دستورالعمل  الزامات ایمنی تنها کارکردن

دستورالعمل  الزامات ایمنی تنها کارکردن

 

1-هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل تامین شرایط ایمنی و بهداشت تنها کارکردن کارکنان می باشد.

2-دامنه  كاربرد  

اين دستورالعمل در کلیه کارگاهها و برای کلیه پیمانکاران فرعی قابل اجرا می باشد.

3-مسئولیت ها

1-4-مسئولیت مجری انجام کار:

مجری انجام کار مسئول تأمین شرایط ایمنی و بهداشت تنها کارکردن می باشد.

2-4-مسئولیت پیمانکار

پیمانکار مسئول نظارت بر تأمین شرایط ایمنی و بهداشت تنها کارکردن می باشد.

4-تعاریف

1-3-تنها کار کردن

تنها کار کردن به کاری اطلاق می گردد که کارگر به تنهایی در یک مکان مشغول انجام یک فعالیت می شود. مثال هایی از کار کردن به صورت تنهایی شامل تمیز نمودن داخل لوله ها، تمیز نمودن داخل ظروف، انجام بک ولد داخل لوله، تعمیرات داخل میکسرها، تعمیرات داخل سیلوهای سیمان، رانندگی به تنهایی می باشد.

2-3-کارفرما

منظور از کارفرما در این دستوراالعمل شرکت مهندسی و توسعه نفت می باشد.

3-3-مشاور کارفرما

منظور از مشاور کارفرما در این دستورالعمل شرکت مهندسی مشاوری می باشد که از طرف کارفرما به صورت رسمی جهت نظارت بر روند انجام کار پروژه منسوب شده و به پیمانکار معرفی شده است.

4-3-پیمانکار

منظور از پیمانکار در این دستورالعمل شرکت آسفالت طوس می باشد.

5-3-مجری انجام کار

مجری انجام کار به شخصی اطلاق می گردد که از سوی پیمانکار  به کاری گمارده شده است و مسئولیت انجام کار را بر عهده دارد.

6-3-پروانه انجام کار

پروانه انجام کار مدرکی است که از طریق آن مجوز انجام کار از سوی مشاور کارفرما به مجری انجام کار داده می شود.

5-مراجع

1-5-قانون کار جمهوری اسلامی ایران

6-شرح کار

1-6-کلیات

1-1-6-پیمانکار متعهد می گردد شرایط ذیل را جهت تامین الزمات تنها کار کردن تامین نماید.

2-6-رعایت دستورالعمل های HSE

1-2-6-مجری انجام کار متعهد می گردد دستورالعمل های جاری HSE مربوطه به کلیه فعالیت ها را در هنگام انجام کار به تنهایی توسط کارکنان رعایت نماید.

3-6-ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های محیط زیستی

1-3-6-پیمانکار و مجری انجام کار متعهد می گردند کلیه ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های محیط زیستی فعالیت هایی که کارکنان به تنهایی مشغول انجام کار می باشند را شناسایی و تدابیر پیشگیرانه جهت کنترل آنها را اتخاذ و به مرحله اجرا در آورد.

4-6-تأمین ایمنی ماشین آلات و تجهیزات ایمن جهت انجام کار

1-4-6-مجری انجام کار متعهد می گردد از ماشین آلات و تجهیزات ایمن و سالم برای انجام کار استفاده نماید و در همه شرایط از وضعیت ایمن بودن آنها اطمینان حاصل نماید.

2-4-6-مجری انجام کار متعهد می گردد از ماشین آلات و تجهیزات انجام کاری که دارای گواهی سلامت فنی(Certificate) می باشند، استفاده نماید.

3-4-6-مجری انجام کار متعهد می گردد کلیه دستورالعمل های ایمنی ماشین آلات و تجهیزات انجام کار را رعایت نماید.

5-6-تأمین ایمنی خودروها و ماشین آلات عمرانی جهت انجام کار

1-5-6-مجری انجام کار متعهد می گردد خودروها و ماشین آلات عمرانی مورد استفاده جهت انجام کار دارای برگه معاینه فنی و یا گواهی سلامت (Certificate) و همچنین بیمه نامه شخص ثالث باشند.

2-5-6-مجری انجام کار متعهد می گردد رانندگان خودروها و ماشین آلات عمرانی مورد استفاده جهت انجام کار دارای گواهینامه رانندگی مجاز باشند.

3-5-6-مجری انجام کار متعهد می گردد کلیه خودروها و ماشین آلات عمرانی مورد استفاده جهت انجام کار دارای چراغ های روشنایی مناسب و سالم باشد.

4-5-6-مجری انجام کار متعهد می گردد قوانین ترافیکی و تردد خودروها و ماشین آلات عمرانی را به کارکنان آموزش دهد.

6-6-تأمین وسایل ایاب و ذهاب جهت پرسنل

1-6-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای ایاب و ذهاب کارکنان به محل انجام کار از خودروهای مناسب و ایمن استفاده نماید.

2-6-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای ایاب و ذهاب کارکنان به محل کار، متناسب با تعداد سرنشینان مجاز وسیله نقلیه، مسافر سوار نماید.

3-6-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای ایاب و ذهاب کار کنان به محل کار از سوار نمودن آنان در قسمت بار وسیله نقلیه خودداری نماید.

7-6-تأمین وسایل ارتباطی جهت گروه کاری

1-7-6-مجری انجام کار متعهد می گردد جهت گروه کاری وسایل ارتباطی مناسب از قبیل بیسیم، واکی تاکی و یا تلفن ماهواره ای تهیه نماید.

8-6-تأمین امنیت گروه کاری

1-8-6-مجری انجام کار متعهد می گردد جهت گروه کاری امنیت لازم را برقرار نماید. منظور از ایجاد امنیت تأمین امنیت در حین تردد به محل کار و نیز محل انجام کار می باشد.

9-6-تأمین روشنایی محل کار

1-9-6-مجری انجام کار متعهد می گردد جهت انجام عملیات کاری، روشنایی مناسب را تأمین نماید.

10-6-تأمین امکانات امدادی و کمک های اولیه

1-10-6-مجری انجام کار متعهد می گردد جهت امداد و کمکهای اولیه پزشکی به کارکنان حادثه دیده تعداد کافی آمبولانس به همراه بهیار مجرب را جهت انجام خدمات مربوطه در طول مدت زمان انجام کار، در نظر بگیرد.

11-6-تأمین وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی جهت کارکنان

1-11-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای کارکنان وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی لازم را تهیه و به آنان تحویل نماید و همچنین بر استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی نظارت نماید.

2-11-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای کارکنانی که به تنهایی در یک محل محصور مشغول انجام فعالیت می باشند، ماسک هوارسان و کپسول اکسیژن تنفسی تامین نماید.

3-11-6-مجری انجام کار متعهد می گردد یک رشته طناب نسوز برای راهنمای کارکنانی که به تنهایی در داخل یک فضای محصور می روند، تأمین نماید.

12-6-پیشگیری از آتش سوزی و انفجار

مجری انجام کار متعهد می گردد جهت پیشگیری از بروز آتش سوزی موارد ذیل را رعایت نماید:

1-12-6-قبل از انجام جوشکاری و برشکاری و هر گونه عملیات گرم در داخل فضاهای محصور و فضاهایی که اتمسفر قابل اشتعال وجود دارد سنجشن گاز انجام شود.

2-12-6-سیستم گرمایشی خودروها و ماشین آلات عمرانی در وضعیت سالم و آماده به کار باشد.

3-12-6-استفاده از وسایل گرمایشی مانند اجاق گاز سوز، چراغ نفت سوز و غیره در داخل کابین خودروها و ماشین آلات عمرانی ممنوع می باشد.

4-12-6-حمل سوخت باید توسط خودروهای سوخت رسان انجام شود و حمل گالن های سوخت در داخل محل سرنشین خودروهای سواری، مینی بوس و غیره ممنوع می باشد.

5-12-6-موتور خودروها و ماشین آلات عمرانی از لحاظ نشت روغن موتور و سوخت مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعمیرات لازم صورت گیرد.

6-12-6-سیم کشی خودوها و ماشین آلات عمرانی در وضعیت مطلوب باشد و در صورت لزوم تعمیرات لازم صورت گیرد.

7-12-6-روشن کردن آتش در زیر باک خودروها و ماشین آلات عمرانی در فصول سرد سال ممنوع می باشد.

8-12-6-روشن کردن آتش در محل کار و در نزدیک مواد قابل اشتعال و قابل احتراق ممنوع می باشد.

9-12-6-سایز کابل های برق مورد استفاده باید متناسب با جریان برق مصرفی باشد.

10-12-6-جهت واکنش مناسب در زمان وقوع آتش سوزی باید کپسول های آتشنشانی مناسب در کانون های خطر از جمله داخل کابین خودروها و ماشین آلات عمرانی، کانکس ها، انبارها و غیره نصب گردد.

11-12-6-کلیه خودروها باید دارای وسایل امدادی لازم مانند جعبه ابزار، سیم بکسل، جک، آچار جک، تایر زاپاس، جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتشنشانی و سایر ملزومات مرتبط باشند.

13-6-الزامات واکنش در شرایط اضطراری

1-13-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای واکنش مناسب در زمان وقوع شرایط اضطراری اقدامات ذیل را انجام دهد:

2-13-6-شرایط اضطراری بالقوه را شناسایی و دستورالعمل های لازم برای مقابله با آنها را تدوین و بروز نگه دارد.

3-13-6-تیم واکنش در شرایط اضطراری را ساماندهی نماید

4-13-6-آموزش های لازم را برای تیم واکنش در شرایط اضطراری فراهم نماید.

5-13-6-وسایل و امکانات لازم از قبیل خودرو آمبولانس، کپسول های آتش نشانی، وسایل ارتباطی لازم را برای تیم واکشن در شرایط اضطراری فراهم نماید.

14-6-بکارگیری پرسنل HSE جهت نظارت بر انجام کار

1-14-6-مجری انجام کار متعهد می گردد در کل زمان انجام کار، پرسنل HSE صلاحیت دار را جهت نظارت بر تأمین شرایط  HSE بکار بگمارد.

2-14-6-مجری انجام کار متعهد می گردد از کارکنانی HSE   که در شیفت روز کار می کنند در شیفت شب استفاده ننماید. به عبارتی جهت پیشگیری از بروز خستگی و بروز حادثه، کارکنان شیفت روز و شب مجزا باشند.

3-14-6-مجری انجام کار متعهد می گردد برای کارکنان شیفت شب برنامه های استراحت کافی در طول شیفت شب در نظر بگیرد.

15-6-الزامات بکارگیری کارکنان

1-15-6-پیمانکار و مجری انجام کار متعهد می گردند از صلاحیت کارکنان اطمینان حاصل نمایند.

2-15-6-پیمانکار و مجری انجام کار متعهد می گردند کلیه کارکنان در رابطه با ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های محیط زیستی فعالیت خود آموزش های لازم را دریافت نمایند.

3-15-6-مجری انجام کار متعهد می گردد از کارکنانی که در شیفت روز کار می کنند در شیفت شب استفاده ننماید. به عبارتی جهت پیشگیری از بروز خستگی و بروز حادثه کارکنان شیفت روز و شب مجزا باشند.

4-15-6-مجری انجام کار متعهد می گردد هیچ یک از کارکنان در یک مکان کاری به صورت تنها کار نکنند.

5-15-6-مجری انجام کار متعهد می گردد در مکان هایی که افراد به صورت تنها کار می کنند حداقل یک نفر به عنوان نظارت کننده بر کار افراد به کار به گمارد.

6-15-6-مجری انجام کار متعهد می گردد در مکان هایی بسته و محصور که افراد به صورت تنهایی کار می کنند حتما قبل از ورود افراد پروانه کار "ورود به فضای بسته " را از دستگاه نظارت اخذ نماید.

تنها_کار_کردن_HSE_دستورالعمل_الزامات.pdf

16-6-پروانه انجام کار

1-16-6-مجری انجام کار متعهد می گردد 48ساعت قبل از انجام کار در فضای محصور مانند بک ولد داخل لوله، تعمیرات اساسی داخل میسکرها، تمیز نمودن داخل لوله ها، پروانه انجام کار را از مشاورکارفرما دریافت نمایند.

2-16-6-مجری انجام کار متعهد می گردد آمار کارکنان را تهیه و پیوست پروانه انجام کار نماید.

7-پیوست ها

ندارد.

 

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش