مقررات صدور پرمیت

داشتن مجوز کار اولین اقدام برای شروع به یک فعالیت غیر رایج و یا کسب و کار با  ریسک بالا است. اما الزام داشتن مجوز کار چیست؟ در صورت عدم وجود آن چه اتفاق هایی خواهد افتاد؟ یا ضرر رسانی مالی و جانی خواهیم داشت؟ در این مقاله سعی داریم به زبان ساده به بررسی تعریف اصولی و اهمیت صدور پرمیت (Permit) بپردازیم. همراه ما باشید. مجوز کار یا پرمیت …
ادامه مطلب

‍منظور از سختی کار چیست ؟

تعریف مشاغل سخت و زیان آور، مطابق تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی موجب این تبصره: « کارهای سخت و زیان ‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده …
ادامه مطلب

آیین نامه جدید اتصال به زمین (راتینگ) - سال 1401

به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی، ایمن‌سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مشمولین قانون کار، "متن بازنگری آیین‌نامه ایمنی سامانه اتصال به زمین"، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ "شورای عالی حفاظت فنی" مورد بررسی و موارد به شرح زیر تصویب گردید:   آیین­ نامه ایمنی سامانه اتصال زمین فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ هدف و دامنه کاربرد این آیین­نامه به …
ادامه مطلب

آيين نامه ايمنی ماشين هاي افزار

هدف ودامنه شمول : به منظور تامين وارتقاء سطح ايمني وحفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي و ايمن سازي محيط كارگاه ها وبه منظورپيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي، مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون كارجمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.   فصل اول – تعاريف : ماشين هاي افزار ماشين هائي …
ادامه مطلب

آیین نامه کار در فضای بسته

به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن‌سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، «آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته» که در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ “شورای عالی حفاظت فنی” تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب می‌گردد. فهرست     آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته     فصل اول ـ کلیات     فصل دوم …
ادامه مطلب

پیش نویس آیین نامه بکارگیری و تایید صلاحیت کارشناسان حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه ها

فصل اول کلیات ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد: این آیین نامه به استناد ماده ۸۵ و تبصره ۱ ماده ۸۶ و ماده ۹۱ قانون کار با هدف ساماندهی و نظام مند نمودن نظارت کارفرمایان در خصوص رعایت مقررات حفاظتی در کارگاههای مشمول آن قانون با در نظر گرفتن شرایط لحاظ شده در خصوص موارد خاص تبیین شده در مفاد این آیین نامه، از طریق بکارگیری کارشناسان حفاظت فنی و …
ادامه مطلب

آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک

هدف: به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انـسانی و منابع مادی کشـور و ایمـن‌سازی محیط کارگاه ها و پیشگیری از حـوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی مقررات این آئین‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. فصل اول: تعاریف لیفتراک : ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع …
ادامه مطلب

آیین نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

ماده 1 -تعاریف اصطلاحات به کاربرده شده دراین تصویب نامه به شرح زیرمی باشد: الف - محورخط : خطی است فرضی رابط بین مراکزپایه ها درطول خطوط هوایی نیروي برق . ب – مسیرخط : نواري است اززمین درطول خطوط هوایی انتقال وتوزیع حاصل ازتصـویرهادي هـاي جـانبی خط برروي زمین . پ – حریم : 1 -حریم درجه یک : دونواراست درطرفین مسیرخط ومتصل به آن کـه عـرض هریـک ازایـن …
ادامه مطلب

آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

فصل اول ـ تعاریف این فصل به تعریف اصطلاح ها و كلمه‌های بكار رفته در آئین‌نامه می‌پردازد. 1ـ زمین (ارت)1: رسانندگی جرم زمین را در صورتی كه پتانسیل الكتریكی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر صفر در نظر گرفته شود، زمین (ارت) می‌نامند. 2ـ سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)2: یك یا چند الكترود همراه با سیمهای ارت را كه قابلیت اتصال به ترمینال اصلی داشته باشند، سیستم …
ادامه مطلب

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی درکارگاه ها

  هدف و دامنه شمول هدف از بازنگري و اصلاح آيين نامه پيشگيري ومبارزه با آتش سوزي درکارگاه ها (مصوب1340 شوراي عالي حفاظت فني) به روز رسانی آن به منظور پیشگیری هرچه بيشتر از حوادث و صدمات منجر به خسارات جاني و مالي و تأمين ايمني و حفاظت نيروي انساني و منابع مادي مي باشد كه به استناد ماده ٨٥ قانون كار جمهوري اسلامي ايران تهيه گرديده و براي كليه …
ادامه مطلب

آيين نامه ايمنی در جایگاه های عرضه سوخت

    فصل اول- كليات: ماده 1- تعاريف: 1- جايگاه عرضه سوخت: تأسيساتي است كه انواع سوخت اعم از گاز طبيعي فشرده و يا سوخت مايع مانند گازوئيل، بنزين و گاز مايع را براي وسايل نقليه موتوري عرضه و توزيع مي نمايد.   2- جايگاه سوخت ساحلي/ دريايي: جايگاه توزيع سوخت مستقر در ساحل و يا مجاور آن، اسكله، لنگرگاه يا يك بارانداز شناور كه سوخت را به داخل باك …
ادامه مطلب

آيين نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ايمنی

    فصل اول: تعاريف ماده 1-  در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار ميروند: مركز: منظور مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در اين آيين نامه به اختصار مركز ناميده مي شود.   شورا: منظور شوراي عالي حفاظت فني است كه به استناد  ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشـكيل شـده است …
ادامه مطلب

آئین ‎نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه‎ها

    هدف و دامنه شمول: هدف از تدوین این آئین‎نامه، اجرای مفاد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در خصوص آن دسته از نیروی کار می‎باشد که در تماس و کار مبارزه شیمیایی با آفات و کلیه امور مرتبط با آن شرکت می‎کنند.   فصل اول: تعاریف آفات: به کلیه عوامل خسارت‎زای زنده از قبیل جانوران زیان‎آور، عوامل بیماری‎زا …
ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

    با توجه به آیین نامه اجرایی بند «5» جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره «2» الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، مصوب سال 80 موضوع تصویبنامه شماره 58352/ت960هـ مورخ 27/12/80 هیات محترم وزیران ضمن ارسال قانون و آیین‌نامه مزبور، چگونگی ارایه درخواست و بررسی و تشخیص …
ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

  1ـ واژه های کلیدی 1ـ1ـ دوره های آموزشی ایمنی: مجموعه فرایند آموزش که دارای هدف، محتوی، برنامه و ارزشیابی است و باهدف ارتقای سطح آگاهی و دانش ایمنی برای مخاطبین برگزار می گردد و می تواند در یک مکان خاص و یا بصورت مجازی و غیرحضوری اجرا شود. 2ـ1ـ مرکز تحقیقات ستاد: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی مستقر در تهران …
ادامه مطلب
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش