آسیب های شغلی ناشی از دستگاه ‏ها

 

 

کارشناسان HSE، ایمنی، بهداشت حرفه ای و ... در شرکت ها و سازمان ها باید با بکارگیری موانع و اقدامات پیشگیرانه ازبروز آسیب های شغلی ناشی از دستگاه ‏ها جلوگیری کنند. با مطالعه مطلب ذیل متوجه چگونگی این امر خواهیم شد.

وحید عرفانی، شرکت نفت فلات قاره ایران

آسیب ها و بیماری‏ های شغلی ناشی از دستگاه‏های صنعتی در تمامی كشورهای جهان بسیار گسترده است. هر ساله در این مورد رقم های بالایی نشان دهنده زیان های مالی و جانی وارده بر جامعه، گزارش می شود. حوادث، آسیب ها و بیماری‏ های شغلی ناشی از دستگاه‏ها در مراكز تولیدی و صنعتی بیشتر دیده می شود. معمولا دستگاه ‏هایی كه امروزه در مراکز صنعتی به كار گرفته می شود، به انواع و شكل های گوناگون تقسیم بندی می شوند و هر یك از آنها نیز تنوع خاص خود را دارند. رعایت نكات بهداشتی و ایمنی در هنگام كار با دستگاه‏های صنعتی، در كاهش پیش آمدها و نیز افزایش سطح سلامت كاركنان بسیار اهمیت دارد.

به طور كلی لازم است كاركنان مراكز صنعتی جهت پیشگیری از بروز پیش آمدها و آسیب های شغلی ناشی از دستگاه ‏ها در صنایع، به طور جدی اصول ایمنی و بهداشتی را در محیط كارشان رعایت كنند؛ به عبارت ساده تر با رعایت اصول ایمنی می توان مانع بروز حوادث و آسیب های ناگوار و از همه مهمتر آسیب‏های ناشی از دستگاه ‏ها در هنگام كار شد. هنگامی كه پیشاپیش علت حادثه ای را بدانیم، تا اندازه ای می توانیم از بروز آنهاجلوگیری كنیم. بهتر است برای پیشگیری از بروز آسیب ها و بیماری‏ های شغلی ناشی از دستگاه ‏ها به نكات زیر توجه شود:

 

1- از دستگاه ‏ها به طور منظم و مرتب مراقبت شود

دستگاه ‏هایی كه به خوبی مراقبت شده اند، كمتر احتمال از كار افتادن دارند؛ اما دستگاهی كه درست نگهداری نشده است، نه تنها ممكن است از كار بیافتد، بلكه خطرناك هم می باشد. نگهداری خوب و كامل ازدستگاه ‏های صنعتی در جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از آنها، بسیار مهم است. به طور كلی اگر از دستگاهی در هنگام كار به خوبی مراقبت و استفاده شود تا حدود زیادی از بروز تعداد حوادث ناشی از آن در محیط كار كاسته خواهد شد. نگهداری و مراقبت صحیح از دستگاه ‏ها، علاوه بر پیشگیری از بروز آسیب ‏های ناشی از آنها در حین كاركردن، باعث جلوگیری از به هدر رفتن وقت تولید می شود. همچنین این كار موجب افزایش بهره وری، كمتر شدن تعمیر و هزینه های آن و افزایش سطح ایمنی انجام كار می شود.

ضروری است در مراكز صنعتی مقررات و آیین نامه ای برای مراقبت منظم دستگاه ‏ها و نگهداری آنها در شرایط خوب برقرار شود. كاركنان مراكز صنعتی به یاد داشته باشند كه با نگهداری و مراقبت صحیح از دستگاه‏ها می توانند میزان بروز حوادث و آسیب های ناشی از دستگاه ‏ها را در محیط كار كاهش دهند. فراموش نشود كه بیشتر خطرات ناشی از دستگاه ‏ها ، به علت عدم مراقبت درست و تعمیر آن است. برای مثال گاهی اوقات قطعه هایی از دستگاه ‏ها كه شل یا نامتعادل شده اند، موجب بروز خطرات و آسیب ها و نیز حتی فرسودگی دستگاه ‏ها می شوند، بنابراین با رسیدگی و تعمیر منظم و پیوسته دستگاه ‏ها و جلوگیری از بروز هرگونه فرسودگی آنها می توان كمك فراوانی به كاهش بروز خطرات و آسیب های شغلی ناشی از دستگاه ‏ها را در محیط كار كرد.

به طور كلی برطرف كردن علل نقص مكانیكی و فیزیكی دستگاه‏های موجود در كارگاه‏ ها، یكی از مهم ترین اقدامات اساسی در جلوگیری از بروز پیش آمدها و افزایش بازدهی آنها است. كاركنان مراكز صنعتی باید قبل از شروع به كار از دستگاه هایی كه با آنها سر و كار دارند، بازدید كلی به عمل آورند. همچنین هنگام استفاده از دستگاه ها باید از سالم بودن آنها اطمینان حاصل كنند. ضروری است هرگونه نقص فنی، پیش آمد و عدم تنظیم دستگاه ها هرچه سریعتر به مسئول كارگاه ‏ها گزارش شود.

 

2- بازرسی های ایمنی و بهداشتی فراموش نشود

كارشناسان ایمنی و بهداشت صنعتی در مراكز صنعتی باید برنامه ای منظم و دقیق برای انجام بازرسی و نظارت كامل خود از كارگاه‏ ها و دستگاه ها، به خصوص هنگام تمیز كردن و سرویس دستگاه ‏ها از سوی كاركنان، تنظیم كنند. در بازرسی و نظارت ایمنی از كارگاه ها، باید كنترل كامل تمام حفاظ های دستگاه ‏ها ی صنعتی جدی گرفته شود. ضروری است كارشناسان ایمنی و بهداشت صنعتی در بازدیدهای خود از كارگاه ها و محیط های صنعتی از وضعیت محافظ های دستگاه ‏ها (نصب و سالم بودن آنها) اطمینان حاصل كنند؛ همچنین چنانچه دستگاه ها نیاز به تمیز كردن و یا در صورت نیاز باید تعمیر یا قطعه ای تعویض گردد، سریعا اقدام لازم را انجام دهند. لازم است خطاها، حوادث و نقایص كار با هر دستگاهی از سوی بازرسان ایمنی و بهداشت صنعتی پیگیری شود.

 

3- اصول ایمنی را رعایت كنید

با پیش ‏بینی یك برنامه مدون ایمنی در مراكز صنعتی می توان از بروز خطرات ناشی از دستگاه ‏ها تا اندازه زیادی پیشگیری كرد. در چنین برنامه ای ابتدا باید انواع خطرهای دستگاه ‏ها را به درستی شناسایی كرد. دستگاه های صنعتی باید مطابق معیارهای ایمنی و ارگونومی طراحی شود. فراموش نشود كه حفاظت از كاركنان مراكز صنعتی در هنگام كار با دستگاه ها بسیار ارزان تر از جبران نتایج حاصل از آن است. ضروری است هنگامی كه دستگاه جدیدی برای یك واحد صنعتی خریداری می شود كاركان آن واحد را به طور كامل با اصول ایمنی مربوط به آن دستگاه آشنا ساخت. به طور كلی كاركنان مراكز صنعتی باید در هنگام كار با دستگاه ها و تجهیزات همواره شعار «نخست ایمنی» را به یاد داشته باشند.

پیش از استفاده از هر دستگاه صنعتی، آن را از نظر نشانه های خرابی یا فرسودگی بررسی كنید. اگر سیم برق آن بریده، آسیب دیده و رویه اش رفته و ریش ریش شده از نظر ایمنی نباید از آن استفاده كنید. در هنگام كار با دستگاه ‏های صنعتی، به ویژه دستگاه های تراش و مته لباس كار چسبیده بپوشید و آستین ‏های خود را بالا نزنید زیرا در هنگام انجام كار ممكن است لبه آستین در بین تیغه های دستگاه های تراش و مته گیر كند و باعث كشیده شدن دست فرد در دستگاه شود. این امر ممكن است موجب بروز آسیب های شدید و خطرناك مانند شكستگی استخوان و زخمی شدن در دست فرد شود.

 

4- از گوش‏ های خود محافظت كنید

افرادی كه در كنار دستگاه‏ هایی كه با سرو صدای شدید و مداوم كار می‏ كنند باید از وسایل ایمنی پرده گوش (گوش ایمنی) استفاده كنند. با كمك گوشی های مخصوص می توان تا اندازه زیادی گوش ‏ها را از سروصدای دستگاه ها در امان نگهداشت. بهترین روش برای كاهش صدا در محیط های صنعتی محصور كردن دستگاه یا قطعه های پرسروصدا بوسیله های دیواره غیر هادی(عایق) است. مواد عایق، از انتقال صدا از یك جسم به جسم دیگر جلوگیری می كند. با رسیدگی و تعمیر منظم و پیوسته دستگاه ‏ها و جلوگیری از بروز هرگونه افزایش غیر عادی صدا و ارتعاش می توان كمك زیادی به كاهش سروصدا در محیط كار كرد.

 

5- نظافت دستگاه ها را رعایت كنید

تمیز كردن دستگاه ها پس از استفاده، از اقدام های اساسی است. توجه به نظافت دستگاه ها، نه تنها باعث از بین رفتن خطرات بدنی می شود، بلكه از نظر روحی در ایجاد ایمنی، موثر است. دستگاه های صنعتی باید مطابق با دستورات بهداشتی تمیز شوند. لازم است تمامی تلاش صرف بهبود بخشیدن دستگاه ها، تمیز كردن و سالم سازی آنها از وجود مواد آلوده و زیان آور بر روی اندام های بدن، به ویژه پوست انجام گیرد تا از این راه از بروز آسیب ها و بیماری های گوناگون (مانند بیماری‏ های پوستی ناشی از كار) تا اندازه زیادی جلوگیری شود.

دستگاه ها باید به گونه ای در محیط كار طراحی و نصب شده باشند كه به آسانی قابل تمیز كردن باشند. اطراف دستگاه ها نباید آلوده، چرب و لیز باشند. آب، روغن و یا هر ماده لغزنده را باید از اطراف و روی دستگاه ها پاك كرد. فاصله دستگاه ‏ها با هم و دیگر موانع باید به انداز ه ای باشد كه تمیز كردن آنها به آسانی قابل انجام باشد.

در صورت آلودگی و كثیف بودن دستگاه ها (به ویژه با روغن ها، براده‏ های فلزات و مواد شیمیایی) آنها را به روش مطلوب تمیز كنید تا از خراب شدن آنها و نیز بروز پیش آمدهای ناگوار، جلوگیری كرده باشید.

 

6- مراقب دست‏ های خود باشید

در هنگام كار با دستگاه های صنعتی، به خصوص دستگاه ‏های تراش و فرز. از نزدیك كردن دست به تیغه آنها خودداری شود. برای جمع كردن براده ها و ذرات فلزات از اطراف و روی دستگاه و میز كار، از برس مخصوص استفاده كنید. هرگز نباید از دست‏های خود جهت انجام این كار استفاده كرد؛ زیرا علاوه بر زخمی شدن دستها توسط براده های فلزی، احتمال بروز آلودگی ها و ابتلا به بیماری هایی مانند كزاز را برای فرد به وجود آید. هنگام كار كردن دستگاه های صنعتی، از تمیز نمودن سطح كار با دست خودداری شود. دستکش های ایمنی باید به گونه ای انتخاب شوند كه با خطرهای احتمالی در موقع كار با دستگاه های صنعتی، متناسب بوده و هیچ گونه خطر و آسیب برای حركت انگشتان ایجاد نكند.

 لازم است برای جلوگیری از بروز حوادث ناشی از برخورد دست با تیغه دستگاه ها، هنگام تنظیم كار. به خصوص موقع كاركردن با دستگاه تراش و فرز، كار را به اندازه كافی از تیغه فرز یا دستگاه تراش دور نمود. هنگام كار با دستگاه مته، دستكش به دست نكنید، زیرا ممكن است نوك انگشتان دستكش به تیغه مته گیر كند، در نتیجه دست فرد به سمت دستگاه كشیده شود، این امر ممكن است باعث قطع یا شكسته شدن انگشتان شود.

  

7- برگزاری دوره های آموزشی را جدی بگیرید

برگزاری دروه های آموزشی خاص ایمنی و بهداشت. به ویژه آشنایی كاركنان مراكز صنعتی با اصول ایمنی و روش های صحیح كاركردن با دستگاه های صنعتی و نیز راه‏های پیشگیری از بروز خطرات و آسیب های ناشی از دستگاه ها در محیط كار لازم و سودمند است. به طور كلی اجرای برنامه های تخصصی آموزش ایمنی و راه های پیشگیری از بروز بیماری ها و آسیب ها در صنعت، بخش مهمی از آموزش های عملی و مستمر كاركنان در مراكز صنعتی را شامل می شود. ضروری است كاركنان را در استفاده درست و بی خطر از دستگاه‏ها آموزش دهید. هنگام آموزش كاركنان باید از اطلاعات ارائه شده توسط سازندگان دستگاه ها استفاده شود.

 آموزش و بازآموزی كاركنان مراكز صنعتی بر انجام كار مؤثر و ایمن، بخش ضروری در تولید روزانه است. فراموش نشود كه آموزش كاركنان در استفاده درست از یك دستگاه، یك بار هزینه برمی دارد اما جبران خطاها، نواقص، حوادث و پایین بودن كیفیت صرف هزینه مداوم می خواهد. ضروری است مسؤولین واحدهای صنعتی، با همكاری واحد آموزش مركز، جهت گسترش عادت های ایمنی و راه های جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از دستگاه های صنعتی در محیط كار به كاركنان خود كمك كنند، البته این امر به آموزش كاركنان به منظور حفاظت از خود و آگاهی از خطرات كاری نیاز دارد.

 در اجرای دوره های آموزش برای كاركنان مراكز صنعتی نكات زیر را فراموش نكنید:

 از سخنان و توصیه های ساده ایمنی و بهداشتی استفاده نمایید. برای روشن شدن موضوع از طرح و شكل استفاده كنید. از واضح بودن كلمات و سخنان برای افراد اطمینان حاصل نمایید. در آموزش كاركنان از نشانه های بصری و كار عملی استفاده كنید. هنگام آموزش كاركنان درباره طرز كار بادستگاه ‏ها، ار كاركنان و استادان ماهر در استفاده از آنها كمك گرفته شود، به ویژه از آنان بخواهید كه روش كار درست و بی خطر با دستگاه را به دیگران نشان دهند.

  

8- استفاده از عینك های ایمنی را فراموش نكنید

رعایت نكات بهداشتی و ایمنی در سلامت چشم بسیار اهمیت دارد. هنگام سوراخ كردن اجسام، به ویژه اجسام شكننده عینك ایمنی به چشم بزنید، در غیر این صورت ممكن است براده ای از جسم جداشده و به چشم برخورد كند، در نتیجه باعث بروز آسیب ها یا كوری شود. لازم است كاركنان مراكز صنعتی برای محافظت چشم های خود در هنگام كار با دستگاه ‏های تراش و سنگ سمباده و نیز در برابر بخار و قطرات مواد شیمیایی قوی، حتما از عینك های ایمنی استفاده كنند.

  

9- مراقب سیم های برق دستگاه ها باشید

سیم كشی و رابط های برق دستگاه‏ها، از عوامل عمده بروز حادثه ناشی از برق، به ویژه شوك الكتریكی هستند. دستگاه درست نگهداری شده یا سیم كشی سالم، كمتر موجب بروز آتش سوزی و دیگر حوادث می شود. همچنین احتمال برق گرفتگی فرد هم كمتر است. نظارت و مراقبت صحیح از سیم كشی های دستگاه ها به هدر رفتن وقت ناشی از نقص دستگاه ها را به حداقل می رساند. همه دستگاه های برقی در محیط‏ های صنعتی باید دارای سیم اتصال به زمین باشند؛ بنابراین سیم اتصال به زمین متناسب، برای دستگاه ها و وسایل برقی قراهم كنید.

 هرگز به یك پریز یا یك سیم رابط، دوشاخه چند دستگاه را هم زمان وصل نكنید. همچنین برای یك دستگاه برقی پرقدرت (پروات) یا گرمازا از سیم رابط استفاده نكنید. در مكان هایی كه احتمال جمع شدن گازهای فرار و آتش گیر وجود دارد، از دستگاه ها و وسایل برقی استفاده نكنید. به طور كلی لازم است به طور مرتب و منظم در بازدیدهای خود از سالم بودن سیم كشی های دستگاه‏ها اطمینان حاصل كنید.

  

10- هنگام جوشكاری مراقب چشمان خود باشید

پرتوها (مانند اشعه ماورای بنفش) می توانند موجب تورم و سوختگی های سطحی قرنیه شوند كه با نشانه های درد شدید، قرمزی، ریزش اشك، خارش، حساس شدن به نور و ناراحتی ناشی از آنها بروز می كند. این نشانه ها در زمان كار، اگر از عینك حفاظتی و دیگر وسایل ایمنی استفاده نشود، به مدت 6 تا 12 ساعت پس از تابش پرتوها به چشم ‏ها، خود را نشان می دهد. جوشكاران (یا برق یا اكسیژن)، كسانی كه از حرارت برای بریدن و ذوب فلزها استفاده می كنند، كارگرانی كه در صنایع بلور و شیشه سازی كار می كنند و به طور مستقیم به شیشه مذاب و فلزهای گداخته (كوره ها) نگاه می كنند، بیشتر در معرض خطرهای ناشی از پرتوها قرار می گیرند.

 ممكن است فرد جوشكار در اثر بی‏احتیاطی و عدم دقت كافی در هنگام جوشكاری آسیب ‏هایی به خود و دیگر همكارانش وارد آورد. لازم است در این مورد از سوی مسؤولین كارگاه ها یادآوری  های لازم انجام گیرد. بسیاری از ماسك های ایمنی كه به وسیله جوشكارها به كار برده می شود، محافظ كامل چشم در برابر پرتوها و جرقه های جوشكاری است؛ اما بی‏دقتی در استفاده از آنها ممكن است باعث شود كه چشم های جوشكار در معرض درخشش و جرقه های جوشكاری قرار گیرد كه برای چشم خطرناك هستند. در نتیجه فرد آسیب دیده پس از ترك محیط كار، هنگام شب دچار درد، خارش، سوزش، ریزش اشك، احساس جسم خارجی در چشم و حساس شدن به نور می شود. علت پیدایش این ناراحتی، سوختگی حاصل از پرتو است كه از پرتو جوشكاری آشكار    می‏شود.

 هنگام جوشكاری با برق، باید از ماسك محافظ چشم با شیشه استاندارد استفاده شود، در غیر این صورت پرتوها و قطعه های پرتاب شده و داغ گل جوش ممكن است باعث بروز زخم در چشم‏ها شود. ماسك های دستی و صورت باید به طور مرتب و منظم بازرسی شده و اطمینان حاصل شود كه هیچ نوری از طریق سوراخ های ایجاد شده در اثر سوختن عبور نمی كند و پوشش صافی شیشه ای آن درست می باشد.در موقع زدودن سرباره از جوش ها به وسیله تراشیدن باید چشم ها به وسیله عینك دوردار یا وسایل دیگر محافظت شوند. جوشكاری در محیط بسته به علت ایجاد گازهای زیان آور خطرناك است. در صورت لزوم باید از هواكش استفاده شود. لازم است برای حفاظت چشم دیگر كاركنان در محیط كار در برابر پرتو ماورای بنفش، محل جوشكاری را به وسیله دیوارهای مخصوص پوشاند.

 

11- از تعمیر و تمیز كردن دستگاه ها در حال كار، خودداری شود

برای حفظ سلامت خود و جلوگیری از بروز حوادث، از روغن كاری، تعمیر و تمیز كردن دستگاه هایی مانند پمپ، توربین، اره برقی و دستگاه تراش كه در حال كار هستند، خودداری شود. بنابراین توجه داشته باشید كه پیش از شروع به تعمیر، تمیز كردن و روغن كاری دستگاه ها، به صورتی مطمئن آنها را خاموش كنید. به طور كلی در هنگام تنظیم دستگاه‏ های برقی در كارگاه‏ها. حتما آن را خاموش و برق آن را قطع كنید؛ زیرا خاموش كردن تنها كافی نخواهد بود. همچنین هیچ گاه نباید دستگاهی را در حال كاركردن خاموش و روشن كنید، زیرا در این صورت به موتور آن آسیب وارد خواهد شد.

 

12- محیط كار را به دستگاه تهویه و مكش قوی و مناسب مجهز سازید

جریان مناسب هوا در محیط كار، برای كار تولید و ایمن، بسیار مهم است. بنابراین داشتن دستگاه تهویه مناسب برای محیط كار ضروری است. تهویه كافی، به كنترل مواد خطرناك و جلوگیری از جمع شدن گرما در كارگاه ‏ها كمك می كند. به طور كلی نصب دستگاه های تهویه و مكش قوی به میزان قابل توجه در سطح كارگاه ‏های صنعتی برای خروج گردو غبار، ذرات فلزات و بخارهای مواد سمی از درون محیط كار سودمند بوده و یكی از راه ‏های اساسی در پیشگیری از ابتلا، كاركنان به بیماری‏ های تنفسی و سرطان ها (به ویژه سرطان ریه) است. با قراردادن منافذ تهویه در سقف یا دیوار مجاور كارگاه‏ها، دستگاه تهویه مطلوب و كافی ایجاد خواهد شد.

در صورت افزایش میزان بخارهای سمی و گرد و غبار متصاعد شده در هنگام كار، باید از دستگاه مكنده برای بیرون راندن گرد و غبار، گازهای سمی و براده حاصل از دستگاه ها (مانند دستگاه سمباده) از محیط كار استفاده كرد. مراقبت از دستگاه های تهویه باید به طور مرتب و منظم انجام شود؛ به عبارت دیگر لازم است .دستگاه ‏های تهویه در محیط كار به صورت كیفی و كمی مورد بازرسی جدید قرار گیرند.

  

13- در مقابل دستگاه ها درست بایستید

در هنگام كار با دستگاه ‏های صنعتی (مانند دستگاه‏های تراش و برش) نباید بر روی كار خم شد؛ زیرا همواره خطر پرش براده های حاصل از تراش و برش قطعه كار، به ویژه به سوی چشم ‏ها وجود دارد و نیز موجب بروز آسیب‏ها و خطرهای دیگر می شود. آیا می دانید كه انجام شوخی های بیجا و خطرناك در محیط كار، به خصوص در هنگام كار كردن با دستگاه ها، یكی از مهم ترین عوامل بروز حادثه و آسیب های خطرناك و شدید در صنعت است؛ به ویژه اینكه گاهی موارد به قیمت جان خود و همكاران شان می انجامد. بنابراین لازم است كاركنان مراكز صنعتی از شوخی های بی جا و حركات نابه جا در محیط كار پرهیز كنند. پیش از فشاردادن هرگونه اسپری، مطمئن شوید كه قسمت خروجی مواد به طرف شما نباشد.

  

14-دستگاه ها را به حفاظ ایمنی مجهز سازید

یكی از بهترین راه های پیشگیری از بروز آسیب‏ها و خطرهای ناشی از دستگاه‏ ها، به ویژه آسیب های چشمی، نصب صفحه های شفاف پلاستیكی مخصوص، یا حفاظ روی آنها است تا از پرتاب شدن مواد و براده های فلزات به سوی چشم و دیگر اندام های بدن جلوگیری شود. یك حفاظ مناسب و ایمن باید از برخورد دست با قطعات متحرك دستگاه جلوگیری كرده و كار راحت فرد، را فراهم كنند. بهتر است حفاظ جزیی از دستگاه محسوب گردد. حفاظ باید به گونه ای بر روی دستگاه نصب شده باشد كه مزاحم روغن كاری، تعمیر و تمیزكردن دستگاه نشود؛ در غیر این صورت برای انجام تعمیر یا روغن كاری باید حفاظ را از جای خود برداشت، كه در این حالت بیشتر كاركنان، آن را دوباره در جای خود قرار نمی دهند.

 به طور كلی حفاظ نباید برای فردی كه با دستگاه كار می كند مشكلی ایجاد نماید؛ زیرا در این صورت او، آن را از روی دستگاه بر می دارد؛ در نتیجه از حفاظ به نحو مطلوب استفاده نمی شود. نصب حفاظ در جلوی دستگاه ‏ها، برای جلوگیری از پاشیدن روغن و دیگر تدابیر بهداشتی و ایمنی، موچب می شود كه مواد شیمیایی كمتر با بدن تماس پیدا كند. هرگز نباید هنگام كار با دستگاه‏ها حفاظ آنها را كنار گذاشت. در هنگام كار با دستگاه، حفاظ باید از نفوذ اندام های بدن به قسمت های خطرناك دستگاه جلوگیری كند. هرگز نباید حفاظ دستگاه، خود منبع بروز خطر باشد. قبل از كار كردن با دستگاه های صنعتی اطمینان حاصل كنید كه میله ها، چرخ، غلطك ها، چرخ دنده ها و دیگر قسمت های آنها دارای حفاظ های مناسب هستند. جنس حفاظ دستگاه ها باید از نوع محكم و با استقامت انتخاب شود تا در برابر آتش و مواد خورنده (اسیدها و قلیاها) مقاوم باشد. محافظ دستگاه را باید به طور منظم و مرتب بازرسی، تمیز نموده و در صورت نیاز آن را تعمیر و یا تعویض كرد.

   

15- از دستگاه ها درست استفاده كنید

اگر از هر دستگاهی در هنگام كار كردن، درست استفاده شود تا اندازه زیادی از بروز تعداد حوادث ناشی از دستگاه ها در محیط كار كاسته خواهد شد. دقت در هنگام كار كردن با دستگا ه ها و محافظت از آنها، از وظایف مهم كاركنان شاغل در مراكز صنعتی به شمار می رود. به طور كلی عدم دقت در استفاده صحیح از دستگاه های صنعتی یكی از همگانی ترین دلایل بروز حوادث رایج در صنعت است. فردی كه در محیط صنعتی با دستگاه‏ ها كار می كند، باید كاملا با روش كاركردن آنها آشنا بوده و نیز اجازه استفاده از این دستگاه‏ ها را از مسؤول آن واحد دریافت كرده باشد؛ به عبارت دیگر كاركنان مراكز صنعتی جهت جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از دستگاه ها و خراب شدن آنها، باید پیش از كار كردن با این دستگاه ‏ها به خوبی آنها را بشناسند و نیز با طرز كارشان آشنایی كافی پیدا كنند. به طور كلی استفاده نادرست از دستگاه های صنعتی می تواند به كاهش سرعت كار، توقف كار، بروز آسیب و حوادث بیانجامد.

  

منابع:

1-آشنایی با فیزیك بهداشت، زهرا خراسانی، داودرضا اسماعیلی، چاپ اول، 1377 انتشارات نقطه.

2- ایمنی و حفاظت فنی، دكتر نادر نبهانی، چاپ اول، 1375، انتشارات اسدی.

3- آسیب ها و بیماری های پوستی ناشی از كار، وحید عرفانی، ماهنامه صنعت و ایمنی، شماره 62.

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش