تفاوت های ایزو 45001 با OHSAS18001 چیست؟

تفاوت های ایزو 45001 با OHSAS18001 چیست؟

عدم درک تفاوت های میان دو مدرک اعتبار سنجی ایزو 45001 و OHSAS 18001 با توجه به اهمیتی که نسبت به یکدیگر دارند، می تواند تاثیر بالقوه ای بر روی سازمان شما بگذارد. اگر تجارت شما دارای استاندارد OHSAS18001 می باشد، باید تا 30 سپتامبر 2021 اقدام برای انتقال به ایزو 45001 را انجام دهید.

مشاغلی که تا این تاریخ انتقال را انجام ندهند در اصل فاقد هرگونه استاندارد ایمنی و بهداشت معتبر خواهند بود و از مزیت های این نوع استاندارد بهره مند نمی شوند. بعد از انتقال استاندارد ایمنی و بهداشت، مهمترین عامل، درک تفاوت های میان این دو مدرک می باشد که در مقایسه ایزو 45001 با OHSAS18001 این موضوع را به طور کامل بررسی خواهیم کرد. عمده تفاوت های میان این دو استاندارد را در ادامه ذکر کرده ایم.

تفاوت گواهینامه ISO 45001 وOHSAS 18001 دریک جمع بندی کلی بصورت کلیدی تغییرات اعمال شده در ایزو 45001 بدین شرح میباشد:

مفهوم کسب وکار بند 4-1 ، دراین بند عبارات جدیدی بجهت نظارت برحوزه کسب و کار بیان میکند. مورد دیگر کارگران ودیگر احزاب علاقمتد می باشد. 

بند4-2 دراین بندبه نسبت بندهای استاندارد OHSA18001 نیازها و انتظارات کارگران ودیگر افراد ذینفع بیشتر مدنظر قرارگرفته و مرکز توجه میباشد. همچنین مشارکت کارگران دراین بند بیان گردیده است.

این مساله عواملی را بطور سیستماتیک شناسایی می کند که بایستی مدیریت آنرا مدیریت کند.

مدیریت ریسک و فرصت تغییر دیگر استاندارد ایزو45001 میباشدکه دربندهای 6.1.1 ، 6.1.2.3 ، 6.1.4 شرکتها بجهت شناسایی و اقدام و رسیدگی هرگونه ریسک ویا فرصتهاکه ممکنست تاثیر خوب ویا بد، مثبت ویا منفی برروی سازمان داشته باشند، اقداماتی اتخاذ نمایند.

تعهد رهبری و مدیریت دیگر تغییر عنوان شده درون استاندارد 45001 میباشد. در بند 1.5 ، ISO45001 بیشترین تاکیدش برروی مدیریت ارشد میباشد.

اهداف و عملکرد ازدیگر تغییرات بندهای میان دو استاندارد ISO45001و OHSAS18001 می باشدکه بندهای 6.2.1 و 6.2.2 مرتبط بااهداف و بند 9.1.1 مرتبط باارزیابی عملکرد میباشد.

باتوجه  به توضیحات داده شده ازمهمترین تفاوت میانشان ، ایجاد بندهایی به جهت محیط کسب و کار ، کارگران و نیازها و انتظارات ذینفعان ، ریسک ها و فرصت های مرتبط باسیستم مدیریتی ، ارتباطات و غیره میباشد و همچنین توجه یکپارچگی آسان استاندارد 45001 باسایر استانداردهای مدیریتی جدید و تازه تدوین شده درون استاندارد ایزو45001 مورد توجه قرار گرفته است.

 

1.پیوست SL

استاندارد ایزو 45001 مانند بسیاری از گواهینامه های ISO از ساختار سطح بالا یا پیوست SL استفاده می کند. پیوست SL کمک می کند تا به سادگی بتوانید استاندارد مورد نظر خود را با سیستم های دیگر ادغام کنید. به همین دلیل مدرک ایزو 45001 به راحتی قابل ادغام با سیستم های مدیریت کیفیتی ایزو 9001 و ایزو 14001 می باشد.

از مزیت های این ساختار، آسان تر کردن سیستم مدیریت یکپارچه سازمان ها می باشد. البته داشتن پیوست SL تنها در ISO 45001 دارای اهمیت نیست و در تمامی استاندارد های معتبر که در آینده قصد دریافت آن را دارید نیز وجود آن بسیار مهم است.

2. نقش نماینده مدیریت

طبق قوانین ذکر شده در OHSAS 18001 ، تصمیم گیری برای عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، می تواند توسط مدیریت ارشد به یک نماینده واگذار شود. با اینکه در ایزو 45001 نیز این نقش مجاز است اما 3 دلیل باعث شده تا مدیران از این امر منصرف شوند.

  • مانند تمام استاندارد های مدرن، ISO 45001 نیز تاکید شدیدی بر ریسک دارد. سرمایه گذاری بر روی کنترل سیستم (H&S) بر روی یک کارمند مناسب نیست و این فعالیت باید به صورت مجموعه ای در نظر گرفته شود، خصوصا برای مشاغل بزرگ.
  • از طرف دیگر، واگذاری مسئولیت و استخدام چندین کارمند باید فرصتی برای بهبود مستمر باشد.
  • از همه مهمتر، مدیریت ارشد تنها با اختصاص یک نماینده به سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی نمی تواند سلب مسئولیت کند.

3. نقش پیشرفته مدیریت ارشد

در بند 5 استاندارد ایزو 45001 به وارد کردن سیستم ایمنی و بهداشت در سیستم مدیریت گسترده تر سازمان اشاره شده است. این بدان معناست که اکنون از مدیران ارشد انتظار می رود تا نقش رهبری قوی تری را در سیستم داشته باشند، بهبود فعالیت ها را عملی کرده و از کارگران خود محافظت کنند. موارد ذکر شده تنها گوشه ای از تفاوت های ایزو 45001 با OHSAS18001 بود. اما چگونه باید نقش مدیریتی را قوی تر کرد.

  • بررسی مداوم مدیریت عملکرد سیستم بهداشت و ایمنی
  • مدیریت، شروع و مشارکت در ممیزی های ایمنی، جمع آوری بازخورد فعالانه کارکنان برای بهبود و اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه
  • فراهم کردن منابع کافی، مانند جدیدترین PPE یا ابزارهای مدیریت کیفیت، که به طور فعال در آنها سرمایه گذاری شده است
  • پیشنهادهای سازنده، تشویق، تحسین و پاداش دهی برای طرح مسئله در حوزه  ایرادات و خطرناک سیستم

 

4. فرهنگ ایمنی و بهداشت

از دیگر تفاوت های OHSAS18001 با ISO 45001 ، تاکید بر گسترش مشارکت فعالیت های بهداشت و ایمنی در سازمان می باشد. این استاندارد اشاره دارد که تعداد بیشتری از افراد باید با فرهنگ ایمنی و بهداشت آشنایی پیدا کنند و نحوه گسترش آن را فرا بگیرند. به همین دلیل جایگاه نماینده مدیریت نیز کمرنگ تر از قبل شده است.

فعالیت های ذکر شده فراتر از آموزش های ساده، اقدامات بهداشت و ایمنی می باشد. سلامتی و ایمنی باید به صورت یکپارچه بخشی از سیستم شما شود و تمام کارکنان از اهداف و مزایای یک محل کار امن و کارآمد آگاه باشند و برای کمک به آن توانمندی لازم را داشته باشد.

فرهنگ ایمنی و بهداشت باید شامل موارد زیر باشد :

  • ادغام دیدگاه H&S در استخدام
  • اعطای مشارکت و مشورت به کارکنان، آزمایش ابتکارات جدید قبل از اجرا و ایجاد سیاست های مربوط به بازخورد کارکنان
  • به اشتراک گذاشتن علنی نتایج تحقیقات و سوانح و همچنین تغییرات و تحولات برنامه ریزی شده

5. خطرات و فرصت ها

مقایسه OHSAS18001 و ایزو 45001 نشان می دهد که OHSAS بر روی کنترل خطرات متمرکز شده است اما ISO 45001 با تشویق تفکر مبتنی بر ریسک از جهت کلی استانداردهای جدید ایزو پیروی می کند. این سیستم یک رویکرد فعالتر، انعطاف پذیر و پیشگیرانه، مبتنی بر اصلاح طیف وسیع تری از خدمات ارائه می دهد.

6. برنامه ریزی بهبود یافته

ارتباط نزدیک با تفکر مبتنی بر ریسک، تاکید بیشتری بر برنامه ریزی و تعیین اهداف است. اهداف H&S شما باید در دسترس بودن منابع، کارکنان مسئول، KPI مربوطه و جدول زمانی را در نظر بگیرد. ISO 45001 در مورد رسمیت بخشیدن به اهداف سازمانی، پیوند دادن آنها به اهداف ایمنی و بهداشتی، تعیین اولویت ها و ایجاد اسناد، از گواهینامه OHSAS 18001 صریح تر است.

7. تعریف جدید “سلامتی”

سلامتی و ایمنی ذکر شده باعث می شود که مردم صرفاً ایمنی جسمی را در نظر بگیرند. با اینکه به سلامت روحی در ایزو 45001 به صورت مستقیم اشاره نشده است اما این استاندارد به قدری انعطاف پذیر طراحی شده که می تواند نیاز روانی کارکنان شما را نسبت به فعالیت های انجام شده در سازمان بهبود ببخشد. در ISO 45001 زمینه های مختلفی برای محافظت از جسم و روان وجود دارد که بررسی و اجرا آنها می تواند مزایای بسیاری را برای فعالیت های شما همراه داشته باشد.

8. به روزرسانی اصطلاحات

در آخرین مورد از تفاوت های ایزو 45001 با OHSAS18001 می توان به بروزرسانی اصطلاحات اشاره داشت. از 37 تعریفی که در ایزو وجود دارد، تنها 3 تعریف مشابه در OHSAS دیده می شود. تعاریف جدید شامل “کارگر” و “محل کار” است در حالی که “اسناد و سوابق” اکنون “اطلاعات مستند” هستند. ما در این مطلب توضیح دادیم که تفاوت های میان OHSAS18001 و ایزو 45001 چیست ؟ پس بهتر است تا خود را برای دریافت استاندارد جدید آماده کنید.

۵
از ۵
۳۴ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش