آیین‌ نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها  (پرسکاری‌ سرد فلزات‌)

آیین‌ نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها  (پرسکاری‌ سرد فلزات‌)

 

فصل‌ اول‌- تعاریف‌ و مفاهیم‌

ماده‌۱- پرس‌های‌ قدرتی‌ (مکانیکی‌- هیدرولیکی‌-پرس‌بریک‌)  POWER PRESS

پرس‌های‌ قدرتی‌ به‌ ماشینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ عموماً دارای‌ بستر ساکن‌ و ایستا بوده‌ و ضربه‌ ‎زن‌ آن‌ در قاب‌ پرس‌ هدایت‌ شده‌ تا بر روی‌ مسیر معینی‌ حرکت‌ رفت‌ و برگشت‌ تناوبی‌ با زاویه‌ قائمه‌ نسبت‌ به‌ بستر پرس‌ داشته‌ باشد. پرس‌های‌ قدرتی‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ برش‌ – خمش‌ – تغییر شکل‌ مواد نیمه‌ ساخته‌ و فشردن‌ مواد فلزی‌ – بکار می‌روند. این‌ کار بوسیله‌ قالب‌های‌ بالایی‌ و پایینی‌ (سنبه‌ – ماتریس‌) که‌ به‌ کف‌ ضربه‌زن‌ و میز نگاهدارنده‌ بسته‌ می‌شود انجام‌ می‌گیرد.

اصطلاح‌ پرس‌های‌ قدرتی‌ که‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ تعریف‌ شده‌ شامل‌ پرسهای‌ بولدوزری‌، خمش‌ گرم‌، غلتک‌ها و نوردها و آهنگری‌ (فورچینگ‌) نمی‌گردد.

 

ماده‌ ۲- پرس‌های‌ مکانیکی (‌  MEHANICAL METAL PRESS)

پرس‌های‌ مکانیکی‌ یا ضربه‌ای‌ به‌ ماشینی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ دارای‌ نیروی‌ محرکه‌ مکانیکی‌ بوده‌ و انتقال‌ نیرو در آن‌ها به‌ میل‌ لنگ‌ توسط‌ کلاچ‌ انجام‌ می‌گیرد.

 

ماده‌ ۳- پرس‌های‌ هیدرولیکی‌

 پرس‌های‌ هیدرولیکی‌ به‌ ماشینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در آن‌ انتقال‌ نیرو به‌ ضربه‌زدن‌ (پلاتین‌) «‌PLATEN » توسط‌ فشار مایع‌ (روغن‌) صورت‌ می‌گیرد. سایر تعاریف‌ براساس‌ حروف‌ الفبا بشرح‌ زیر می‌باشند:

 

ماده‌ ۴- انواع‌ پرس‌های‌ قدرتی‌

براساس‌:

 ۱) ساختمان‌ عبارتند از: « C » شکل‌ – دروازه‌ای‌ – افقی‌

2) نیروی‌ محرکه‌ عبارتند از: مکانیکی‌ (ضربه‌ای‌) – هیدرولیکی‌

 

ماده‌ ۵- اینترلاک‌ (پیوستگی‌ حفاظ‌ با راه‌اندازی‌)  INTERLOCK

اینترلاک‌ از لحاظ‌ لغوی‌ بهم‌ ارتباط‌ داشتن‌ است‌ و در حفاظت‌ صنعتی‌ به‌ این‌ معناست‌ که‌ سیستم‌ راه‌اندازی‌ یا کنترل‌ حرکت‌ قسمت‌های‌ خطرناک‌ دستگاه‌ در ارتباط‌ با سیستم‌ طراحی‌ شده‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ ایمنی‌ ماشین‌ باشد. مانند:

 ۱) حفاظ‌ دریچه‌ای‌ متحرک‌ یا کشویی‌ که‌ با نیروی‌ عملیات‌ ماشین‌ پرس‌ بطور الکتریکی‌ – هیدرولیکی‌ یا مکانیکی‌ دارای‌ اثر متقابل‌ « INTERACT » باشد و یا:

 ۲) وسیله‌ حفاظتی‌ چشم‌ الکترونیکی‌ که‌ روی‌ پرس‌های‌ هیدرولیکی‌ یا مکانیکی‌ (کلاچ‌ چرخش‌ غیرکامل‌) نصب‌ می‌گردد تا در صورت‌ قرار گرفتن‌ دست‌ در منطقه‌ خطر مانع‌ از عمل‌ پرس‌ شود.

 

ماده‌ ۶- ابزارهای‌ تغذیه‌ دستی‌ (انبرک‌ها)

وسایلی‎است‌ برای‌ گرفتن‌ قطعات‌ و تغذیه‌ دستی‌ پرس‌ که‌ به‎اشکال‌ گوناگون‌ ساخته‌ می‌شود.

 

ماده‌ ۷- بستر پرس‌

 بخش‌ ایستای‌ ساختمان‌ پرس‌، بستر نامیده‌ می‌شود که‌ معمولاً روی‌ کف‌ یا فونداسیون‌ کارگاه‌ قرار می‌گیرد این‌ بخش‌ سنگینی‌ سایر قسمت‌های‌ پرس‌ را تحمل‌ کرده‌ به‌علاوه‌ در مقابل‌ نیروی‌ اعمال‌ شده‌ پرس‌ نیز مقاومت‌ می‌نماید.

 

ماده‌ ۸- بیرون‌انداز (پران‌)

بیرون‌ انداز یا پران‌ مکانیزمی‌ است‌ که‌ برای‌ خارج‌ ساختن‌ قطعات‌ ساخته‌ شده‌ یا مواد از داخل‌ قالب‌های‌ بالایی‌ یا پایینی‌ بکار می‌رود.

 

ماده‌ ۹- تنظیم‌ آرام‌ (جزء به‌ جزء)  INCHING CONTROL

 تنظیم‌ آرام‌ وسیله‌ ایست‌ در پرس‌ که‌ حرکت‌ جزیی‌ منقطع‌ پرس‌ را فراهم‌ می‌آورد این‌ وسیله‌ فقط‌ در مواقع‌ تنظیم‌ و بستن‌ قالب‌ پرس‌ کاربرد دارد و سویچ‌ تغییر وضعیت‌ آن‌ در تابلوی‌ کنترل‌ دستگاه‌ باید قابل‌ دسترس‌ باشد.

 

ماده‌ ۱۰- ترمز

ترمز مکانیزمی‌ است‌ در پرس‌های‌ مکانیکی‌ به‌منظور متوقف‌ کردن‌ و یا کنترل‌ میل‌لنگ‌ در زمانی‌ که‌ کلاچ‌ عمل‌ نمی‌کند که‌ بطور مستقیم‌ و یا توسط‌ چرخ‌ دنده‌ واسطه‌ این‌ عمل‌ انجام‌ می‌پذیرد ترمز ممکن‌ است‌ بسته‌ به‌ چگونگی‌ عملکرد کلاچ‌، یک‌ نیروی‌ باز دارنده‌ دائم‌ ایجاد نموده‌ و یا فقط‌ در هنگام‌ خلاصی‌ کلاچ‌ عمل‌ نماید. ضمناً مورد اول اکثراً در ماشین‌های‌ با سیستم‌ کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌ و مورد دوم‌ در ماشین‌های‌ با سیستم‌ کلاچ‌ چرخش‌ غیرکامل‌ رایج‌ می‌باشد.

 

ماده‌ ۱۱- تک‌ ضرب ‌  SINGEL STROKE DIVICES

 تک‌ ضرب‌ بخشی‌ از سیستم‌ کنترل‌ کلاچ‌ / ترمز است‌ که‌ فقط‌ برای‌ انجام‌ یک‌ ضربه‌ در هنگام‌ فرمان‌ دادن‌ به‌ پرس‌ طراحی‌ شده‌ است‌ به‌ تعبیری‌ چنانچه‌ وسیله‌ فرمان‌ راه‌اندازی‌ در وضعیت‌ عمل‌ نگاه‌ داشته‌ شود میل‌ لنگ‌ بیش‌ از یک‌ ضربه‌ نزند. این‌ سیستم‌ علاوه‌ بر اینکه‌ ضربات‌ بعدی‌ را کنترل‌ می‌نماید در پرس‌های‌ با تغذیه‌ دستی‌ قرار دادن‌ قطعه‌ کار و برداشتن‌ قطعه‌ ساخته‌ شده‌ را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

ماده‌ ۱۲- تغذیه‌

 منظور از تغذیه‌ قرار دادن‌ و جابجایی‌ قطعه‌ کار و یا مواد در قالب‌ و یا خارج‌ ساختن‌ از آن‌ می‌باشد و انواع‌ تغذیه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱) تغذیه‌ خودکار

تغذیه‌ خودکار تغذیه‌ ایست‌ که‌ در آن‌ انجام‌ موارد فوق‌ توسط‌ وسیله‌ای‌ که‌ روی‌ دستگاه‌ نصب‌ می‌گردد بدون‌ نیاز به‌ کمک‌ کارگر انجام‌ می‌گیرد.

۲) تغذیه‌ نیمه‌ خودکار

 تغذیه‌ نیمه‌ خودکار تغذیه‌ ایست‌ که‌ در آن‌ مواد یا قطعه‌ کار با استفاده‌ از یک‌ وسیله‌ کمکی‌ با ضربات‌ کنترل‌ شده‌ پرس‌، توسط‌ اپراتور در درون‌ منطقه‌ عمل‌ دستگاه‌ قرار گرفته‌ و یا در آن‌ محل‌ جابجا می‌شود. انواع‌ روش‌های‌ معمول‌ این‌ نوع‌ تغذیه‌ عبارتست‌ از: سطح‌ شیب‌دار- پلانگر- خشاب‌دار- قالب‌های‌ کشویی‌- دیسک‌ چرخان‌ – قالب‌های‌ چرخشی‌

۳) تغذیه‌ دستی‌

 تغذیه‌ دستی‌ تغذیه‌ ایست‌ که‌ فرآیند تغذیه‌ توسط‌ متصدی‌ پرس‌ انجام‌ می‌گیرد.

 

ماده‌۱۳- چشم‌ الکترونیکی‌ (وسایل‌ حس‌ کننده‌) (Electro Sensitive Safety Devices)

وسایل‌ حس‌کننده‌ به‌ وسایلی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ طراحی‌ و ساخته‌ شده‌ تا یک‌ سطح‌ و یا میدان‌ حساس‌ برای‌ سیستم‌ کنترل‌ کلاچ‌ ترمز پرس‌ بوجود آورد تا زمانی‌ که‌ دست‌های‌ کارگر یا هر قسمت‌ دیگر از بدن‌ در آن‌ سطح‌ یا میدان‌ قرار گیرد سیستم‌ کلاچ‌ عمل‌ نکند. اگر ضربه‌زن‌ در وضعیت‌ حرکت‌ به‌ پایین‌ باشد در صورتی‌ که‌ دست‌ یا هر قسمت‌ از بدن‌ شعاع‌ نور چشم‌ الکترونیکی‌ را قطع‌ نماید، دستگاه‌ باید فوراً متوقف‌ گردد.

این‌ وسایل‌ در پرس‌های‌ با کلاچ‌ الکتروپنوماتیکی‌ و یا اصطکاکی‌ و یا هر نوع‌ پرسی‌ که‌ ضربه‌زن‌ آن‌ در هر نقطه‌ از کورس‌ خود قابل‌ کنترل‌ باشد، کاربرد دارد ولی‌ از این‌ وسایل‌ نباید در روی‌ پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌ استفاده‌ گردد.

 

ماده‌ ۱۴- حفاظ‌ حصاری‌

 حفاظ‌ حصاری‌ وسیله‌ ایست‌ که‌ مانع‌ از ورود دست‌ یا هر قسمت‌ از بدن‌ اپراتور به‌داخل‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ می‌شود.

حفاظ‌های‌ حصاری‌ یا حفاظ‌های‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ به‎سه‌ گروه‌ کلی‌ به‎شرح‌ زیر تقسیم‌ می‌شوند:

۱) حفاظ‌های‌ محصور دور قالب (‌  The ENCLOSURE GUARDS)

حفاظ‌های‌ محصور دور قالب‌ حفاظی‌ است‌ که‌ به‌ کفشک‌ قالب‌ و ورق‌گیر و یا هر دو در مکانی‌ ثابت‌ نصب‌ می‌شود.

۲) حفاظ‌ حصاری‌ ثابت (‌  FIXED BARRIER GUARDS)

 حفاظ‌ ثابتی‌ است‌ در اطراف‌ محیط‌ قالب‌ که‌ به‌ بدنه‌ پرس‌ متصل‌ می‌شود. عموماً این‌ نوع‌ حفاظ‌ دارای‌ یک‌ بخش‌ کوچک‌ جدا شونده‌ بوده‌ که‌ با نیروی‌ عملیات‌ پرس‌ بطور مکانیکی‌ یا الکتریکی‌ اینترلاک‌ می‌باشد. این‌ نوع‌ حفاظ‌ اصولاً بر روی‌ پرس‌های‌ با تغذیه‌ اتوماتیک‌ کاربرد دارد.

۳) حفاظ‌ حصاری‌ قابل‌ تنظیم ‌  (Adjust Table Barrier Guards)

حفاظی‌ است‌ که‌ برای‌ انجام‌ هر کار و یا نصب‌ هر قالب‌ نیاز به‌ تنظیم‌ دارد.

 

ماده‌ ۱۵- راه‌ اندازی‌ دودستی‌ Two Hands Tripping Devices

راه اندازی دو دستی به وسیله‎ای اطلاق می‎شود که جهت انجام عمل پرس نیاز به فشار همزمان با هر دو دست پرسکار دارد. به طوری که در هنگام پایین آمدن ضربه زن، دست‎های اپراتور را از منطقه خطر دستگاه دور نگاهدارد. این وسایل راه اندازی می‎توانند به صورت برقی یا هوای فشرده یا مکانیکی عمل نمایند.

 

ماده‌ ۱۶- رکاب (پدال پائی)

رکاب یا پدال پائی وسیله مکانیکی است که باعث گردش میل لنگ می‎شود.

 

ماده‌ ۱۷- رگبار (مسلسل)

اصطلاح رگبار بدان معنی است که ضربات پی در پی بدون ایست توسط ترمز (یا سایر کنترل کننده‎های کلاچ) انجام پذیرد.

 

ماده‌ ۱۸- سلکتور فرمان پرس (انتخاب کننده نوع عملیات)

این سیستم بخش کنترل کلاچ/ترمز می‎باشد و پس از مشخص شدن نوع عمل از آن استفاده می‎شود. انواع آن معمولاً شامل حالت‎های خاموش – تک ضرب – رگبار (مسلسل)، راه‎اندازی دو دستی، پدال پائی و تنظیم آرام (INCH)  می‏‎باشد.

 

ماده‌ ۱۹- ضربه کشوئی زن  ( SLID-RAM)

عموماً به بخش اصلی هر پرس که دارای حرکت رفت و برگشت تناوبی است «ضربه زن» گفته می‎شود. این بخش در قاب پرس هدایت شده و قالب بالایی به آن بسته می‎شود. همچنین در بعضی مواقع «رام» یا «پلانگر» یا «پیستون» نیز نامیده می‎شود.

در پرس‎های دو عمله ضربه زن از دو قسمت تشکیل یافته قسمت خارجی آن که کار نگاهداشتن قطعه کار و بخش داخلی آن عمل اصلی را انجام می‎دهد. ضمناً به بخش کشوئی یا ضربه زن پرس‎های هیدرولیکپ اطلاق می‏‎شود.

 

ماده‌ ۲۰- ضربه‌

 یک‌ حرکت‌ رفت‌ و برگشتی‌ یا سیکل‌ کامل‌ بخش‌ کشویی‌ پرس‌ «ضربه‌» نامیده‌ می‌شود به‌ بیشترین‌ فاصله‌ای‌ که‌ ضربه‌زن‌ می‌تواند در سیکل‌ خود طی‌ نماید کورس‌ گفته‌ می‌شود.

 

ماده‌ ۲۱- ضربه‌ ناخواسته‌ (ضربه‌ تکراری‌)  REPAT STROKE

 در پرس‌های‌ با تغذیه‌ دستی‌ (در وضعیت‌ تک‌ ضرب‌) چنانچه‌ بعد از اتمام‌ یک‌ ضربه‌، عمل‌ قطع‌ کلاچ‌ در حد بالایی‌ به‌ موقع‌ انجام‌ نشود و یا بهر دلیلی‌ میل‌ لنگ‌ نتواند در همان‌ نقطه‌ متوقف‌ گردد در این‌ صورت‌ یک‌ ضربه‌ تکراری‌ و غیرمنتظره‌ انجام‌ می‌گیرد که‌ «ضربه‌ ناخواسته‌ نامیده‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ کلاچ‌ به‌ موقع‌ عمل‌ کند ولی‌ ترمز به‌ دلیل‌ نقص‌ فنی‌ خوب‌ عمل‌ ننماید در نتیجه‌ لنگ‌ (CRANKPIN)  در نقطه‌ معمول‌ مرگ‌ بالا متوقف‌ نشده‌ و به‌ حرکت‌ خود ادامه‌ خواهد داد در نتیجه‌ ضربه‌ زن‌ تحت‌ تأثیر نیروی‌ وزن‌ و سنگینی‌ خود ممکن‌ است‌ به‌ پایین‌ سقوط‌ نماید به‌ این‌ وضعیت Over Run گفته‌ می‌شود.

 

ماده‌ ۲۲- قالب‌ رد شده‌ از آستانه‌ معینی‌  Over Run Go Beyond (alimit) Die

 

قالب‌ ابزاری‎است‌ که‌ برای‌ پرس‌ و یا شکل‎دادن‌ مواد در پرس‎بکارمی‌رود و از یک‎جفت‌ ابزار (TOOLS) تشکیل‌ یافته‌ به‌ بخش‌ بالایی‌ سنبه‌ و به‌ قسمت‌ پایینی‌ ماتریس‌ نیز گفته‌ می‌شود.

 

ماده‌ ۲۳- قالب‌های‌ ایمن‌  ENCLOSED TOOLS

 قالب‌های‌ ایمن‌ به‌ قالب‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ در مراحل‌ طراحی‌ و ساخت‌ آن‌ها نکات‌ ایمنی‌ مراعات‌ گردیده‌ به‌ نحوی‌ که‌ در موقع‌ کار با آن‌ها منطقه‌ خطری‌ ایجاد نمی‌گردد.

 

ماده‌ ۲۴- کلاچ‌

 کلاچ‌ به‌ مفهوم‌ یک‌ سیستم‌ انتقال‌ نیرو است‌ که‌ در پرس‌های‌ مکانیکی‌ جهت‌ انتقال‌ نیرو و قطع‌ نیرو از فلایویل‌ (چرخ‌ طیار) به‌ میل‌ لنگ‌  CRANKSHAFT به‌کار می‌رود که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا توسط‌ چرخ‌‌دنده‌ واسطه‌ این‌ عمل‌ انجام‌ می‌پذیرد و انواع‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیرا است‌:

۱) کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌  Positive Clutch

 نوعی‌ کلاچ‌ مکانیکی‌ است‌ که‌ در حین‌ عمل‌ تا زمانی‌ که‌ میل‌لنگ‌ یک‌ دور کامل‌ نزده‌ و ضربه‌زن‌ یک‌ سیکل‌ کامل‌ را تا رسیدن‌ به‌ حد بالایی‌ طی‌ نکرده‌ است‌ حرکت‌ آن‌ متوقف‌ نمی‌گردد از قبیل‌ کلاچ‌های‌ خار شعاعی‌ – خار محوری‌ – چند فکی‌.

۲) کلاچ‌ چرخش‌ غیرکامل‌ PART REVOLUTION CLUTCH

 این‌ سیستم‌ کلاچ‌ به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ می‌تواند انتقال‌ نیرو را قبل‌ از رسیدن‌ میل‌لنگ‌ به‌ یک‌ چرخش‌ کامل‌ قطع‌ نماید. مانند کلاچ‌ الکتروپنوماتیکی‌ و کلاچ‌ اصطکاکی‌.

 

ماده‌ ۲۵- کنترل‌ پایی‌ (برقی‌ یا پنوماتیکی‌) FOOT CONTROL

 کنترل‌ پایی‌ مکانیزمی‌ است‌ که‌ در آن‌ با استفاده‌ از یک‌ پدال‌ پایی‌ فرمان‌ داده‌ می‌شود و در سیستم‌ کلاچ‌ چرخش‌ غیرکامل‌ کاربرد دارد.

 

ماده‌ ۲۶- کفشک‌ قالب‌

 کفشک‌ قالب‌ به‌ صفحه‌ یا بلوکی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ روی‌ آن‌ یک‌ سنبه‌گیر یا ماتریس‌گیر نصب‌ شده‌ است‌.

 

ماده‌ ۲۷- میل‌ راهنما

 میل‌ راهنما میله‌ ایست‌ که‌ روی‌ کفشک‌ بالایی‌ و پایینی‌ قالب‌ نصب‌ شده‌ و در یک‌ بوش‌ که‌ در طرف‌ مخالف‌ کفشک‌ قالب‌ قرار دارد حرکت‌ می‌کند در نتیجه‌ هم‌ راستا بودن‌ نیمه‌ بالایی‌ و پایینی‌ قالب‌ را تأمین‌ می‌کند.

 

ماده‌ ۲۸- میز نگاهدارنده‌ (قالب‌ بند)   BOLESTER

 عبارت‌ است‌ از صفحه‌ای‌ جهت‌ بستن‌ قالب‌ که‌ به‌ قسمت‌ ضربه‌ زن‌ (رام‌) و یا بستر پرس‌ متصل‌ بوده‌ و دارای‌ شیارهای‌  “T”  شکل‌ یا سوراخ‌های‌ گرد می‌باشد.

 

ماده‌ ۲۹- نیروی‌ محرکه‌

منظور از نیروی‎محرکه‎مکانیزمی‎است‌ که‎باعث‎حرکت‎ضربه‌زن‌ (میز متحرک‌) پرس‌ می‌گردد.

 

فصل‌ دوم‌: مقررات‌ کلی‌

ماده۳۰مواد مورداستفاده‌ درساخت‌ قسمت‌های‌مختلف‌ پرس‌ باید به‎نحوی‌ انتخاب‌ و به‌کار برده‌ شود که‌ علاوه‌ بر تحمل‌ بارهای‌ وارده‌ و تنش‌های‌ حاصل‌، از کیفیت‌ و مرغوبیت‌ مناسبی‌ برخوردار بوده‌ به‌ نحوی‌ که‌ نتیجه‌ آزمون‌های‌ ضروری‌ در حد قابل‌ قبول‌ (استاندارد) باشد.

 

ماده‌ ۳۱ قطعات‌ ریختگی‌ در ساختمان‌ پرس‌ می‌بایستی‌ از مواد و ترکیباتی‌ مناسب‌ انتخاب‌ و ریخته‌ شود که‌ فاقد مک‌ و تخلخل‌ و عیوب‌ مضره‌ دیگری‌ باشد که‌ ممکن‌ است‌ در کاربرد قطعات‌ منفصله‌ تأثیر منفی‌ گذارد.

 

ماده‌ ۳۲ کلیه‌ قسمت‌های‌ متحرک‌ پرس‌ نظیر چرخ‌ دنده‌- فلاویل‌ها (چرخ‌ طیار) و تسمه‌ و – فلکه‌ها و امثالهم‌ باید به‌ نحو مناسبی‌ حفاظ‌گذاری‌ شود بطوریکه‌ با باز کردن‌ حفاظ‌ دستگاه‌ متوقف‌ گردد.

 

ماده‌ ۳۳- لوحه‌ شناسایی‌ (نشانه‌گذاری‌)  INDICATION

 هر دستگاه‌ پرس‌ باید دارای‌ یک‌ لوحه‌ شناسایی‌ حاوی‌ اطلاعات‌ و مشخصات‌ زیر بوده‌ و در محل‌ قابل‌ رویتی‌ بر روی‌ پرس‌ نصب‌ شود.

 ۱) نام‌ و علامت‌ کارخانه‌ سازنده‌.

 ۲) تاریخ‌ ساخت‌.

 ۳) شماره‌ تولید.

 ۴) ظرفیت‌ پرس‌ یا تناژ.

 ۵) تعداد ضربه‌ها در دقیقه‌.

 ۶) ابعاد میز پرس‌.

 ۷) وزن‌ پرس‌.

 ۸) طول‌ (ارتفاع‌) کورس‌ پرس‌ بر حسب‌ میلی‌متر.

 ۹) مقدار تعدیل‌ و تنظیم‌ کشویی‌ (ضربه‌زن‌) بر حسب‌ میلی‌متر.

 ۱۰) حداکثر سرعت‌ فرود بر حسب‌ میلی‌متر بر ثانیه‌ برای‌ پرس‌های‌ هیدرولیک‌.

۱۱)مقدار فرود اجباری‎برحسب ‌میلی ‌متر برای ‎پرس‌های ‎هیدرولیک  INRTIA DESCENT VALUE

۱۲) قدرت‌ موتور

تبصره‌- سازنده‌ دستگاه‌ مؤظف‌ است‌ دستورالعمل‌ نصب‌ و بهره‌برداری‌ و تعمیر و نگاهداری‌ صحیح‌ دستگاه‌ را نیز در اختیار خریدار (مصرف‌کننده‌) قرار دهد.

 

 

فصل‌ سوم‌- حوادث‌ و خطرات‌ پرس‌های‌ قدرتی‌

 ماده‌ ۳۴- خطرات‌ پرس‌های‌ مکانیکی‌

 معمولاً حوادث‌ در منطقه‌ عمل‌ پرس‌های‌ مکانیکی‌ در مواقع‌ زیر رخ‌ می‌دهد:

مرحله‌ اول‌

 ۱) دست‌های‌ کارگر در حین‌ عملیات‌ عادی‌ پرس‌ و در مواقع‌ بسته‌ شدن‌ قالب‌ها در میان‌ آن‌ها قرار می‌گیرد.

۲) در هنگام‌ عملیات‌ عادی‌ پرس‌ کارگر نتواند به‌ موقع‌ دست‌هایش‌ را از منطقه‌ خطر خارج‌ نماید.

مرحله‌ دوم‌

 ۳) بعد از اتمام‌ یک‌ ضربه‌ و سیکل‌ کامل‌ و در زمانی‌ که‌ پرس‌ در حالت‌ فرمان‌ نیست‌ و کارگر در حین‌ گذاشتن‌ قطعه‌ کار و یا برداشتن‌ قطعه‌ ساخته‌ شده‌ از میان‌ قالب‌هاست‌ ضربه‌ ناخواسته‌ و غیرمنتظره‌ای‌ زده‌ شده‌ و یا شرایط‌ Over Run = رد شدن‌ از آستانه‌ معین‌ ایجاد شود.  در نتیجه‌ قالب‌ها بر روی‌ دست‌های‌ کارگر بسته‌ می‌شود.

زمانی‌ که‌ کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌ شروع‌ بکار نماید خلاص‌ کردن‌ آن‌ غیرممکن‌ است‌ مگر اینکه‌ سیکل‌ آن‌ کامل‌ شود. عموماً همراه‌ با این‌ نوع‌ کلاچ‌ نوعی‌ ترمز وجود دارد که‌ روی‌ میل‌ لنگ‌ مداوماً اثر می‌گذارد. این‌ نوع‌ کلاچ‌ به‌ علت‌ مشخصه‌ فوق‌ بسیار خطرناک‌ بوده‌ خصوصاً در زمانی‌ که‌ با نقایص‌ متعارف‌ زیر همراه‌ گردد خطر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

 • شکسته‌ شدن‌ خار و فنر کلاچ‌ که‌ ضربه‌ ناخواسته‌ ایجاد می‌کند.
 • شکستن‌ پیچ‌ تنظیم‌ ضربه‌زن‌ که‌ باعث‌ افتادن‌ آن‌ می‌شود.
 • خارج‌ شدن‌ ترمز از تنظیم‌ که‌ باعث‌ می‌شود شرایط‌ (Over Run) بوجود آید.
 • توسعه‌ شکستگی‌ در میل‌ لنگ‌ و شاتون‌ که‌ باعث‌ افتادن‌ ضربه‌زن‌ می‌شود.
 • در رفتن‌ قالب‌ بالایی‌ از میان‌ قالب‌گیر و یا شکسته‌ شدن‌ قالب‌ها که‌ ایجاد حادثه‌ می‌نماید.
 • هرز شدن‌ پیچ‌های‌ اتصال‌ که‌ باعث‌ افتادن‌ موتورها، حفاظ‌های‌ دستگاه‌ یا سایر قطعات‌ ثابت‌ می‌شود.

 

ماده‌۳۵-  بهترین‌ روش‎ایمن‌سازی‌ پرس‌های‎مکانیکی‌ و پیشگیری‌ از حوادث‌ عبارت‎است‌ از:

 ۱) استفاده‌ از قالب‌های‌ ایمن‌ و یا

 ۲) استفاده‌ از حفاظ‌های‌ حصاری‌ ثابت‌ با تغذیه‌ اتوماتیک‌

در نتیجه‌ در کلیه‌ مراحل‌، کارگر متصدی‌ پرس‌ و دستیاران‌ و سایر پرسنل، خارج‌ از منطقه‌ عملیات‌ پرس‌ قرار می‌گیرند و امکان‌ هیچگونه‌ دسترسی‌ به‌ منطقه‌ خطر دستگاه‌ وجود ندارد.

 

ماده‌ ۳۶- حوادث‌ پرس‌های‌ هیدرولیکی‌

 ضربه‌زن‌ پرس‌های‌ هیدرولیکی‌ دارای‌ سرعت‌ فرود کمتری‌ نسبت‌ به‌ پرس‌های‌ مکانیکی‌ است‌ این‌ پرس‌ها اکثراً کارهایی‌ مشابه‌ پرس‌های‌ مکانیکی‌ انجام‌ می‌دهند بنابراین‌ اصول‌ حوادث‌ و خطرات‌شان‌ نیز همانند یکدیگر است‌ یعنی‌ خطر درگیری‌ دست‌های‌ پرسکار در بین‌ قالب‌ها در حین‌ عملیات‌ عادی‌ به‌ علاوه‌ خطر ضربه‌های‌ غیر منتظره‌ که‌ ممکن‌ است‌ در اثر نقایص‌ زیر رخ‌ دهد:

 • سقوط‌ ناگهانی‌ ضربه‌زن‌ در اثر ایجاد نقص‌ در نیروی‌ محرکه‌ پرس‌
 • قطع‌ مدار فشار روغن‌.
 • ایجاد نقص‌ در سیستم‌های‌ فرمان‌ دو دگمه‌ای‌.
 • افزایش‌ غیرمنتظره‌ فشار برق‌ مدارت‌ الکتریکی‌ پرس‌.
 • ایجاد نقص‌ در سیستم‌ سیم‌کشی‌ پرس‌.
 • نشت‌ شیرهای‌ کنترل‌ (روغن‌ و هوا).

 

ماه‌ ۳۷-  بهترین‌ روش‌ ایمن‌سازی‌ پرس‌های‌ هیدرولیک‌ نصب‌ حفاظ‌های‌ اینترلاک‌ (الکتریکی‌ ـ هیدرولیکی‌) برای‌ عملیات‌ عادی‌ و تعبیه‌ اسکاچ‌ مکانیکی‌ برای‌ مقابله‌ با ضربه‌های‌ غیرمنتظره‌ است‌ که‌ حفاظت‌ کارگر پرسکار را در کلیه‌ مراحل‌ بطور مؤثر و کامل‌ تأمین‌ می‌نماید.

 

ماده‌ ۳۸ سازندگان‌ و استفاده‌ کنندگان‌ هر دستگاه‌ پرس‌ قدرتی‌ مشترکاً مکلفند به‌وسیله‌ طرح‌ و تعبیه‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ حفاظتی‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ مقرر داشته‌ امکان‌ وقوع‌ حوادثی‌ نظیر حوادث‌ گفته‌ شده‌ در مواد ۳۴ و ۳۶ را از بین‌ ببرند.

 

فصل‌ چهارم‌ – تجهیزات‌ و کنترل‌های‌ الکتریکی‌ پرس‌ها (POWER PRESS ELECTRICAL CONTROLS)

 ماده‌ ۳۹- لامپ‌ نشان‌دهنده‌ Indicator Lamp

 هر دستگاه‌ پرس‌ قدرتی‌ باید به‌ لامپ‌ نشان‌دهنده‌ای‌ مجهز باشد که‌ نوع‌ عملیات‌ مورد نظر (POSSIBLE OPERATION)  را مشخص‌ نماید.

 

ماده‌ ۴۰- اتصال‌ زمین‌

 مدار اتصال‌ زمین‌ بایستی‌ با مفاد و مندرجات‌ آیین‌نامه‌ ایمنی‌ تأسیسات‌ الکتریکی‌ یا اتصال‌ زمین‌ منطبق‌ بوده‌ ضمناً دارای‌ چراغ‌ نشان‌دهنده‌ای‌ باشد که‌ در صورت‌ قطع‌ یا بروز نقص‌ در مدار اتصال‌ زمین‌ روشن‌ شود.

 

ماده‌ ۴۱- تدابیر لرزه‌گیری‌ Anti Vibration Treatment

 تدابیر لرزه‌گیری‌ در مقابل‌ ارتعاشات‌ ایجاد شده‌ توسط‌ دستگاه‌ پرس‌ باید در محل‌ نصب‌ رله‌ها – ترانزیستورها و سایر قسمت‌های‌ الکتریکی‌ و الکترونیکی‌ پرس‌ها قدرتی‌ و یا در زمان‌ نصب‌ در پای‌ تابلوهای‌ کنترل‌ عملیات‌ و همچنین‌ تابلوهای‌ فرمان‌ آن‌ پیش‌بینی‌ شود.

 

ماده‌ ۴۲- راه‌انداز موتور

 کلیه‌ کنترل‌های‌ پرس‌های‌ قدرتی‌ از قبیل‌ راه‌انداز اصلی‌ – تنظیم‌ کشویی‌- کج‌کننده‌ میز – روغنکاری‌ و موتور کمکی‌ باید دارای‌ نوعی‌ راه‌انداز موتور باشد که‌ در صورت‌ بروز نقص‌ در منبع‌ نیرو، ارتباط‌ موتور با منبع‌ نیرو را قطع‌ کند. در این‌ حالت‌ برای‌ شروع‌ دوباره‌ عملیات‌ بایستی‌ مراحل‌ راه‌اندازی‌ دستگاه‌ تکرار شود.

 

ماده‌ ۴۳-  نقص‌ اجزای‌ مدارات‌ الکتریکی‌ کنترل‌ها و فرمان‌های‌ پرس‌های‌ قدرتی‌ از قبیل‌ رله‌ها و میکرو سویچ‌ ها  (LIMIT SWEITCH)  نباید موجبات‌ حرکت‌ غیرمنتظره‌ خطرناکی‌ را در کشویی‌ پرس‌ (ضربه‌ ناخواسته‌) فراهم‌ نماید.

 

ماده‌ ۴۴ کلیه‌ قطعات‌ و تجهیزات‌ الکتریکی‌ و سیم‌کشی‌های‌ مدارات‌ برقی‌ باید از جنس‌ مناسب‌ و مرغوب‌ بوده‌ و روی‌ اصول‌ فنی‌ نصب‌ گردد.

 

ماده‌ ۴۵- میزان‌ ولتاژ

 ولتاژ مدارهای‌ کنترل‌ و سیم‌ پیچ‌های‌ شیرهای‌ سلونوییدی‌ (برقی‌) که‌ از ترانسفورمری‌ با یک‌ ثانویه‌ عایق‌بندی‌ شده‌ نیرو می‌گیرد نباید از ۱۲۰ ولت‌ فشار برق‌ متناوب‌  (AC)  تجاوز نماید ولتاژهای‌ بالاتر که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ عمل‌ ماشین‌ یا مکانیسم‌های‌ کنترل‌ لازم‌ باشد باید از مکانیزم‌ هایی‌ که‌ در اختیار کارگر است‌ جدا باشد.

 

ماده‌ ۴۶-  کلیه‌ مدارهای‌ کنترل‌ الکتریکی‌ کلاچ‌ / ترمز باید در مقابل‌ امکان‌ انتقال‌ جریان‌ الکتریسته‌ ناگهانی‌ در مدار به‌وسایل‌ کنترلی‌ از قبیل‌ فیوز مجهز باشند تا باعث‌ بروز اشکال‌ در پرس‌ نشوند.

 

ماده‌ ۴۷- سویچ‌ اصلی‌ قطع‌ارتباط‌ Main Disconnect Switch

 در کلیه‌ پرس‌ها یک‌ سویچ‌ اصلی‌ قطع‌ ارتباط‌ که‌ فقط‌ در حالت‌ خاموش‌ قادر به‌ قفل‌ مدار می‌باشد باید در نظر گرفته‌ شود. دسته‌ سویچ‌ اصلی‌ قطع‌ ارتباط‌ بایستی‌ بر روی‌ قسمت‌ خارجی‌ تابلوی‌ فرمان‌ قرار گیرد. ارتفاع‌ مرکز تابلوی‌ مذکور تا کف‌ کارگاه‌، ۲۱۵ سانتی‌متر‌ بوده‌ به‌ نحوی‌ که‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ آن‌ بایستی‌ از سکوی‌ عایقی‌ استفاده‌ شود تا در دسترس‌ افراد غیرمسئول‌ قرار نگیرد.

 

 

فصل‌ پنجم‌ – عملیات‌ پرس‌

 ماده‌ ۴۸- تک‌ ضرب‌

 کلیه‌ پرس‌های‌ قدرتی‌ باید دارای‌ وسیله‌ مخصوص‌ جلوگیری‌ از تکرار ضربه‌ یا تک‌ ضرب‌ مطابق‌ با ماده‌ ۱۱ همین‌ آیین‌نامه‌ باشند. به‌جز پرس‌های‌ اتوماتیک‌ که‌ صرفاً جهت‌ عملیات‌ ویژه‌ای‌ طراحی‌ شده‌اند.

در صورتی‌ که‌ سیستم‌ تک‌ ضرب‌ براساس‌ عملکرد فنر باشد فنرها باید از نوع‌ فشاری‌ بوده‌ و حول‌ یک‌ میله‌ و یا در روی‌ لوله‌ای‌ قرار گیرند تا از درهم‌ شدن‌ حلقه‌های‌ فنر و شکسته‌ شدن‌ آن‌ جلوگیری‌ شود فاصله‌ بین‌ حلقه‌های‌ فنر فشاری‌ نباید کمتر از قطر میله‌ فنر باشد.

 

ماده‌ ۴۹- ترمز EFECTIVE BRAKE

 پرس‌های‌ مکانیکی‌ باید به‌ یک‌ سیستم‌ ترمز مطمئن‌ و مؤثر مجهز باشند تا در زمانی‌ که‌ عمل‌ کلاچ‌ قطع‌ شده‌ باعث‌ توقف‌ ضربه‌زن‌ در بالاترین‌ حد خود شود. ضمناً تنظیم‌ ادواری‌ و مرتب‌ ترمزها ضروری‌ است‌ و باید از آلوده‌ شدن‌ آن‌ها به‌ مواد روغنی‌ جلوگیری‌ شود. (نگاه‌ کنید به‌ ماده‌ ۱۰).

 

ماده‌۵۰- مکانیزم‌ متوقف‌ کننده‌ فوری‌ (استاپ‌ فوری‌) DTOPMECHANISMSUDDEN

 ۱- پرس‌های‌ قدرتی‌ (به‌ استثنای‌ پرس‌هایی‌ که‌ دارای‌ کلاچ‌ با چرخش‌ کامل‌ می‌باشند) باید مجهز به‌ مکانیزم‌ استاپ‌ فوری‌ باشند. پرس‌های‌ قدرتی‌ که‌ برای‌ کاربرد خاصی‌ ساخته‌ شده‌اند از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ می‌باشند. مشروط‌ بر آنکه‌ امکان‌ ورود بخشی‌ از بدن‌ اپراتور به‌ منطقه‌ خطر پرس‌ گفته‌ شده‌ وجود نداشته‌ باشد.

۲- در پرس‌های‌ قدرتی‌ که‌ به‎مکانیزم‌ استاپ‎فوری‎مجهزمی‌باشند بعدازاستفاده‌ از این‌ استاپ‌، ضربه‌زن‌ نباید عمل‌ نماید مگر اینکه‌ عملیات‌ راه‌اندازی‌ مورد نظر مجدداً بکار گرفته‌ شود.

 

استاپ‌ اضطراری‌ Push Button For Emergency Stop

 ماده‌ ۵۱ پرس‌های‌ قدرتی‌ که‌ مجهزبه‌ استاپ‌ فوری‌ می‌باشند باید دارای‌ وسیله‌ای‌ باشند که‌ عملیات‌ ضربه‌زن‌ را بر روی‌ هر پیشامدی‌ که‌ اقدام‌ فوری‌ ایجاب‌ می‌نماید، بلافاصله‌ متوقف‌ سازد (که‌ منبعد استاپ‌ اضطراری‌ نامیده‌ می‌شود) زمانی‌ که‌ استاپ‌ اضطراری‌ گفته‌ شده‌ فرمان‌ می‌گیرد ضربه‌ زن‌ نتواند بکار افتد مگر اینکه‌ پرس‌ مجدداً بکار انداخته‌ شود.

 

شستی‌های‌ استاپ‌ اضطراری‌ PUSH BUTTON fOR EMERGENCY STOP

 ماده‌ ۵۲ شستی‌های‌ استاپ‌ اضطراری‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشند.

۱) شستی‌های‌ مذکور باید بدون‌ محافظ‌ بوده‌ و در محل‌های‌ آشکاری‌ که‌ دسترسی‌ سریع‌ به‌ آن‌ها به‌ راحتی‌ مقدور باشد نصب‌ گردند.

۲) شستی‌های‌ مذکور باید برجسته‌ و قارچی‌ شکل‌ و به‌ رنگ‌ قرمز باشند.

۳) شستی‌ استاپ‌ اضطراری‌ باید بر روی‌ هر تابلوی‌ فرمایی‌  (OPERATION STATION)  در نظر گرفته‌ شوند.

تنظیم‌ آرام‌ INCHING MECHANISM

 

ماده‌ ۵۳ پرس‌های‌ قدرتی‌ که‌ دارای‌ مکانیزم‌ استاپ‌ فوری‌ هستند باید مجهزبه‌ مکانیزم‌ تنظیم‌ آرام‌ باشند.

 

بلوک‌ ایمنی‌ SAFETY BLOCK

 ماده‌ ۵۴ پرس‌های‌ قدرتی‌ باید دارای‌ بلوک‌ ایمنی‌ برای‌ پیشگیری‌ از سقوط‌ ناگهانی‌ ضربه‌زن‌ باشد به‌علاوه‌ پرس‌های‌ مذکور بایستی‌ دارای‌ مکانیزم‌ اینترلاک‌ بوده‌ تا در حین‌ استفاده‌ از این‌ بلوک‌ مانع‌ از فعال‌ شدن‌ ضربه‌زن‌ شود.

 

کنترل‌ پایی‌ و رکاب‌

 ماده‌ ۵۵ از پدال‌ یا کنترل‌ پایی‌ فقط‌ در صورتی‌ استفاده‌ شود که‌ پرسکار بطور اطمینان‌ بخشی‌ حفاظت‌ شده‌ باشد مانند هنگام‌ استفاده‌ از قالب‌های‌ محفوظ‌.

 

ماده‌ ۵۶پدال‎ها و کنترل‎های پایی باید به صورت تک ضرب عمل نماید.

 

ماده‌ ۵۷کنترل‌های‌ پایی‌ (برقی‌ – بادی‌) و همچنین‌ رکاب‌ پایی‌ بایستی‌ در مقابل‌ راه‌ افتادن‌ اتفاقی‌ به‌ علت‌ سقوط‌ اشیاء و همچنین‌ در مقابل‌ قدم‌ گذاشتن‌ سهوی‌ بر روی‌ آن‌ها حفاظ‌گذاری‌ شوند.

 

ماده‌ ۵۸ یک‌ بالشتک‌ با سطح‌ عاجدار بایستی‌ بر سطح‌ پدال‌ پایی‌ نصب‌ شود.

 

ماده‌ ۵۹ حفاظ‌ پدال‌ پایی‌ باید طوری‌ ساخته‌ شود که‌ پای‌ کارگر در فواصل‌ ضربات‌ پرس‌ وضع‌ اتکایی‌ راحتی‌ داشته‌ باشد.

 

رگبار CONTINUOUS

 ماده‌ ۶۰ منظور از حالت‌ رگبار در پرس‌ نوعی‌ عمل‌ ماشین‌ است‌ که‌ در آن‌ پیش‌بینی‌ شده‌ تا در حالت‌ خاص‌ عملکرد پرس‌ مانند تغذیه‌ اتوماتیک‌ همراه‌ با حفاظ‌ حصاری‌ ثابت‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 

سلکتور THE CHANGEOVER SWITCH

 ماده‌ ۶۱ سلکتورهای‌ تغییر وضعیت‌ عملیات‌ (برای‌ حالت‌های‌ راه‌اندازی‌ – تنظیم‌ آرام‌ – تک‌ ضرب‌ – رگبار – فرمان‌ دو دستی‌- پدال‌ و کنترل‌ پایی‌) که‌ بر روی‌ پرس‌های‌ قدرتی‌ جهت‌ جلوگیری‌ از اعمال‌ غیرمسئولانه‌ نصب‌ می‌گردد بایستی‌ دارای‌ شرایط‌ زیر باشد.

۱) مجهزبه‌ سویچ‌ قفل‌ شونده‌ای‌ باشد که‌ بتواند سایر حالت‌ها را از مدار خارج‌ نماید.

۲) سویچ‌ بایستی‌ در هر وضعیتی‌ بطور اطمینان‌ بخشی‌ قفل‌ شود.

۳) هر گونه‌ وضعیت‌ فرمان‌ بایستی‌ به‌ وضوح‌ در روی‌ سلکتور مشخص‌ شود.

 

محدود کردن‌ کورس‌ LIMITED STROKE

 ماده‌ ۶۲ در پرس‌های‌ با پدال‌ پایی‌ غالباً سیستم‌ خاص‌ محدود کردن‌ کورس‌ ضربه‌زن‌ وجود دارد تا خطر آسیب‌دیدگی‌ انگشتان‌ اپراتور به‌ حداقل‌ رسانیده‌ شود. در این‌ صورت‌ فاصله‌ بین‌ ضربه‌زن‌ در بالاترین‌ ارتفاع‌ خود تا قالب‌ زیرین‌ یا نوار تغذیه‌ نبایستی‌ از ۸ میلی‌متر تجاوز نماید.

 

پرس‌های‌ هیدرولیک‌ HYDRAULIC PRESS

 جلوگیری‌ از سقوط‌ ضربه‌زن‌

 ماده‌ ۶۳ بعد از راه‌اندازی‌ پمپ‌، ضربه‌زن‌ ، پرس‌ هیدرولیک‌ نباید عمل‌ نماید مگر اینکه‌ پرس‌ توسط‌ دگمه‌ راه‌انداز فرمان‌ داده‌ شود.

 

مقدار فرود اجباری‌ INERTIA DESCENT VALUE

 ماده‌ ۶۴ مقدار فرود اجباری‌ تحمیل‌ شده‌ توسط‌ ضربه‌زن‌ (پلاتین‌) با حداکثر سرعت‌ فرود توسط‌ مکانیزم‌ استاپ‌ فوری‌ پرس‌ هیدرولیک‌، نباید از اندازه‌های‌ فرود اجباری‌ که‌ در ستون‌ راست‌ جدول‌ زیر نشان‌ داده‌ شده‌ تجاوز نماید. ضمناً در ستون‌ چپ‌ جدول‌ نوع‌ پرس‌های‌ هیدرولیک‌ و در ستون‎میانی‌ جدول‎تناژ باظرفیت‌‎همان‌ پرس‎مشخص‌ گردیده‌ است‌.

 

بلوک‌ ایمنی‌ پرس‌ هیدرولیک‌

 ماده‌ ۶۵ بلوک‌ ایمنی‌ پرس‌ هیدرولیک‌ بایستی‌ تحمل‌ نگاهداری‌ وزن‌ ضربه‌زن‌ و قالب‌ بسته‌ شده‌ به‌ آن‌ را داشته‌ باشد.

 

وسیله‌ جلوگیری‌ از افزایش‌ فشار

 ماده‌ ۶۶ هر پرس‌ هیدرولیک‌ باید دارای‌ وسیله‌ ایمنی‌ باشد که‌ از افزایش‌ بیش‌ از حد فشار هیدرولیک‌ جلوگیری‌ نماید.

 

فصل‎ششم‌:حفاظ‌های‌حصاری‌منطقهعملپرس POINT OF OPERATION GUARDING

 تذکر- منظور از حفاظ‌ حصاری‌ وسیله‌ ایست‌ که‌ مانع‌ از ورود دست‌ یا هر قسمت‌ از بدن‌ اپراتور به‌ داخل‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ می‌شود.

ماده‌ ۶۷ برخی‌ از وسایل‌ ایمن‌سازی‌ اپراتور ماشین‌ بایستی‌ در منطقه‌ عمل‌ پرس‌ فراهم‌ و بکار گرفته‌ شود. نوع‌ حفاظ‌ و وسیله‌ حفاظتی‌ طراحی‌ شده‌ بستگی‌ به‌ روش‌ تغذیه‌ پرس‌ و عملی‌ بودن‌ حفاظ‌ یا وسیله‌ حفاظتی‌ برای‌ هر مورد خاص‌ از عملیات‌ را خواهد داشت‌ قبل‌ از آنکه‌ حفاظتی‌ ساخته‌ شود کلیه‌ عملیات‌ بایستی‌ آنالیز و تجزیه‌ و تحلیل‌ شده‌ تا تصمیم‌ گرفته‌ شود که‌ قطعه‌ کار باید چگونه‌ به‌ بهترین‌ وجهی‌ در محل‌ عملیات‌ قرار گرفته‌ و قطعات‌ اضافی‌ و ضایعات (SCRAP) به‌ ایمن‌ترین‌ و مؤثرترین‌ وجه‌ بدون‌ آنکه‌ اپراتور نیاز به‌ داخل‌ کردن‌ دست‌ خود به‌ منطقه‌ خطر داشته‌ باشد، تخلیه‌ گردد.

 

ماده‌ ۶۸ این‌ حفاظ‌ها در مورد ماده‌ ۶۲ این‌ آیین‌نامه‌ یعنی‌ در مورد پرس‌هایی‌ که‌ فاصله‌ بین‌ ضربه‌ زن‌ در بالاترین‌ ارتفاع‌ خود تا قالب‌ زیرین‌ یا نوار تغذیه‌ از ۸ میلی‌متر تجاوز ننماید کاربرد ندارد.

 

ماده‌ ۶۹ هنگام‌ استفاده‌ از حفاظ‌های‌ حصاری‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ توصیه‌ می‌شود از حالت‌ کنترل‌ پایی‌ یا رکاب‌ همراه‌ با ابزارهای‌ تغذیه‌ دستی‌ استفاده‌ شود.

 

ماده‌ ۷۰ مسئولیت‌ تهیه‌ حفاظ‌های‌ حصاری‌ متناسب‌ با نوع‌ عملیات‌ و نصب‌ و تنظیم‌ آن‌ در منطقه‌ محل‌ پرس‌ به‌ عهده‌ استفاده‌کننده‌ دستگاه‌ می‌باشد.

 

اندازه‌های‌ مطمئن‌

 ماده‌ ۷۱ اندازه‌های‌ ایمن‌ دهانه‌ تغذیه‌ (باز شوی‌ تغذیه =‌ FEED OPENING ) حفاظ‌ حصاری‌ پرس‌های‌ قدرتی‌ نسبت‌ به‌ منطقه‌ عمل‌ یا برش‌ در تصویر و جدول‌ پیوست‌ نشان‌ داده‌ شده‌ ابعاد داده‌ شده‌ به‌ گونه‌ ایست‌ که‌ در هیچ‌ موردی‌ اپراتور نمی‌تواند انگشتان‌ دست‌ خود را به‌ قدری‌ داخل‌ منطقه‌ خطر پرس‌ وارد نماید که‌ دچار حادثه‌ شود.

  

انواع‌ حفاظ‌های‌ حصاری‌

 ماده‌ ۷۲ حفاظ‌های‌ حصاری‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ها به‌ سه‌ گروه‌ اصلی‌ به‌ شرح‌ زیر تقسیم‌ می‌شوند.

۱) حفاظ‌های‌ محصور دور قالب‌ DIE ENCLOSURE GUARDS

۲) حفاظ‌های‌ حصاری‌ ثابت‌  FIXED BARRIER GUARDS

۳) حفاظ‌های‌ حصاری‌ قابل‌ تنظیم‌ ADJUSTABLE BARRIER GUARDS

 

ماده‌ ۷۳- حفاظ‌های‌ محصور دور قالب‌

 حفاظ‌ ثابت‌ دور قالب‌ در خیلی‌ از عملیات‌ پرسکاری‌ کاربرد دارد و بطور مؤثری‌ از پرسکار محافظت‌ می‌نماید زیرا حفاظ‌ یک‌ بخش‌ دائمی‌ از قالب‌ محسوب‌ می‌شود. این‌ نوع‌ حفاظ‌ معمولاً به‌ کفشک‌ قالب‌ و ورق‌گیر یا هر دو در مکان‌ ثابتی‌ نصب‌ می‌شود بطوریکه‌ دست‌ها از هیچ‌ طرف‌ یعنی‌ از بالا یا پایین‌ یا اطراف‌ حفاظ‌، نتواند وارد منطقه‌ خطر پرس‌ شود.

۱-حفاظ‌های‌ محصور دور قالب‌ بایستی‎طوری‌ ساخته‎شود که‌ عمل‎تغذیه‌- تخلیه‌ و جمع‌آوری‌ ضایعات‌ را آسان‌ نموده‌ و منطقه‌ عمل‌ نیز در کلیه‌ مواقع‌ به‌ خوبی‌ قابل‌ رویت‌ باشد‌.

۲- در ساخت‌ این‌ حفاظ‌ می‌توان‌ از مواد مختلفی‌ مانند ورق‌های‌ مشبک‌- میله‌های‌ فلزی‌ – شیشه‌ نشکن‌ و مواد پلاستیکی‌ شفاف‌ استفاده‌ نمود ولی‌ لازمست‌ این‌ حفاظ‌ها بر روی‌ قاب‌ فلزی‌ سوار شود تا مقاومت‌ بیشتری‌ پیدا نماید.

۳- میله‌های‌ فلزی‌ این‌ قاب‌ باید با فواصل‌ منظم‌ (ترجیحاً پنج شانزدهم  اینچ‌) و بطور عمودی‌ نصب‌ شنود تا از خستگی‌ چشم‌ کارگر پرسکار کاسته‌ شود.

در صورتی‌ که‌ حفاظ‌ از ورق‌ پلاستیکی‌ ترانسپارانت‌ با ضخامت‌ یک چهارم اینچ‌ ساخته‌ شود علاوه‌ بر مقاومت‌ کافی‌ این‌ مزیت‌ را دارد که‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ به‌ خوبی‌ دیده‌ می‌شود به‌ شرط‌ آنکه‌ در مقابل‌ آلودگی‌ به‌ مواد روغنی‌ خوب‌ نگاهداری‌ شود.

۴- رعایت‌ فواصل‌ زیر در موقع‌ نصب‌ این‌ حفاظ‌ ضروری‌ است‌. 

 

فضای‌ آزاد CLEARANCE

 ۱) به‌منظور جلوگیری‌ از برخورد قطعات‌ متحرک‌ با حفاظ‌ و همچنین‌ جلوگیری‌ از داخل‌ شدن‌ دست‌ به‌ منطقه‌ خطر لازمست‌ حداکثر «یک دوم » تا «۱» اینچ‌ فضای‌ آزاد بین‌ لبه‌های‌ حفاظ‌ تا برجسته‌ترین‌ قسمت‌ ضربه‌زن‌ پیش‌بینی‌ شود.

 

جلوگیری‌ از قیچی‌ شدن‌ دست‌

 ۲) حفاظ‌ بایستی‌ حداقل‌ یک‌ اینچ‌ بالاتر از حداکثر کورس‌ ضربه‌زن‌ ادامه‌ داشته‌ باشد تا مانع‌ از قیچی‌ شدن‌ دست‌ پرسکار توسط‌ ضربه‌زن‌ شود. و یا دو بخش‌ انتهایی‌ حفاظ‌ بایستی‌ حداقل‌ یک دوم روی‌ هم‌ قرار گیرد.

 

ماده‌ ۷۴- حفاظ‌های‌ حصاری‌ ثابت‌

 ۱- این‌ نوع‌ حفاظ‌ در اطراف‌ محیط‌ قالب‌ و به‌ بدنه‌ پرس‌ یا صفحه‌ نگاهدارنده‌ متصل‌ می‌شود. برای‌ سهولت‌ در امر حفاظ‌گذاری‌ این‌ حفاظ‌ها عموماً از دو بخش‌ تشکیل‌ می‌شوند بطوریکه‌ حفاظ‌ تکمیل‌ شده‌ کلیه‌ منطقه‌ خطر پرس‌ را می‌پوشاند. بخش‌ بالایی‌ یا اصلی‌ حفاظ‌ ثابت‌ بوده‌ ولی‌ بخش‌ پایینی‌ که‌ در مقابل‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ قرار دارد جدا شونده‌ می‌باشد. تا با روش‌ تغذیه‌ و همچنین‌ شکل‌های‌ مختلف‌ قالب‌ پایینی‌ قابل‌ انطباق‌ باشد.

۲- این‌ بخش‌ کوچک‌ می‌تواند لولایی‌ – کشویی‌ یا قابل‌ برداشته‌ شدن‌ باشد تا در مواقع‌ لزوم‌ دسترسی‌ به‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ آسان‌ باشد  (READY ACCESS)  ولی‌ این‌ بخش‌ بایستی‌ با نیروی‌ عملیات‌ پرس‌ بطور مکانیکی‌ یا الکتریکی‌ اینترلاک‌ باشد تا در زمانی‌ که‌ این‌ بخش‌ کوچک‌ باز می‌شود مانع‌ از عملیات‌ ضربه‌زن‌ پرس‌ شود.

۳- این‌ نوع‌ حفاظ‌ حصاری‌ ثابت‌ اینترلاک‌ شده‌  (INTERLOCKED BARRIER)  (که‌ در بعضی‌ مواقع‌ به‌ این‌ اسم‌ نیز نامیده‌ می‌شود) برای‌ پرس‌هایی‌ که‌ با تغذیه‌ اتوماتیک‌ کار می‌نماید مناسب‌ می‌باشد زیر منطقه‌ عمل‌ پرس‌ بایستی‌ هر از چند گاهی‌ برای‌ رفع‌ نقص‌ و برطرف‌ کردن‌ گیر و تجمع‌ قطعات‌ ساخته‌ شده‌  “JAMS”  بازگذارده‌ شود.

۴- برای‌ ایمنی‌ بیشتر پرسکار در مواقع‌ گفته‌ شده‌ از ابزارهای‌ دستی‌ و بلوک‌های‌ ایمنی‌ استفاده‌ شود.

 

ماده‌ ۷۵- حفاظ‌های‌ حصاری‌ قابل‌ تنظیم‌

 ۱- در مواقعی‌ که‌ تهیه‌ یا تکمیل‌ حفاظ‌های‌ محصور دور قالب‌ یا حفاظ‌های‌ حصاری‌ ثابت‌ عملاً قابل‌ پیاده‌ کردن‌ نباشد در آن‌ صورت‌ باید از حفاظ‌های‌ حصاری‌ قابل‌ تنظیم‌ استفاده‌ شود. این‌ نوع‌ حفاظ‌ در بسیاری‌ از عملیات‌ پرسکاری‌ می‌تواند جهت‌ جلوگیری‌ از داخل‌ شدن‌ دست‌ پرسکار به‌ منطقه‌ خطر بکار گرفت‌ شود.

۲- این‌ حفاظ‌ها دارای‌ صفحه‌ جلویی‌ و صفحات‌ جانبی‌ قابل‌ تنظیم‌ است‌ و بر روی‌ بدنه‌ پرس‌ بسته‌ می‌شود و عموماً از میله‌های‌ فلزی‌ و صفحات‌ مشبک‌ ساخته‌ شده‌ و جهت‌ استحکام‌ بیشتر باید بر روی‌ قابی‌ سوار گردد تا به‌ راحتی‌ برای‌ هر قالب‌ و هر کاری‌ قابل‌ تنظیم‌ بوده‌ در نتیجه‌ حفاظت‌ مورد نیاز پرسکار را تأمین‌ نماید.

۳-در تغذیه‌ دستی‌ لازمست‌ دهانه‌ای‌ در صفحه‌ جلویی‌ حفاظ‌ برطبق‌ جدول‌ شماره‌ ۱ و تصویر شماره‌ ۱ پیش‌بینی‌ شود (مربوط‌ به‌ ماده‌ ۷۱).

۴- هر گونه‌ تغییر در تنظیم‌ حفاظ‌ بدون‌ اجازه‌ و تایید سرپرست‌ کارگاه‌ ممنوع‌ می‌باشد.

 

فصل‌هفتم‌-تجهیزات‌ و وسایل‌ ایمنی‎منطقه‌عمل‌ پرس‌ها  POINT OF OPERATION

 وسایل‌ و تجهیزات‌ کمکی‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ها متفاوت‌ از حفاظ‌های‌ حصاری‌ می‌باشد زیرا آن‌ها در هنگام‌ گذاشتن‌ و برداشتن‌ قطعه‌ کار در قالب‌، امکان‌ دسترسی‌ به‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ را می‌دهند.

اکثر این‌ وسایل‌ پرسکار را کاملاً در مقابل‌ بروز نقایص‌ در پرس‌ حفاظت‌ نمی‌نمایند.

از آنجایی‌که‌ پرس‌ها می‌توانند بدون‌ استفاده‌ از این‌ وسایل‌ عمل‌ نمایند. لذا بایستی‌ نظارت‌ دقیقی‌ به‌ عمل‌ آید. استفاده‌ از تغذیه‌ و پران‌های‌ مکانیکی‌ و همچنین‌ ابزارهای‌ دستی‌ از بسیاری‌ حوادث‌ منبعث‌ از راه‌ افتادن‌ اتفاقی‌ پرس‌، جلوگیری‌ می‌نماید.

 

ماده‌ ۷۶: پرس‌های‌ ایمن‌ SAFETY PRESS

 پاراگراف‌ اول‌: پرس‌های‌ قدرتی‌ که‌ دارای‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ برای‌ جلوگیری‌ از خطر ضربه‌زن‌ می‌باشند بایستی‌ در هنگام‌ کار با یکی‌ از قابلیت‌ها و شرایط‌ زیر منطبق‌ باشند.

 

طبقه‌بندی‌ چهار گانه‌

 ۱) در هنگام‌ پایین‌ آمدن‌ ضربه‌زن‌ و بسته‌ شدن‌ قالب‌ چنانچه‌ دست‌ها یا بدن‌ کارگر سهواً در منطقه‌ خطر پرس‌ قرار گیرد آن‌ها را به‌ عقب‌ کشیده‌ و یا از منطقه‌ خطر دور نماید.

۲) در زمان‌ عمل‌ ضربه‌زن‌، با ایجاد حایلی‌ بین‌ منطقه‌ خطر پرس‌ و پرسکار، دست‌ یا بدن‌ کارگر وسایل‌ حفاظتی‌ که‌ برای‌ ماشین‌های‌ پرس‌ در نظر گرفته‌ می‌شود تا کارگران‌ آن‌ها را به‌کار گیرند نباید توسط‌ هیچ‌ شخصی‌ اعم‌ از کارگر یا کارفرما یا سرپرست‌ کارگاه‌ از کار انداخته‌ شود.

به‌ علاوه‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ پرس‌ها بایستی‌ در بهترین‌ و مطمئن‌ترین‌ شرایط‌ حفظ‌ و نگاهداری‌ و به‌کار گرفته‌ شوند بطوری‌ که‌ در کلیه‌ مواقع‌ عملیات‌ پرس‌ با یکی‌ از شرایط‌ چهارگانه‌ ذکر شده‌ در پاراگراف‌ اول‌ انطباق‌ داشته‌ باشد.

 

مبحث‌نخست‌: پرس‌های‌ ایمن‌ با تجهیزات‌ ازنوع ‌بند (۱)پاراگراف‌ اول‌ ماده‌ ۷۶:

 «پرس‌هایی‌ که‌ دارای‌ نوعی‌ وسیله‌ ایمنی‌ است‌ تا چنانچه‌ دست‌ یا بدن‌ پرسکار در هنگام‌ پایین‌ آمدن‌ ضربه‌زن‌ و بسته‌ شدن‌ قالب‌ها سهواً در منطقه‌ خطر پرس‌ قرار گیرد آن‌ها را به‌ عقب‌ کشیده‌ و یا از منطقه‌ خطر دور نماید»

 

ماده‌ ۷۷- وسایل‌ جاروب‌کننده‌ (پس‌ زننده‌ دست‌) SEWEEP DEVICES

 وسایل‌ جاروب‌ کننده‌ طراحی‌ شده‌اند تا در مواقعی‌ که‌ پرسکار در متابعت‌ کردن‌ از ریتم‌ پرس‌ دچار قصور یا اشتباهی‌ شود، قبل‌ از اینکه‌ ضربه‌زن‌ پایین‌ بیاید و قالب‌ها بسته‌ شود دست‌های‌ اپراتور را با فشار حرکت‌ جبهه‌ای‌ پس‌ زده‌ و از منطقه‌ خطر خارج‌ نماید.

۱- تجهیزات‌ جاروب‌ کننده‌ بایستی‌ به‌ ضربه‌ زن‌ پرس‌ اتصال‌ داده‌ شود تا در مواقعی‌ که‌ شاتون‌ دچار شکستگی‌ می‌شود دارای‌ حداکثر کارایی‌ جهت‌ تأمین‌ ایمنی‌ پرسکار باشد.

۲- حفاظ‌ جاروب‌ تک‌ بازویی‌ بایستی‌ بلافاصله‌ بعد از عمل‌ کلاچ‌ سرتاسر منطقه‌ عملیات‌ را طی‌ نموده‌ و دست‌ را از مقابل‌ منطقه‌ عملیات‌ پس‌ بزند. ضمناً این‌ حفاظ‌ می‌تواند با توجه‌ به‌ نوع‌ عمل‌ و تغذیه‌ پرس‌ در جهت‌ جلو به‌ عقب‌ و بر عکس‌ نیز حرکت‌ نماید.

۳- حفاظ‌های‌ جارویی‌ دو بازویی‌ در حالت‌ عادی‌ مقابل‌ هم‌ و در وسط‌ ضربه‌ زن‌ و موازی‌ با آن‌ قرار می‌گیرند .

۴- حفاظ‌های‌ جارویی‌ به‌ سادگی‌ قابل‌ تنظیم‌ بوده‌ و بر روی‌ پرس‌های‌ کوچک‌ با قالب‌هایی‌ که‌ حداکثر ۶ اینچ‌ پهنا دارد کاربرد دارد ولی‌ نباید در پرس‌های‌ بزرگ‌ با کورس‌ بلند و سرعت‌ فرود کم‌ و با قالب‌های‌ عریض‌ استفاده‌ شود. زیر زمانی‌ که‌ ضربه‌زن‌ بخشی‌ از کورس‌ خود را طی‌ نموده‌ و حفاظ‌ جارویی‌ بصورت‌ عمودی‌ در آمده‌، امکان‌ وارد شدن‌ دست‌ به‌ منطقه‌ خطر و آسیب‌ دیدگی‌ وجود دارد. لذا در این‌ مورد خاص‌ توصیه‌ نمی‌شود.

۵- مزیت‌ این‌ نوع‌ حفاظ‌ مؤثر بودن‌ آن‌ در مقابل‌ ضربه‌های‌ معمولی‌ و ناخواسته‌ است‌.

۶- حفاظ‌ جاروب‌ بایستی‌ حتی‌الامکان‌ با قسمت‌های‌ انتهایی‌ کورس‌ ضربه‌زن‌ تنظیم‌ شود.

۷- قسمت‌هایی‌ از بازوی‌ حفاظ‌ که‌ امکان‌ برخورد با دست‌ کارگر را دارد باید با چرم‌ یا پلاستیک‌ یا ماده‌ نر می‌پوشیده‌ شود تا از ضربه‌ شدید و بریدگی‌ دست‌ جلوگیری‌ شود.

۸- مراقبت‌ به‌ عمل‌ آید تا حفاظ‌ جارویی‌ به‌ قسمت‌های‌ برجسته‌ قالب‌ برخورد ننماید در موقع‌ نصب‌ این‌ قبیل‌ حفاظ‌ می‌بایست‌ رعایت‌ فواصل‌ مناسب‌ بین‌ قسمت‌های‌ ثابت‌ و متحرک‌ به‌ عمل‌ آید.

۹- درصورتی‌ که‌ پرس‌ از طرف‎راست‌ تغذیه‎شود حرکت‌ حفاظ‌ جارویی‌ نیز بایستی‌ از راست‌ به‌ چپ‌ باشد و اگر تغذیه‌ از چپ‌ باشد جاروب‌ نیز بایستی‌ از چپ‌ به‌ راست‌ عمل‌ نماید.

 

ماده‌۷۸برای‌ جلوگیری‌ از قرار گرفتن‌ دست‌ یا دیگر اعضای‌ بدن‌ سایر کارگران‌، اطراف‌ یا پشت ‎دستگاه‌ پرس‌ با وسیله‌ حفاظتی‌ پس‌ زننده‌ نیز باید بوسیله‌ حصارهای‌ جانبی‌ پوشیده‎شود.

 

مورد خاص‌: (حفاظ‌ دورکننده‌ حصاری‌) PULL BACK DEVICES

 ماده‌ ۷۹ حفاظ‌ پس‌ زننده‌ پرس‌های‌ بزرگی‌ که‌ با دست‌ تغذیه‌ شده‌ و دو یا چند نفر کارگر روی‌ آن‌ کار می‌کنند بایستی‌ به‌ ضربه‌زن‌ پرس‌ متصل‌ بوده‌ تا در هنگامیکه‌ ضربه‌زن‌ پرس‌ پایین‌ می‌آید حفاظ‌ پس‌ زننده‌ عمل‌ نموده‌ و کارگران‌ را از منطقه‌ خطر خارج‌ سازد این‌ حفاظ‌ ضمناً هم‌ زمان‌ مانند حفاظ‌ حصاری‌ منطقه‌ خطر پرس‌ را محفوظ‌ می‌سازد.

 

ماده‌ ۸۰- دستبندهای‌ حفاظتی‌ (عقب‌ کشنده‌)

دستبندهای‌ حفاظتی‌ وسایلی‌ هستند که‌ دست‌های‌ اپراتور را در هنگام‌ پایین‌ آمدن‌ ضربه‌زن‌ به‎عقب‌ می‌کشند درنتیجه‌ دست‌ها از منطقه‎خطر خارج‎می‌گردد. نگاه‌ کنید به‌تصویر مربوطه‌.

– این‌ وسیله‌ دارای‌ تسمه‌ها و قرقره‌هایی‌ است‌ که‌ از یک‌ طرف‌ به‌ مچ‌های‌ دست‌ کارگر پرسکار و از طرف‌ دیگر به‌ ضربه‌ زن‌ یا کفشک‌ بالایی‌ قالب‌ پرس‌ بسته‌ می‌شود.

– این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ بایستی‌ متناسب‌ با هر پرسکار و پس‌ از هر تعویض‌ قالب‌ به‌ نحو مناسبی‌ تنظیم‌ گردد.

-این‌ وسیله‌ برای‌ عملیات‎ثانویه‌ (قطعه‌ای‌ که‌ قبلاً عملیاتی‌ روی‌ آن‌ انجام‌ شده‌) کاربرد دارد.

– در صورتی‌ که‌ ایجاب‌ نماید بیش‌ از یک‌ پرسکار روی‌ پرس‌ کار نمایند باید برای‌ هر نفر دستبند حفاظتی‌ تهیه‌ شود:

 

ماده‌ ۸۱ حفاظ‌های‌ موضوع‌ مبحث‌ نخست‌ برای‌ پرس‌های‌ با تغذیه‌ دستی‌ – پدال‌ پایی‌ تک‌ ضرب‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

 

 

مبحث‌دوم‌: پرس‌های‌ ایمن‌ با تجهیزات‌ از نوع‌ بند(۲) پاراگراف‌ اول‌ ماده‌ ۷۶:

 در زمان‌ عمل‌ ضربه‌زن‌، با ایجاد حایلی‌ بین‌ منطقه‌ خطر پرس‌ و پرسکار، دست‌ یا بدن‌ کارگر نتواند وارد منطقه‌ خطر پرس‌ شود.

 

ماده‌۸۲- دروازه‌ یاوسیله‌ حفاظتی‌ متحرک‌ GATE OR MOVABLE BARRIER DEVICES

 این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ طوری‌ طراحی‌ می‌شود که‌ منطقه‌ عمل‌ پرس‌ را قبل‌ از درگیری‌ کلاچ‌ به‌طور کامل‌ می‌پوشاند. کلاچ‌ بوسیله بخشی‌ از مکانیزم‌ حفاظ‌ در فاصله‌ یک دوم اینچ‌ قبل‌ از بسته‌ شدن‌ آن‌ عمل‌ می‌نماید. در صورتی‌ که‌ انگشت‌ یا دست‌ یا هر شییی‌ به‌ ارتفاع‌ یک چهارم  اینچ‌ یا بیشتر در زیرحافظ‌ قرارگیرد و مانع‌ از بسته‌ شدن‌ کامل‌ حفاظ‌ شود، پرس‌ عمل‌ نخواهدکرد.

ارتباط‌ بین‌ حفاظ‌ با مکانیزم‌ راه‌اندازی‌ کلاچ‌ معمولاً مکانیکی‌ یا الکتریکی‌ می‌باشد.

۱- در پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌ این‌ وسیله‌ فقط‌ با مکانیزم‌ تک‌ ضرب‌ عمل‌ خواهد کرد به‎علاوه‌ بایستی‌ دارای‌ وسیله‌ای‌ بنام‌ گاردکنترل‌ “GUARD CONTROL” باشد تا در موقع‌ بسته‌ شدن‌ قالب‌ها امکان‌ باز شدن‌ دروازه‌ و دسترسی‌ به‌ منطقه‌ خطر وجود نداشته‌ باشد.

۲- در پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ غیرکامل‌ این‌ وسیله‌ بایستی‌ با سیستم‌ کنترل‌ کلاچ‌ / ترمز اینترلاک‌ باشد تا درصورت‌ باز شدن‌ دروازه‌ در حین‌ کار پرس‌، باعث‌ توقف‌ ضربه‌زن‌ شود.

 

مبحث‌سوم‌- پرس‌های‌ ایمن‌ باتجهیزات‌ ازنوع‌ بند(۳) پاراگراف‌ اول‌ ماده‌ ۷۶:

 «کنترل‌ فرمان‌ دو دستی‌ پرس‌ (بوسیله‌ شستی‌ یا اهرم‌) به‌ گونه‌ ایست‌ که‌ قبل‌ از اتمام‌ عمل‌ ضربه‌زن‌، دسترسی‌ به‌ منطقه‌ خطر پرس‌ میسر نیست‌».

 

سیستم‌ کنترل‌ دو دستی‌ HAND CONTROL SYSTEM TWO

 ماده‌ ۸۳ پرس‌های‌ ایمن‌ که‌ دارای‌ سیستم‌ کنترل‌ راه‌انداز دو دستی‌ برای‌ جلوگیری‌ از خطر ضربه‌زن‌ است‌ بایستی‌ با شرایط‌ زیر منطبق‌ باشد. به‌ جز در مواقع‌ تنظیم‌ آرام‌  (INCHING)  ضربه‌ زن‌ شروع‌ به‌ فعالیت‌ ننماید مگر اینکه‌ دگمه‌ها یا اهرم‌های راه‌انداز پرس‌ همزمان‌ با استفاده‌ از هر دو دست‌ پرسکار فشرده‌ شوند و عمل‌ ضربه‌زن‌ پس‌ از هر ضربه‌ در حد بالا متوقف‌ شود.

۲) پس‌ از هر ضربه‌ تا هر دو دست‌ پرسکار از روی‌ دگمه‌ها یا اهرم‌ها برداشته‌ نشود، ضربه‌ بعدی‌ امکان‌پذیر نباشد.

۳) چنانچه‌ یکی‌ از شستی‌ها و اهرم‌ها در وضعیت‌ بسته‌ نگاه‌ داشته‌ یا قفل‌ شود راه‌اندازی‌ پرس‌ امکان‌پذیر نباشد.

 

فاصله‌ بین‌ دگمه‌ها

 ماده‌ ۸۴ وسایل‌ فرمان‌ دو دستی‌ مانند اهرم‌ها و دگمه‌ها باید طوری‌ طراحی‌ و نصب‌ شوند که‌ راه‌اندازی‌ دستگاه‌ با یک‌ دست‌ و همچنین‌ راه‌ افتادن‌ اتفاقی‌ آن‌ امکان‌پذیر نباشد. برای‌ این‌ منظور دگمه‌ها باید به‌ حد کافی‌ (۲۱ اینچ‌) از یکدیگر فاصله‌ داشته‌ باشند در صورتی‌ که‌ رعایت‌ این‌ فاصله‌ مقدور نباشد بایستی‌ بین‌ دگمه‌ها مانعی‌ قرار داده‌ شود.

 

دگمه‌ها یا شستی‌های‌ راه‌اندازی‌

 ماده‌ ۸۵-  شستی‌های‌ راه‌اندازی‌ پرس‌ها نبایستی‌ رو به‌ بالا نصب‌ شوند بلکه‌ بایستی‌ در خزینه‌ یا قاب‌ کلید به‌گونه‌ای‌ جاسازی‌ شوند که‌ از بدنه‌ پرس‌ یا قاب‌ کلید پایین‌تر قرار گیرند و دارای‌ روکش‌ مناسبی‌ از جنس‌ فلز یا پلاستیک‌ به‌ رنگ‌ سبز باشند.

 

فاصله‌ ایمن‌

 ماده‌ ۸۶ فاصله‌ بین‌ دگمه‌های‌ راه‌انداز پرس‌ تا منطقه‌ خطر بایستی‌ حداقل‌ معادل‌ با ارقامی‌ باشد که‌ از فرمول‌ زیر بدست‌ می‌آید.

D=2.6 (TL+TS)

در فرمول‌ بالا  D  و  TL  و  TS  نشان‌دهنده‌ مقادیر زیرند:

فاصله‌ ایمن‌ (بر حسب‌ میلی‌متر) : D

فاصله‌ زمانی‌ بین‌ جدا شدن‌ دست‌ از روی‌ دگمه‌ یا اهرم‌ فرمان‌ تا زمان‌ شروع‌ بکار استاپ‌ فوری‌ (بر حسب‌ میلی‌ ثانیه‌):  TL

فاصله‌ زمانی‌ بین‌ شروع‌ بکار استاپ‌ فوری‌ تا توقف‌ ضربه‌زن‌ (بر حسب‌ میلی‌ ثانیه‌) TS:

 

هم‌ زمانی‌ فرمان‌ها

 ماده‌ ۸۷ در مواقعی‌ که‌ لازم‌ باشد چند پرسکار هم‌ زمان‌ روی‌ یک‌ دستگاه‌ پرس‌ کار نمایند لازمست‌ برای‌ هر یک‌ از پرسکاران‌ فرمان‌ مستقل‌ و مشابه‌ای‌ فراهم‌ شود و دستگاه‌ نباید شروع‌ به‌کار نماید مگر آنکه‌ تمام‌ دگمه‌های‌ فرمان‌ در آن‌ واحد با هم‌ عمل‌ نمایند.

 

کنترل‌ راه‌ دور

 ماده‌ ۸۸ در مورد پرس‌های‌ با کورس‌ بلند و پرس‌های‌ با سرعت‌ کم‌، فرمان‌ راه‌اندازی‌ بایستی‌ به‌ حد کافی‌ از منطقه‌ خطر دور باشد، تا احتمال‌ دسترسی‌ به‌ منطقه‌ خطرناک‌ ماشین‌ بعد از راه‌اندازی‌ پرس‌ مقدور نباشد.

تذکر – اصولاً فرمان‌ دو دستی‌ بر روی‌ پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ غیر کامل‌ کاربرد دارد. معهذا این‌ وسیله‌ برای‌ پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌ زمانی‌ که‌ کورس‌ پرس‌ کوتاه‌ و سرعت‌ ضربه‌زن‌ زیاد (با بیش‌ از ۱۲۰ ضربه‌ در دقیقه‌) و فاصله‌ بین‌ منطقه‌ عمل‌ و پرسکار به‌ اندازه‌ مناسب‌ باشد به‌طوری‌ که‌ دسترسی‌ به‌ منطقه‌ خطرناک‌ پس‌ از فرمان‌ دادن‌ به‌ پرس‌ امکان‌پذیر نباشد، به‌کار می‌رود.

 

کلاچ‌ اصطکاک‌ هوایی‌ AIR FRICTION CLUTCH PRESSES

ماده‌ ۹۰ کنترل‌ فرمان‌ دو دستی‌ در پرس‌های‌ با کلاچ‌ اصطکاک‌ هوایی‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد:

۱) از نوع‌ نگاهداری‌ در زمان‌ طولانی‌ باشد  Time Holding به‌ نحوی‌که‌ پرسکار برای‌ بکارگیری‌ پرس‌ حالت‌ فشردن‌ دگمه‌ها را با دو دست‌ تا زمانی‌که‌ احتمال‌ دسترسی‌ به‌ منطقه‌ خطر حذف‌ نشده‌ و یا ضربه‌زن‌ به‌ انتهای‌ مسیر رفت‌  “DOWN STROKE”  نرسیده‌ ادامه‌ دهد. این‌ فرمان‌ها اصطلاحاً “PLAM.SWITCHES”  نامیده‌ می‌شوند.

۲) تا زمانی‌ که‌ هنوز قالب‌ها بسته‌ نشده‌ رها کردن‌ هر یک‌ از دگمه‌ها در زمان‌ نگاهداری‌ “HOLPING TIME”  باعث‌ متوقف‌ شدن‌ ضربه‌زن‌ شود.

۳) دگمه‌ها بایستی‌ این‌ اجازه‌ را به‌ پرسکار بدهند تا پس‌ از بسته‌ شدن‌ قالب‌ها و انجام‌ شدن‌ مرحله‌ رفت‌، دگمه‌ها را رها ساخته‌ ولی‌ پرس‌ بتواند کورس‌ خود را کامل‌ نماید.

۴) ضربه‌زن‌ در پایان‌ هر ضربه‌ در حد بالایی‌ متوقف‌ شود حتی‌ اگر دگمه‌های‌ فرمان‌ در وضعیت‌ راه‌اندازی (فشرده‌) نگاه‌ داشته‌ شود.

 

مبحث‌چهارم‌- پرس‌های‌ ایمن‌ باتجهیزات‌ ازنوع‌بند(۴)پاراگراف‌ اول‌ ماده‌ ۷۶:

 «پرس‌هایی‌ که‌ دارای‌ وسایلی هستند چنانچه‌ دست‌ یا قسمتی‌ از بدن‌ کارگر وارد منطقه‌ خطر پرس‌ شود مانع‌ از کار پرس‌ شده‌ و یا باعث‌ توقف‌ ضربه‌زن‌ گردد».

 

چشم‌ الکترونیکی‌ (وسایل‌ حس‌ کننده‌) ELECTRO SENSITIVE SAFETY DEVICES

 ماده‌ ۹۱ –  کلیه‌ وسایل‌ حس‌کننده‌ الکترونیکی‌ که‌ در پرس‌های‌ قدرتی‌ به‌کار می‌رود باید دارای‌ یا بندهایی‌ باشند تا زمانی‌ که‌ میدان‌ حسی‌ ایجاد شده‌ توسط‌ دست‌ یا بدن‌ کارگر یا هر شییی‌ دیگر به‌ طریقی‌ بلوکه‌ یا مسدود گردد قادر باشد سیستم‌ کنترل‌کننده‌ پرس‌ را به‌کار انداخته‌ و در همان‌ وضعیت‌ ضربه‌زن‌ را متوقف‌ نماید.

یکی‌ از مزیت‌های‌ این‌ وسیله‌ حفاظتی‌ عدم‌ وجود وسایل‌ مکانیکی‌ دست‌ و پاگیر در جلوگیری‌ پرسکار می‌باشد.

 

محدودیت‌

 ماده‌ ۹۲ از این‌ وسایل‌ حفاظتی‌ نباید بر روی‌ پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ کامل‌ استفاده‌ نمود ولی‌ بر روی‌ پرس‌های‌ با کلاچ‌ چرخش‌ غیرکامل‌- اصطکاکی‌ با فشار هوا یا سایر انواع‌ دیگر که‌ می‌توانند در هر وضعیت‌ خود نگاه‌ داشته‌ شوند، کاربرد دارد.

ماده‌ ۹۳ برای‌ اطمینان‌ و تأثیرپذیری‌ بیشتر، این‌ وسایل‌ بایستی‌ از یک‌ مدار الکتریکی‌ بسته‌ فرمان‌ بگیرد. بطوری‌ که‌ قطع‌ جریان‌ برق‌ به‌طور خودکار مانع‌ از عمل‌ پرس‌ شود.

 

چشمه‌های‌ نوری‌ و دریافت‌کننده‌ پرتوهای‌ نوری‌ PROJECTOR AND LIGHT RECEIVER

ماده‌۹۴ میدان‌ حساس‌ ایجاد شده‌ توسط‌ چشمه‌های‌ نوری‌ و دریافت‌کننده‌ پرتوهای‌ نوری‌ بایستی‌ به‌طور مؤثری‌ در تمامی‌ طول‌ و ارتفاع‌ منطقه‌ خطر عمل‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کورس‌ ضربه‌زن‌ بیش‌ از ۴۰۰ میلی‌متر باشد این‌ پوشش‌ حفاظتی‌ به‌همین‌ ارتفاع‌ محدود می‌گردد.

 

ماده‌ ۹۵-  تعداد چشمه‌های‌ نوری‌ و دریافت‌کننده‌ پرتوهای‌ نوری‌ (یا بنده‌های‌ حسی‌) باید ۲ یا بیشتر باشد. فاصله‌ بین‌ دو چشمه‌ نوری‌ بایستی‌ ۵۰ میلی‌متر یا کمتر باشد. در صورتی‌ که‌ فاصله‌ افقی‌ بین‌ میدان‌ حساس‌ تا منطقه‌ خطر پرس‌ بیش‌ از ۵۰۰ میلی‌متر باشد فاصله‌ بین‌ دو چشمه‌ نوری‌ می‌تواند تا ۷۰ میلی‌متر نیز افزایش‌ یابد.

 

۹۶-  دریافت‌