آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ در ماشین‌های‌ كنكاسور، خردكن و آسیاب‌

 

تعاریف‌

 الف‌ - كنكاسور : منظور از كنكاسور ماشینی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مواد جامد خشك‌ تا حدود یك‌ متر و نیم‌ ضخامت‌ در نتیجه‌ فشار - ضربه‌ یا اصطكاك‌ تبدیل‌ به‌ قطعات‌ از ضخامت‌ 5 تا 15 سانتیمتر می‌شود.

 ب‌ - خرد كن‌ : منظور از خردكن‌ ماشینی‌ است‌ كه‌ معمولاً برای‌ خرد كردن‌ موادی‌ بكار می‌رود كه‌ ضخامت‌ آنها در حدود 15 سانتیمتر باشد.

 ج‌ - آسیاب‌ : منظور از آسیاب‌ ماشینی‌ است‌ كه‌ ذرات‌ ریز مواد خشك‌ یا مرطوب‌ در آن‌ به‌ صورت‌ پودر در می‌آید.

 

مقررات‌:

ماده‌ 1: عملیات‌ خردكردن‌ - ریز كردن‌ و آسیاب‌ نمودن‌ كه‌ همراه‌ با تولید گرد و غبار می‌باشد و در محل‌های‌ مسقف‌ و محصور انجام‌ می‌گیرد، باید در ماشین‌های‌ سربسته‌ كه‌ مجهز به‌ دستگاه‌ مكنده‌ باشد انجام‌ شود تا از انتشار گرد و غبار جلوگیری‌ گردد. همچنین‌ در صورت‌ لزوم‌ كارگاه‌ نیز باید مجهز به‌ وسیله‌ مكنده‌ مؤثر باشد.

 

ماده‌ 2: قسمت‌های‌ متحرك‌ كنكاسور - خردكن‌ و آسیاب‌ كه‌ خطراتی‌ در بر دارد باید طبق‌ مقررات‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ وسایل‌ انتقال‌ نیرو حفاظ‌ گذاری‌ شود. در جایی‌ كه‌ نصب‌ حفاظ‌ عملی‌ نباشد این‌ قسمت‌ها را باید با نرده‌های‌ حفاظتی‌ محصور نمود و در صورتی‌ كه‌ فاصله‌ این‌ قسمت‌ها تا سطح‌ محل‌ كار كمتر از 15 سانتیمتر باشد باید پاگیری‌ نیز در نظر گرفت‌.

 

ماده‌ 3: در صورتی‌ كه‌ دهانه‌ كنكاسور - خردكن‌ و آسیاب‌ها فاقد حفاظ‌ باشد باید مجهز به‌ وسیله‌ تغذیه‌ مكانیكی‌ گردد.

 

ماده‌ 4: وقتی‌ قیف‌ كنكاسور - خردكن‌ - آسیاب‌ كه‌ با دست‌ تغذیه‌ می‌شود طوری‌ قرار گرفته‌ باشد كه‌ احتمال‌ پا گذاردن‌ یا سقوط‌ كارگران‌ در آن‌ برود دهانه‌ آن‌ پوشانده‌ شده‌ و یا به‌وسیله‌ نرده‌ حفاظتی‌ و پاگیر محصور گردد.

 

ماده‌ 5: كنكاسور - خردكن‌ها یا آسیاب‌هایی‌ كه‌ به‌وسیله‌ محور انتقال‌ نیروی‌ مشترك‌ به‌ حركت‌ در می‌آید باید دارای‌ دوشاخه‌ تسمه‌ یا كلاج‌ اصطكاكی‌ مطمئن‌ برای‌ راه‌ انداختن‌ و از كار بازداشتن‌ ماشین‌ باشد به‌طوری‌كه‌:

الف‌ - بتوان‌ در موارد اضطراری‌ ماشین‌ را فوراً متوقف‌ كرد.

ب- شروع‎كار مجددماشین‌ قبل‌از آزاد كردن‌ دوشاخه‌ تسمه‌ یا كلاچ ‎اصطكاكی‌ مقدورنباشد.

 

ماده‌ 6: سطح‌ داخل‌ محفظه‌ خردكننده‌ها و آسیاب‌ها كه‌ مواد خشك‌ قابل‌ احتراق‌ در آنها خرد می‌شود باید از برنج‌ - برنز و یا سایر موادی‌ كه‌ تولید جرقه‌ نمی‌كنند ساخته‌ شود.

 

ماده‌ 7: خرد كردن‌ و آسیاب‌ نمودن‌ موادی‌ كه‌ تولید غبار قابل‌ انفجار می‌نماید باید با وسایل‌ خاصی‌ صورت‌ گیرد و در انجام‌ این‌ اعمال‌ باید مقررات‌ حفاظتی‌ مربوط‌ به‌ آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ مواد خطرناك‌ و قابل‌ اشتعال‌ - قابل‌ احتراق‌ و انفجار رعایت‌ شود.

 

ماده‌ 8: مواد قابل‌ احتراق‌ را قبل‌ از ورود به‌ دستگاه‌ خردكن‌ یا آسیاب‌ باید از روی‌ یك‌ جداكننده‌ مغناطیسی‌ با ابعاد و قدرت‌ كافی‌ كه‌ دارای‌ تمیز كننده‌ خودكار باشد عبور داد تا كاملاً اطمینان‌ حاصل‌ شود كه‌ میخ‌ - مفتول‌ و یا سایر مواد آهنی‌ موجود در آن‌ جذب‌ آهن‌ ربا شده‌ است‌.

 

ماده‌ 9: جداكننده‌ مغناطیسی‌ كه‌ در دستگاه‌ خردكننده‌ یا آسیاب‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد باید مجهز به‌ ضامن‌ خودكاری‌ باشد تا در موقع‌ عمل‌ كردن‌ دستگاه‌ جداكننده‌ جریان‌ ورود مواد را قطع‌ نماید و یا اینكه‌ دارای‌ وسیله‌ اعلام‌ خطر مطمئنی‌ باشد كه‌ در چنین‌ مواردی‌ بطور خودكار بكار افتد.

 

ماده‌ 10: در صورتی‌ كه‌ مواد قابل‌ احتراق‌ تهیه‌ شده‌ در چند دستگاه‌ خردكن‌ به‌ داخل‌ دهانه‌ مشترك‌ تخلیه‌ شود در صورت‌ وقوع‌ احتراق‌ برای‌ جلوگیری‌ از توسعه‌ آن‌ باید هر یك‌ از دستگاه‌ها به‌وسیله‌ دریچه‌ گردان‌ اختصاصی‌ یا خفه‌ كن‌ از سایر دستگاه‌ها مجزا شود.

 

ماده‌ 11: كنكاسورها باید مجهز به‌ حفاظ‌ محكمی‌ باشند تا كارگران‌ را در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ از پرتاب‌ مواد به‌ خارج‌ محفوظ‌ نماید.

 

ماده‌ 12: كارگرانی‌ كه‌ در بالای‌ دهانه‌های‌ باز كنكاسورهای‌ گردان‌ كار می‌كنند باید با كمربند حفاظتی‌ و طنابی‌ كه‌ به‌ تكیه‌ گاه‌ محكمی‌ متصل‌ شده‌ مجهز باشند.

 

ماده‌ 13: دهانه‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ مواد خرد شده‌ در كلیه‌ دستگاه‌های‌ خرد كن‌ باید به‌ نحوی‌ ساخته‌ و یا محافظت‌ شده‌ باشد كه‌ دستهای‌ كارگر نتواند با قسمت‌های‌ متحرك‌ ماشین‌ در داخل‌ آن‌ تماس‌ پیدا كند.

 

ماده‌ 14: برای‌ دوطرف‌ دستگاه‌های‌ خرد كن‌ گلوله‌ای‌ و لوله‌ای‌ كه‌ فاصله‌ قسمت‌ زیر آنها تا كف‌ محل‌ كار كمتر از 6/2 متر می‌باشد باید حفاظ‌ یا نرده‌ حفاظتی‌ پیش‌بینی‌ شود.

 

ماده‌ 15: راهروهای‌ زیر دستگاه‌های‌ خردكن‌ گلوله‌ای‌ یا لوله‌ای‌ باید در دو طرف‌ و بالا مجهز به‌ حفاظ‌ یا نرده‌ حفاظتی‌ باشد.

 

ماده‌ 16: گوه‌هایی‌ كه‌ برای‌ باز كردن‌ درهای‌ دستگاه‌های‌ خردكن‌ گلوله‌ای‌ به‌ كار می‌رود باید به‌وسیله‌ كابل‌ قابل‌ انعطاف‌ یا زنجیر به‌ درپوش‌ متصل‌ شده‌ و یا اینكه‌ به‌وسیله‌ گره‌هایی‌ نگهداری‌ شود تا در حین‌ كار از پرتاب‌ شدن‌ و اصابت‌ آن‌ به‌ كارگران‌ جلوگیری‌ گردد.

 

ماده‌ 17: تخماق های‌ با سقوط‌ آزاد برای‌ خرد كردن‌ قطعات‌ چدن‌ یا مواد مشابه‌ باید در محلی‌ قرار گیرد كه‌ از مسیر عبور كارگران‌ دور بوده‌ و به‌وسیله‌ جدارهای‌ محكم‌ بتونی‌ فولادی‌ یا چوبی‌ با ارتفاع‌ كافی‌ محصور شود تا حفاظت‌ افرادی‌ را كه‌ با این‌ دستگاه‌ها كار كرده‌ یا از مجاور آن‌ می‌گذرند در مقابل‌ پرتاب‌ ذرات‌ فلز خرد شده‌ تأمین‌ نماید.

 

آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور ، خرد کن و آسیاب.pdf

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
موقعیت شغلی - استخدام - HSE - افسر ایمنی - بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش