها باعث می‌گردد تا چنانچه عدم انطباقی در قطعات اصلی تاورکرین وجود داشته باشد توسط کارشناس و بازرس مشخص شده و قبل از نصب تاور کرین موارد عدم انطباق رفع گردد. بر طرف کردن برخی از موارد عدم انطباق ( به طور مثال مردود شدن یکی از سکشن های اصلی ) پس از نصب تاورکرین ممکن است مستلزم صرف هزینه های زیادی شود.

بازرسی حین نصب شامل بررسی کلیه قطعات اصلی شامل قطعات ارتفاعی (سکشن ها) ، بازوی جلویی (jib) ، بازوی عقبی (conter jib) ، وزنه های تعادل (counterweight) ، کابین ، کاج ، فنداسیون و …. می‌باشد که با توجه به اینکه این قطعات هنوز نصب نشده‌اند و روی زمین می‌باشد ، بازرس میتواند آنها را به راحتی بررسی کرده و چنانچه مورد تایید نباشد در نصب از آنها استفاده نشود.

بازرسی سازه جرثقیل

 • بازرسی قطعات ارتفاعی (سکشن ها)
 1. کلیه قطعات ارتفاعی جرثقیل برجی (تاورکرین) که به وسیله آن دستگاه ارتفاع می‌گیرد باید از لحاظ ظاهری (تغییر شکل، پیچیدگی، ضربه، جوشه‌ای آن) مورد بازرسی قرار گیرد.
 2. کلیه پین ها و پیچهای جرثقیل برجی ( تاورکرین ) بررسی شده که کاملاً در جای خود قرار داشته باشند .
 3. کلیه قطعات ارتفاعی جرثقیل برجی ( تاورکرین ) باید اصلی بوده و دارای شماره سریال و مشخصات باشند.

 

 • بازرسی بازوی جلویی جرثقیل برجی  (فلش – بوم اصلی)
 1. کلیه قسمتهای سازه بازوی جلویی جرثقیل برجی ( تاورکرین ) از لحاظ ظاهری (تغییر شکل، پیچیدگی، ضربه و جوشهای آن) مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
 2. کلیه پین‌ها و پیچهای بازوی جلویی جرثقیل برجی بررسی شده که کاملاً در جای خود قرار داشته باشند .

 

 • بازرسی بازوی عقبی یا تعادلی تاورکرین ( کنفلش )
 1. کلیه قسمت‌های سازه بازوی عقبی تاورکرین از لحاظ ظاهری (تغییر شکل، پیچیدگی، ضربه و جوشهای آن) مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
 2. کلیه پین‌ها و پیچهای بازوی عقبی تاورکرین بررسی شده که کاملاً در جای خود قرار داشته باشند.
 • بازرسی وزنه تعادل تاورکرین (counter weight)
 1. کلیه قسمت های سازه وزنه تعادل جرثقیل برجی ( تاور کرین ) از لحاظ ظاهری ( تغییرشکل ، پیچیدگی ،ضربه و جوشهای آن ) مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
 2. کلیه پین ها و پیچها بررسی شده که کاملاً در جای خود قرار داشته باشند .
 • بازرسی قسمت گردان تاورکرین
 1. سازه گردان، موتور گردان و دنده های اصلی گردان جرثقیل برجی ( تاور کرین ) مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آن بازرسی میشود.

 

 • فنداسیون تاورکرین
 1. قطعه اصلی داخل فنداسیون از لحاظ تراز بودن مورد بررسی قرار میگیرد.
 2. کارفرما باید تأییدیه ای مبنی بر اجرای صحیح فنداسیون جرثقیل برجی ارأیه نماید و این تأییدیه باید به امضاء مهندس ناظر پروژه برسد.

 

 • زیربنا و یا فنداسیون جرثقیل متحرک ریلی
 1. ریل ها و چرخها از لحاظ ظاهری ( تغییر شکل، پیچیدگی، ضربه و لهیدگی ) مورد بررسی قرار میگیرد.
 2. عملکرد قطع کن های ابتدا و انتهای ریل بازرسی میشوند.
 3. در ابتدا و انتهای مسیر ریلها باید ضربه گیر وجود داشته باشد.
 • کابین تاورکرین
 1. مسیر دسترسی به کابین باید ایمن باشد.
 2. درب کابین باید رو به بیرون باز شود .
 3. کابین باید دارای صندلی مناسب و راحت برای اپراتور باشد.
 4. کابین باید دید مناسب را برای اپراتور تامین نماید.
 5. شیشه کابین باید کاملا سالم و بدون ترک خوردگی باشد.
 6. عملکرد کلیه اهرم های کنترلی مورد بررسی قرار میگیرد.
 7. عملکرد کلید قطع کن های اضطراری ( emergency stop ) بررسی میشود.
 8. کلید روشن-خاموش جرثقیل مورد بررسی قرار میگیرد.
 9. کابین باید مجهز به سیستم تهویه هوای مناسب باشد.
 10. تجهیزات داخل کابین باید از جنس نسوز ساخته شوند.
 11. داخل کابین حداقل باید یک دستگاه کپسول ٓاتشنشانی نصب گردد.
 • قطعه افزاینده ارتفاع تاورکرین (کاج)
 1. عملکرد پمپ، سیم کشی، حفاظ و نرده ها، پاگرد و گیره ها و کلیه ی قطعات کاج مورد بازرسی قرار گیرد و همچنین از نظر نشتی روغن و اتصاالت هیدرولیکی مورد بررسی قرار گیرد.
 • کمربند تاورکرین
 1. کلیه قسمتهای سازه کمربند از لحاظ ظاهری ( تغییر شکل، پیچیدگی، ضربه و جوشهای ٓان ) مدورد بازرسدی قدرار میگیرد.
 2. تعداد و فواصل کمربند ها بر اساس استاندارد ASME B30.3 ، کاتالوگ دستگاه و توصیه سازنده مشخص می گردد.
   

قطعات بحرانی تاورکرین

قلاب (hook)

 • قلاب از لحاظ ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفته و باید فاقد هر گونه خمیدگی، ترک و آسیب دیدگی باشد.
 • دهانه قالب اندازه گیری شده و میزان بازشدگی آن نباید از %۱۵ حالت اولیه تجاوز نماید.
 • خوردگی قالب اندازه گیری شده و میزان خوردگی حداکثر از %۱۰ حالت اولیه نباید بیشتر باشد.
 • عملکرد حرکتی مورد بررسی قرار گرفته که باید بتواند براحتی حرکت نماید.
 • پین ها و اتصالات قلاب مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد قرقره قلاب بررسی شده که باید به صورت یکنواخت و راحت حرکت نماید.
 • قسمت های متحرک قلاب باید روانکاری مناسب شده باشد.
 • هیچگونه جوشکاری روی قالب مجاز نمیباشد.
 • قلاب باید دارای شیطانک ( safety latch ) با عملکرد مناسب بوده و از خروج بار از قلاب جلوگیری نماید. فنر شیطانک مورد بررسی قرارگرفته و باید کاملا سالم باشد.

سیم بکسل‌ها (سیم بکسل اصلی – سیم بکسل کالسکه – سیم بکسل جرثقیل امداد)

 • سیم بکسل باید از لحاظ ظاهری مورد بررسی قرار گرفته که نباید در آن تغییر شکل ، پیچیدگی ، لهیدگی و پارگی مشاهده شود.
 • سیم بکسل باید به روش مناسبی روغنکاری شود.
 • سیم بکسل باید به شکل صحیح داخل درام جمع شده یا داخل قرقره ها حرکت نماید.
 • تمامی اتصالات ابتدا و انتها سیم بکسل مورد بررسی قرار گرفته که باید کاملا مطابق استاندارد باشند.
 • معیار پذیرش ساییدگی سیم بکسل ، حداکثر %۵ از اندازه اولیه آن می باشد.

 

(winch) درام :

 • بدنه درام از لحاظ ظاهری مورد بازرسی قرار گرفته که نباید در آن تغییر شکل ، ترک و شکستگی مشاهده شود.
 • شیارهای درام بازرسی و اندازه گیری میشوند.
 • قطر سیم بکسل باید متناسب با اندازه شیارها باشد.
 • در پایین ترین مکان دسترسی قالب، باید حداقل ۲٫۵ دور سیم بکسل دور درام قرار داشته باشد.
 • اتصاالت انتهایی سیم بکسل در درام باید مورد بررسی قرار گیرد.
 • عملکرد درام و موتور ٓان مورد بررسی قرار می گیرد.

کالسکه (شاریوت) Trolley :

 • عملکرد حرکتی کالسکه بررسی می‌شود.
 • ریل ها و چرخهای کالسکه از لحاظ ظاهری ( تغییر شکل ، پیچیدگی ، ضربه و لهیدگی ) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 • عملکرد قطع کن های ابتدا و انتهای مسیر حرکت کالسکه مورد بررسی قرار میگیرد.
 • در ابتدا و انتهای مسیر حرکت کالسکه ، ضربه گیر باید وجود داشته باشد.

بازرسی متعلقات ایمنی تاورکرین :

سیستم ارت :

 • جرثقیل باید به سیستم ارت با مقاومت کمتر از ۲ اهم متصل گردد.

قطع کن های الکتریکی و حرکتی :

 • عملکرد قطع کن اضافه بار قلاب مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد قطع کن اضافه بار بازویی ها مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد قطع کن اضافه بار گردان مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد قطع کن حرکتی ابتدا و انتهای مسیر کالسکه مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد قطع کن حرکتی حد باال و حد پایین قالب مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد قطع کن حرکتی گردان مورد بررسی قرار میگیرد.
 • جرثقیل برجی ( تاور کرین ) باید به کلیدی مجهز شود که در زمان وزش بادهای شدید دستگاه را کاملا خاموش نماید.

بازرسی .C.C.T.V :

 • چنانچه نیاز به استفاده از دوربینهای مدار بسته می باشد، عملکرد دوربینها مورد بررسی قرار میگیرد.

وسایل هشدار دهنده :

 • عملکرد چراغ گردان مورد بررسی قرار میگیرد.
 • عملکرد بوق دستگاه که در زمان اضافه بار یا زمان وزش باد شدید به صدا در می آید، مورد بازرسی قرار میگیرد.

بازرسی نرده‌ها و حفاظ‌ها :

 • اتصالات پله ها و همچنین استحکام پله ها مورد بازرسی قرارمیگیرد . همچنین پله ها باید دارای حفاظ مناسب باشند.
 • پاگرد ها وتمامی قسمتهایی که امکان عبور فرد در آن وجود دارد باید دارای حفاظ و نرده مناسب باشد. اتصالات و استحکام نرده ها مورد بازرسی قرار میگیرد.
 • فاصله پاگرد ها بر اساس توصیه سازنده و استاندارد ASME B30.3 مشخص میگردد.

بازرسی نشت روغن :

کلیه قطعاتی که با روغن کار میکنند یا روغنکاری میشوند نباید هیچگونه نشتی در آنها وجود داشته باشد ، بخصوص در قسمت پله ها و مناطق عبور پرسنل و اپراتور.

اتصالات سیم بکسل :

اتصالات سیم بکسل از لحاظ نحوه بسته شدن ، مورد بازرسی قرار میگیرد.

تست استاتیک و دینامیک تاورکرین (load test) :

 • تست استاتیک باید بوسیله یک وزنه متعادل صورت پذیرد.
 • تست استاتیک با وزنه ای برابر %۱۲۵ بار نامی صورت میگیرد. در تست استاتیک وزنه به ارتفاع ۳۰ cm از زمین جدا شده و در مدت ۲۰ دقیقه نباید این فاصله تغییر کند.
 • در تست دینامیک ، جرثقیل برجی ( تاور کرین ) با وزنه ای برابر با %۱۱۰ بار نامی آزمایش میشود. این تست مطابق جدول بار دستگاه صورت می پذیرد. در تست دینامیک کلیه قطعات حرکتی جرثقیل برجی آزمایش شده و عملکرد ترمز ها ( ترمز گردان ، ترمز کالسکه و ترمز اصلی بابرنده ) مورد بازرسی قرار میگیرد.
 • در تست دینامیک جرثقیل برجی ( تاور کرین ) باید همراه وزنه به اندازه ۳۶۰ درجه بچرخد ، درمحلهایی که امکان چرخش جرثقیل با وزنه وجود ندارد، جرثقیل بدون وزنه باید به حرکت ۳۶۰ درجه ای خود ادامه دهد.
۵
از ۵
۳۲ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش