ایمنی سنگ فرز

بدون شك در دنياي امروز ابزار نقش بسيار مهمي در زندگي روزمره هر انساني دارد .با انتخاب صحيح و داشتن دانش كاربري كافي از ابزار مي توانيم به بازدهي بسيار بالايي در مورد كارهايي كه انجام مي دهيم دست يابيم. يكي از ابزارات خطرزا مورد استفاده در صنايع؛ سنگ فرز بوده كه هر ساله خسارات فراواني را به صنايع وارد مي سازد بريدگي ها و قطع عضو نابينايي و... از پيامدهاي عدم آشنايي و بي توجهي كاركنان در استفاده از اين گونه تجهيزات مي باشد با توجه به موارد ذکر گرديده اطلاعات جامع و كاملي را درباره سنگ هاي فرز و انواع آن ها و همچنين اصول ايمني كار با اين وسايل حادثه ساز تهيه نمودم و تا به عنوان راهنمايي براي كليه دوستان ايمني و بهداشت حرفه اي قرار گيرد.

لازم بذكر است كليه مطالب ارايه گرديده از كاتالوگ و بروشورهاي شركت بوش كه همراه محصول به فروش ميرسد تهيه گرديده است

راهنمايي هاي ايمني عمومي براي ابزار هاي الكتريكي

هشدار: همه دستورهاي ايمني و راهنمايي را بخوانيد اشتباهات ناشي از عدم رعايت اين دستورات ايمني ممكن است باعث برق گرفتگي و سوختگي و ساير جراحت هاي شديد شود. همه هشدارهاي ايمني و راهنمايي ها را براي آينده خوب نگهداري كنيد.

هرجا در اين راهنما از ابزار الكتريكي صحبت ميشود منظور ابزارهاي الكتريكي (با سيم برق)و يا ابزارهاي الكتريكي باطري دار(بدون سيم برق) مي باشد.

محل كار خود را تميز و مجهز به نور كافي كنيد محيط كار نامرتب و كم نور ميتواند باعث سوانح دركار شود.

با ابزار الكتريكي در محيط هايي كه در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوي مايعات گازها و غبارهاي محترقه باشد كار نكنيد. ابزار هاي الكتريكي جرقه هايي ايجاد ميكنندكه ميتوانندباعث آتش گرفتن گرد و بخارهاي موجود در هوا شوند.

هنگام كار با ابزار هاي الكتريكي كودكان و ساير افراد را از دستگاه دور نگه داريد .درصورتيكه حواس شما پرت شود . ممكن است كنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ايمني الكتريكي

ابزار الكتريكي بايد با پريز برق تناسب داشته باشد. هيچ گونه تغييري در دوشاخه ندهيد، مبدل دوشاخه نبايد همراه با ابزار الكتريكي داراي اتصال به زمين استفاده شود . دوشاخه هاي اصل و تغيير داده نشده و پريزهاي مناسب خطر شوك الكتريكي و برق گرفتگي را كم ميكنند.

از تماس بدني با قطعات متصل به سيم اتصال به زمين مانند لوله شوفاژ اجاق برقي و يخچال خودداري كنيد.در صورت تماس بدني با سطوح وقطعات داراي اتصال به زمين و همچنين تماس شما با زمين خطربرق گرفتگي افزايش مي يابد.

دستگاه را از باران ورطوبت دور نگهداريد و نفوذ آب به ابزار الكتريكي خطر شوك الكتريكي را افزايش مي دهد.

از سيم دستگاه براي كارهايي چون حمل ابزار الكتريكي آويزان كردن و يا خارج كردن دوشاخه از برق استفاده نكنيد.كابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه هاي تيزو بخش هاي متحرك دستگاه دور نگهداريد.كابل هاي آسيب ديده و يا گره خورده خطر شوك الكتريكي را افزايش ميدهد.

درصورتيكه با ابزار الكتريكي در محيط باز كار مي كنيد. تنها از كابل رابطي استفاده كنيدكه براي محيط باز نيز مناسب باشد.كابل هاي رابط مناسب براي محيط باز خطر برق گرفتگي را كم ميكند.

در صورت لزوم كار با ابزار الكتريكي در محيط و اماكن مرطوب بايد از يك كليد حفاظتي جريان خطا ونشتي زمين (كليد قطع كننده اتصال بازمين) استفاده كنيد .

استفاده از كليد حفاظتي جريان خطا و نشتي زمين خطر برق گرفتگي را كمتر ميكند.

 

رعايت ايمني اشخاص

حواس خودرا خوب جمع كنيد.به كار خود دقت كنيد. و با فكرو هوش كامل با ابزار الكتريكي كاركنيد.در صورت خستگي و يا درصورتيكه مواد مخدر الكل و دارو استفاده كرده ايد. با ابزار الكتريكي كارنكنيد. يك لحظه بي توجهي هنگام كار با ابزار الكتريكي ميتواند جراحت هاي شديدي به همراه داشته باشد.

از تجهيزات ايمني شخصي و از عينك ايمني همواره استفاده كنيد. استفاده از تجهيزات ايمني مانند ماسك  ايمني كفش هاي ايمني ضد لغزش و كلاه ايمني و گوشي ايمني متناسب با نوع كار با ابزار الكتريكي خطر مجروح شدن را تقليل مي دهد.

مواظب باشيد كه ابزار الكتريكي بطور ناخواسته بكار نيفتد. قبل از واردكردن دوشاخه دستگاه در پريز  برق اتصال آن به باطري برداشتن آن و يا حمل دستگاه بايد دقت كنيد كه ابزار الكتريكي خاموش باشد. در صورتي كه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روي دكمه قطع و وصل باشد و با دستگاه در حالت روشن به برق بزيند ممكن است سوانح كاري پيش آيد.

قبل از روشن كردن ابزار الكتريكي همه ابزار هاي تنظيم كننده و آچارهارا از روي دستگاه برداريد.ابزار و آچارهايي كه روي بخش هاي چرخنده دستگاه قرار دارند ميتوانند باعث اجاد جراحت شوند.

وضعيت بدن شما بايد در حالت عادي قرارداشته باشد. براي كارجاي مطمئني براي خود انتخاب كرد و تعادل خودرا همواره حفظ كنيد. بدين ترتيب مي توانيد ابزاربرقي را در وضعيت هاي غيرمنتظره بهتر تحت كنترل داشته باشيد.

لباس مناسب بپوشيد از پوشيدن لباس هاي گشاد وحمل زينت آلات خوداري كنيد. موها لباس و دستكش ها را از بخش هاي درحال چرخش دستگاه دور نگهداريد. لباس هاي گشاد موي بلند وزينت آلات ممكن است در قسمت هاي درحال چرخش دستگاه گيركنند.

درصورتي كه مي توانيد وسايل مكش گردو غبار و يا جمع كننده گرد و غبار را به دستگاه نصب كنيد. بايد مطمئن شويد اين وسايل درست نصب شود. استفاده از وسايل مكش گرد و غبار مصونيت شمارا در براربر گرد و غبار حفظ مي كند.

 

استفاده صحيح از ابزاربرقي ومراقبت از آن

از واردكردن فشار زياد روي دستگاه خوداري كنيد. براي هركاري از ابزار برقي مناسب آن كاراستفاده كنيد و با اطمينان بيشتر استفاده كنيد. توان دستگاه بهتر بكارگرفتن ابزاربرقي مناسب باعث مي شودكه از درصورت ايراد دركليد قطع ووصل ابزار برقي ازدستگاه استفاده نكنيد. ابزاربرقي را كه نمي توان آن ها را  قطع و وصل كرد خطرناك بوده و بايد تعمير شوند.

قبل از تنظيم ابزار برقي تعويض متعلقات و يا كنار گذاشتن آن دو شاخه را از پريز بيرون كشيده و يا باتري  آن را خارج كنيد رعايت اين اقدامات پيشگيري ايمني از راه افتادن ناخواسته ابزار برقي جلوگيري مي كند.

ابزاربرقي را درصورت عدم استفاده از دسترس كودكان دورنگهداريد. اجازه ندهيد افراد ناوارد و يا قرارگرفتن ابزاربرقي دردست افراد ناوارد . اشخاصي كه دفترچه راهنما را نخوانده اند با اين دستگاه كاركنند خطرناك است.

از ابزاربرقي خوب مراقبت كنيد مواظب باشيد كه قسمت هاي متحرك دستگاه خوب كاركرده و گير نكند. همچنين دقت كنيد كه قطعات ابزار الكتريكي شكسته و آسيب ديده نباشند. قطعات آسيب ديده را قبل از شروع كار تعمير كنيد. علت بسياري از سوانح كاري عدم مراقبت كامل از ابزارهاي برقي مي باشد.

ابزاربرش را تيز وتميز نگهداريد.ابزاربرشي كه خوب مراقبت شده از لبه هاي تيز برخوردارند. كمتر در قطعه كار گير كرده و بهتر قابل هدايت مي باشند.

ابزارهاي برقي متعلقات ابزاري كه روي دستگاه نصب مي شوند وغيره را مطابق دستورات اين جزوه راهنما طوري بكارگيريدكه با مدل اين دستگاه تناسب داشته باشد.همچنين به شرايط كاري و نوع كار توجه كنيد.كاربرد ابزار برقي براي موارد كاري كه براي آن در نظر گرفته نشده است مي تواند شرايط خطرناكي منجرشود.

 

 

سرويس دستگاه

براي تعمير ابزار الكتريكي فقط به متخصصين حرفه اي رجوع كرده و از وسايل يدكي اصل استفاده كنيد اين باعث خواهد شد كه ايمني شما تضمين گردد.

اين ابزاربرقي به عنوان ابزاري براي سائيدن سنباده كاري وبرس سيمي زدن وبرش مورد استفاده قرار مي گيرد. به تمامي هشدارهاي ايمني دستورالعمل ها وتصاوير وارقامي كه به همراه اين ابزاربرقي دريافت مي داريد توجه كنيد. عدم رعايت وتوجه به دستورالعمل هاي زيرمي تواند موجب برق گرفتگي حريق و يا جراحات شديدي بشود.

اين ابزاربرقي جهت پوليش كاري مناسب نمي باشد. استفاده از اين ابزار در مواردي كه براي اين ابزار برقي درنظر گرفته نشده مي تواند خطرات وجراحاتي را منجر شود.

منحصرا از ابزار ومتعلقاتي كه توليد كننده دستگاه در خصوص اين ابزار برقي درنظرگرفته شده و پيشنهاد شده است استفاده كنيد. استفاده از متعلقات متفرقه تضمين كاربري ايمني را ازبين خواهدبرد.

ميزان تحمل سرعت مجازمتعلقات سايش وبرش بايد حداقل معادل با حداكثر سرعت تعيين شده برروي ابزارو متعلقاتي كه سريع تر از سرعت مجاز مي چرخند .ممكن است بشكنند و به اطراف ابزاربرقي باشد پرتاب شوند

قطر متعلقات و ضخامت ابزار و متعلقاتي كه بر روي دستگاه قرار ميگيرند. بايد با اندازه ها و مقادير قيد شده ابزار الكتريكي مطابقت داشته باشند. ابزار و متعلقات با اندازه هاي نامتناسب و نادرست نمي توانند به حد كافي تحت حفاظت و قابل كنترل باشد.

صفحه هاي سنگ و قاب هاي محافظ و يا ساير متعلقات بايد بطور دقيق برروي شفت (محور)ابزار برقي جا افتاده و متناسب آن باشد ابزار و متعلقاتي كه كاملا متناسب با شفت ابزار برقي نباشد چرخش نامنظم داشته و دچار حركات نوساني شديد ميشوند و اين امر ميتواند از دست دادن كنترل را منجر گردد. ابزار و متعلقاتي كه آسيب ديده اند را استفاده نكنيد پيش از هربار استفاده از ابزار و متعلقاتي كه روي دستگاه نصب ميشوند از جمله صفحه هاي صفحه سنگ كنترل كنيد كه اين ابزار لب پر نباشد. پوسته بر نداشته و ترك نخورده باشد .

همچنين قاب هاي محافظ ترك نداشته مستهلك و مستعمل نباشد و سيم برس هاي سيمي شل نشده و يا شكسته نباشند در صورتيكه ابزار برقي و يا متعلقات آن به زمين افتاده كنترل كنيد كه ابزار دستگاه آسيب نديده باشد و يا از ابزارو متعلقات سالم ديگري استفاده نماييد و درصورت كنترل و نصب ابزار و متعلقات خود و ساير افراد نزديك به ابزار برقي را از معرض ابزار در حال چرخش روي دستگاه دور نگاه داشته و ابزار برقي رابه مدت يك دقيقه با آخرين دور (سرعت) ممكن موتور در حالت بدون بار روشن بگذاريد. ابزار و متعلقات آسيب ديده معمولا در اين مدت آزمايش مي شكنند.

از تجهيزات ايمني و پوشش محافظ شخصي استفاده كنيد متناسب با نوع كار از پوشش ايمني يا ماسك ايمني براي حفاظت كامل از تمام صورت چشم و يا از عينك ايمني استفاده كنيد. در صورت لزوم از ماسك ضد غبار گوشي ايمني دستكش ايمني و يا پيش بند ايمني مخصوص كه ذرات مواد تراشه و زوائد را از شما دور نگاه ميدارد استفاده كنيد. چشمان شما بايد در برابر جهش ذرات خارجي براده تراشه و زوائدی كه در هنگام كارهاي متفرقه توليد ميشوند محفوظ بماند. ماسك هاي ايمني ضد غبار و ماسك هاي تنفس بايد قادربه فيلتر گردو غبار ناشي از كار باشند در صورتي كه به مدت طولاني در معرض سر وصداي بلند قرار گرفته باشيد امكان تضعيف قدرت شنوايي شما وجود دارد.دقت كنيد كه ساير افراد فاصله كافي با محل كار شما داشته باشند هر فردي كه به محل كار شما نزديك مي شود. موظف است تجهيزات ايمني و پوشش محافظ شخصي برخوردار باشد امكان پرتاب شدن قطعات شكسته و جدا شده از قطعه كار و يا ابزار و متعلقات شكسته حتي در خارج از محدوده كارنيز وجود دارد و ميتواند منجر به جراحاتي گردد.

ابزار برقي را منحصر ا از دسته و سطوح عايق دار آن در دست بگيريد.چنانچه بسته به نوع كار خود امكان تماس ابزار برش و متعلقات ابزار برقي با كابل هاي برقي مخفي داخل ساختمان كه قابل روئيت نيستند و يا تماس آنها با كابل خود دستگاه وجود داشته باشد تماس ابزار برش و متعلقات ابزار برقي با سيم و كابلي كه هادي جريان برق است .مي تواند در بخش هاي فلزي ابزار برقي نيز جريان برق توليد كند و باعث برق گرفتگي شود.كابل برق دستگاه را ازابزار و متعلقات در حال چرخش روي آن دور نگاه داريد درصورتي كه كنترل خودرا برروي ابزار الكتريكي از دست بدهيدو امكان قطع شدن و پاره شدن و يا گير كردن و گره خوردن كابل برق وجود داشته و منجر به اصابت و گير كردن دست و ساعد شما به ابزار در حال چرخش گردد. هرگز ابزار الكتريكي را تا قبل از توقف كامل ابزار و متعلقات آن كنار نگذاريد .

امكان تماس ابزار و متعلقات در حال چرخش با سطحي كه ابزار برقي بر روي آن قرار دارد وجود داشته و منجر به از دست دادن كنترل شما بر روي ابزار برقي بشود. هنگام حمل ابزار الكتريكي دستگاه را خاموش نگهداريد در غير اينصورت امكان تماس اتفاقي لباس شما و گير كردن آن به ابزار در حال چرخش روي دستگاه وجود داشته و اين منجر به اصابت ابزار به بدن شما گردد.

شيار هاي تهويه ابزار الكتريكي خود را بطور مرتب تميز كنيد گردو غباري كه از طريق پروانه موتور به داخل محفظه وارد مي شود و تجمع بسيار براده فلز در آن ممكن است سوانح و خطرات الكتريكي را منجر گردد. از بكار گيري ابزار الكتريكي در مجاورت مواد قابل اشتعال خودداري كنيد جرقه ها مي توانند باعث حريق در اين مواد شوند از ابزار و متعلقاتي كه نياز به خنك كننده سيال دارند استفاده نكنيد استفاده از آب و يا ساير مواد خنك كننده مايع ميتوانند موجب بروز برق گرفتگي شود.

پس زدن( لگد زدن) وگيركردن دستگاه هنگام كاروهشدارهاي ايمني  ضربه زدن يا پس زدن يك واكنش ناگهاني است كه در نتيجه گيركردن يا بلوكه شدن ابزارومتعلقات درحال چرخش برروي ابزاربرقي از جمله صفحه سنگ ويا قاب سنگ ويا برس سيمي بوجود مي آيد. گيركردن و بلوكه شدن منجر به توقف ناگهاني ابزارمي گردد.بدين تريب ابزاربرقي از كنترل خارج شده ودرخلاف جهت چرخش و متعلقات به سرعت شتاب گرفته و به كاربر ضربه مي زند.

بطورمثال درصورتي كه يك صفحه سنگ در قطعه كارگيركند. امكان دارد لبه صفحه سنگ بشكندويا منجر به ضربه زدن شود.در اينصورت صفحه سنگ به طرف كاربر و يا خلاف جهت او بسته به چرخش آن درمحل بلوكه شده حركت مي كند امكان شكستن از اين طريق وجوددارد.

ضربه زدن نتيجه استفاده وبكارگيري نادرست از ابزار برقي است . با رعايت موارد زير مي توان از آن جلوگيري به عمل آورد.

ابزاربرقي را محكم گرفته وبدن ساعدو دست هايتان را به گونه اي قراردهيد كه قادر به كنترل و خنثي كردن نيروهاي ضربه زن دستگاه باشيد. درصورت دراختيارداشتن دسته كمكي همواره ازآن استفاده كنيد تا به كمك آن بتوانيد هنگام كاركردن دستگاه ابزار برقي درسرعت نياز حداكثركنترل را بر نيروهاي ضربه زننده و گشتاور واكنشي آن داشته باشيد. كاربرمي تواند با رعايت احتياط و اقدامات ايمني مناسب بر نيروهاي ضربه زننده و واكنشي دستگاه تسلط داشته باشد.

هرگزدست خودرا به ابزاركار متحرك و درحال چرخش نزديك نكنيد. زيرا ممكن است ابزاركارمتحرك هنگام كار به شما اصابت كند.

از نزديك شدن و تماس با ابزار برقي هنگام پس زدن خوداري كنيد. پس زدن دستگاه باعث حركت ابزاربرقي در جهت مخالف حركت صفحه ساب درمحلي كه بلوكه شده است ميشود.

خصوصا درگوشه ها لبه هاي تيز با احتياط خاص كاركنيد. ازدررفتن وخارج شدن ابزار و متعلقات ازداخل قطعه كاروگير كردن آنها جلوگيري كنيد. امكان گيركردن ابزار هنگام چرخش خصوصا درگوشه ها لبه هاي تيزوجوددارد. اين امر باعث پس زدن ويا ازدست دادن كنترل روي ابزاربرقي مي شود.

از تيغ اره هاي گرد به عنوان متعلقات اين دستگاه استفاده نكنيد. چنين ابزاري اغلب باعث ضربه زدن دستگاه ويا ازدست دادن كنترل روي ابزاربرقي شود.

هشدارهاي ايمني براي سنگ زدن وعمليات سايش وبرش براي ابزارالكتريكي خود منحصرا ازابزارپرداخت كاري مجازآن دستگاه واز حفاظ ايمني آن دستگاه استفاده كنيد. ابزارپرداخت كاري كه براي اين ابزار در نظرگرفته نشده است نمي توانند تحت كنترل باشند يا ايمن باشند.

همواره از حفاظ ايمني كه مطابق با نوع ابزارپرداخت كاري براي آن در نظرگرفته شده است استفاده كنيد حفاظ ايمني بايد بطور ايمن روي ابزار نصب شده باشد وطوري تنظيم شود كه حداكثر ايمني را فراهم كند. حفاظ ايمني بايد كاربررادر برابر ذرات و قطعات شكسته و همچنين تماس ناخواسته با ابزار ساييدن حفاظت نمايد ابزار پرداخت كاري مجازند فقط براي موارد كاري كه توصيه و در نظر گرفته شده است استفاده شوند بطور مثال هرگز نبايد از سطح جانبي يك صفحه برش براي سنگ زدن استفاده كنيد. صفحه هاي برش براي برداشتن مواد با لبه صفحه مناسب هستند. آوردن فشار جانبي برروي اين صفحه ها ممكن است شكستن آنها منجرشود.

هميشه از فلانژ هاي نگهدارنده سالم وبدون عيب با اندازه و فرم مناسب براي صفحه هاي سايش كه انتخاب نموده ايد استفاده كنيد . فلانژهاي سالم باعث حفظ صفحه هاي سايش شده و خطر شكستن آنها را كاهش مي دهد. فلانژها مخصوص صفحه هاي برش مي توانند با ساير فلانژهاي مخصوص صفحه هاي پرداخت متفاوت باشند.

صفحه هاي پرداخت متفرقه و مستعمل و فرسوده متلق به ابزاربرقي بزرگتري را مورد استفاده قرارندهيد. صفحه هاي سايش متعلق به ابزار بزرگتربراي ابزاربرقي كوچكتر به هنگام كاربا سرعت بالا مناسب نمي باشند و استفاده از آن صفحات ممكن است منجر به شكستن آنها شود.

 

ساير هشدارهاي ايمني ويژه براي عمليات برش وسايش

از بلوكه كردن صفحه هاي برش ويا آوردن فشاربيش از حد به آنها جلوگيري كنيد. از ايجاد برش هاي خيلي عميق خوداري كنيد. اعمال فشاربيش ازحدروي صفحه هاي برش باعث استهلاك آن شده امكان گير كردن آن و در نتيجه خطر ضربه زدن و يا شكستن آن وجوددارد.

هنگام پس زدن ، دستگاه ممكن است با شتاب به سمت شما حركت نموده ويا متعلقات شكسته شده سمت شما پرتاب گردد.

درصورت گيركردن صفحه برش ويا متوقف ساختن كارتان ابزار برقي را خاموش نموده وآن را آرام نموده تا صفحه كاملا از حركت بايستد. هركز سعي نكنيد صفحه برش در حال حركت را از شكاف بيرون بكشيد. زيرا اين عمل ممكن است به پس زدن دستگاه منجرگردد. علت گيركردن وانسدادرا پيدا كرده وآنرا برطرف كنيد. از روشن كردن مجدد ابزار برقي وبرش با آن تازماني كه قطعه كار درداخل دستگاه است خوداري كنيد. پيش از آنكه با احتياط بيشتر به برش بپردازيد. نخست بگذاريد صفحه برش به حداكثردور چرخش خود برسد درغير اينصورت امكان گيركردن و بيرون پريدن صفحه برش از داخل قطعه كار وجود دارد و پس زدن را منجرمي شود.

صفحه هاي بزرگ وقطعه هاي كار با ابعاد بزرگ را طوري ثابت و محكم قراردهيد. تا خطرضربه زدن در هنگام گيركردن صفحه برش كاهش پيداكند. امكان خم شدن وتاب برداشتن قطعات بزرگ به دليل وزن و سنگيني آنها وجوددارد. از اينرو بايد قطعه كار از هردوطرف هم در نزديكي خط برش و هم درنزديكي لبه قطعه ثابت و محكم قرارداشته باشد.

به ويژه هنگام ايجاد برش هاي عمقي شيارزدن در ديوار ويا ساير قسمت هاي غيرقابل رويت احتياط كنيد. صفحه هاي برش كه وارد قطعه كارمي شود مي تواند هنگام برش با لوله هاي گاز لوله ها آب كابل هاي برق و يا ساير اشيا اصابت نموده و باعث ضربه زدن بشود.

 

هشدارهاي ايمني مخصوص براي سنباده كاري

از ورق هاي سنباده بيش از حدبزرگ استفاده نكنيد و ازدستورات توليدكننده براي انتخاب كاغذ سنباده استفاده كنيد. كاغذهاي سنباده اي كه از كفي سنباده بزرگتربوده واز لبه آن بيرون بزند مي تواند باعث جراحات گيركردن پاره شدن كاغذ سنباده و يا ضربه زدن بشود.

 

هشدارهاي ايمني مخصوص براي كاربا برس هاي سيمي

توجه داشته باشيد از برس هاي سيمي درهنگام استفاده عادي ومتعارف نيز قطعات وذرات سيم جدا مي شود. از اعمال فشارزياد برروي برس هاي سيمي خوداري كنيد.ذرات و قطعات سيمي به هوا پرتاب مي شود. مي توانند به آساني به داخل لباس وپوست بدن نفوذ كنند. درصورتي كه استفاده از قاب محافظ توصيه شده است از تماس قاب محافظ با برس سيمي جلوگيري به عمل آوريد قطر برس هاي سيمي مدور تخت وبرس هاي سيمي كاسه اي ميتواند در اثر فشار و نيروهاي گريز از مركز افزايش پيدا كند.

 

سايرهشدارهاي ايمني

از عينك ايمني استفاده كنيد.

براي يافتن ايمن لوله هاي پنهان تاسيسات ازدستگاه هاي مناسب آن استفاده كنيدودرصورت نياز با شركت هاي تاسيسات ساختمان محل تماس بگيريد. تماس باسيم هاي برق باعث آتش سوزي ويا برق گرفتگي مي شود. آسيب ديدن لوله گاز مي تواند باعث انفجارشود. سوراخ شدن لوله آب باعث خسارت يا برق گرفتگي مي شود.

چنانچه جريان برق قطع شودويا دوشاخه اتصال برق از داخل پريز برق بيرون كشيده شود در آن صورت كليد قطع و وصل رادر موقعيت خاموش قراردهيد. اين اقدام از روشن شدن مجدد بدون كنترل و ناخواسته جلوگيري به عمل مي آورد.

براي كارروي سنگ ازيك دستگاه مكنده استفاده كنيد. دستگاه مكنده بايد براي جذب خاك و تراشه سنگ مجاز مي باشد. استفاده از اين گونه تجهيزات خطرات ناشي از گرد و غبار راكاهش مي دهد.

براي برش سنگ از يك راهنماي برش استفاده كنيد . بدون هدايت جانبي امكان گيركردن صفحه برش و در نتيجه ضربه زدن وجود دارد.

ابزاربرقي را هنگام كار با دو دست محكم گرفته  و جايگاه مطمئني را براي خود انتخاب كنيد

ابزار برقي را ميتوان مطمئن تر وبهتر دردودست بكارگرفت و آن را هدايت كرد.

قطعه كار را محكم كنيد در صورتي كه هنگام كار قطعه كار به وسيله تجهيزات نگهدارنده يا به وسيله گيره محكم شده باشد. دراين صورت قطعه كارمطمئن تر نگه داشته مي شود.تا اينكه بوسيله دست نگه داشته شود. محل كار خودرا تميز نگه داريد مخلوط شدن مواد با يكديگر بسيارخطرناك است. گرد فلزات سبك ممكن است باعث حريق يا انفجارشود.

درصورتي كه كابل ابزار برقي آسيب ديده باشد ازآن استفاده نكنيد. از تماس با كابل آسيب ديده خودداري كنيد و در صورت آسيب ديدن كابل دستگاه درحين كار دو شاخه اتصال آن را از برق بكشيد. كابل هاي آسيب ديده خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد

 

 

 

 

۵
از ۵
۲۶ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش