فهرست استانداردهای ایزو

 

استانداردهای ایزو توسط سازمان بین المللی ایزو تدوین می شود و معمولا برای دسترسی به متن استانداردها از طریق وب سایت ISO.org بایستی هزینه پرداخت شود. بسیاری از این استاندارهایی که در ایران کاربرد دارد، توسط سازمان استاندارد ترجمه شده و به رایگان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

از لینک زیر می توانید استانداردهای مورد نیازتان را جستجو کنید تا ببنید آیا ترجمه شده است یا خیر.

در ادامه لیستی از استاندارهای ایزو را معرفی می کنیم:

استانداردهای مدیریتی معروف:

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 31000 مدیریت ریسک

ایزو 22000 سیستم ایمنی مواد غذایی

ایزو 45001 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی

ایزو 10001 راهنمای شناسایی کد رفتارهای مشتری

ایزو 10002 راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان

ایزو 10003 راهنمای حل اختلاف ها در بیرون از سازمان

ایزو 10004 راهنمای اندازه گیری رضایت مشتریان

ایزو 10006 راهنمایی برای مدیریت کیفیت پروژه ها

ایزو 10007 راهنمایی برای مدیریت پیکره بندی

ایزو 10008 استاندارد قانونی اطلاعات الکترونیک

ایزو 17025 سیستم مدیریت آزمایشگاه های اندازه گیری

ایزو 17021 استاندارد سازمان های بازرسی

ایزو 27001 استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو 29001 استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز و پتروشیمی

ایزو TS16949 استاندارد مدیریت کیفت در خودروسازی ( ورژن جدید این استاندارد دیگر ایزو نیست و IATF16949 می باشد )

ایزو 10015 راهنمای مدیریت آموزش کارکنان

ایزو 29990 استاندارد مدیریت آموزش سازمان های آموزشی غیر رسمی

ایزو 55001 استاندارد مدیریت دارایی های فیزیکی

ایزو 10018 استاندارد راهنمایی برای مشارکت و صلاحیت کارکنان

ایزو 10012 راهنمایی برای اندازه گیری

ایزو 10013 راهنمای مستندسازی

 

 

در ادامه لیست از انواع استانداردهای ایزو را معرفی می کنیم:

ایزو ۷ مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا

ایزو ۹ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای Cyrillic (این کاراکترها به زبان‌های روسی و بلغاری وابسته‌اند)به Roman ، Slavic و Non-Slavic کاراکتر

ایزو ۱۶ مربوط به صوت شناسی

ایزو ۳۱ مربوط به استاندارهای کمی و مقداری

ایزو ۱-۶۸ مربوط به استاندارهای متریک پیچ و قلاویز

ایزو ۲۱۶ مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغدارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher

ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا

ایزو ۱-۲۲۸ مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی، تحمل فشار و ابعاد

ایزو ۲۳۳:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن(Roman)

ایزو ۲ ۲۳۳:۱۹۹۳ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن

ایزو ۲۵۹:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن

ایزو ۲-۲۵۹:۱۹۹۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن

ایزو ۲۶۲ مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره

ایزو ۵۰۰ مربوط به استاندارهای تراکتورها

ایزو ۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان

       ایزو ۱-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم

       ایزو ۲-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم

       ایزو ۳-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان - برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان

ایزو ۶۴۶ مربوط به جهانی سازی دادهای متغیر در ASCII با ۷ بیت

ایزو ۶۵۷ مربوط به ورق‌های گرم فولادی

ایزو ۶۶۸ مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی

ایزو ۶۹۰ مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)

ایزو ۷۳۲ مربوط به عکاسی - فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰

ایزو ۸۳۸ مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی

ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن

ایزو ۹۹۹ مربوط به راهنمای فهرست بندی، سازماندهی و نمایش مندرجات

ایزو ۱۰۰۰ مربوط به یکان‌ها و توصیه‌نامه‌های استفاده از تقسیم عددی بر مضرب (الکترونیک و کامپیوتر)

ایزو ۱۰۰۴ مربوط به خاصیت و ترکیب‌شناسی مرکب‌های مغناطیسی

ایزو ۱۰۰۷ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۳۵ میلیمتری

ایزو ۱۵۳۹ مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن

ایزو ۱۶۲۹ مربوط به اصطلاحات و نامگذاری عناصر پلیمری (شیمی)

ایزو ۲۰۲۲ مربوط به فناوری اطلاعات - ساخت بندی کدهای کاراکتریک روشهای الحاقی

ایزو ۲۱۰۸ مربوط به استاندارد جهانی شماره‌گذاری کتاب شابک (ISBN)

ایزو ۲۱۴۵ مربوط به شماره گذاری تقسیم‌های زیر مجموعه‌ها در اسناد نوشتاری

ایزو ۲۱۷۱ مربوط به محصولات گیاهی و آردی

ایزو ۲۲۸۱ مربوط به استاندار ساعت‌های ضد آب

ایزو ۲۵۳۳ مربوط به استانداردهای جو و فشار هوا

ایزو ۲۷۰۹ یک استاندارد بین المللی مربوط به توصیف کتابشناختی (Bibliographic Description) می باشد. از این استاندارد در دنیای کتابخانه های به منظور جابجایی رکوردهای کتابشناختی استفاده می شود

ایزو ۳۰۲۹ مربوط به فیلم‌های ۱۲۶ میلیمتری

ایزو ۳۰۸۲ مربوط به سنگ آهن

ایزو ۳۱۰۳ مربوط به استانداردهای جوشاندن چای براساس حسگرهای چشایی

ایزو ۳۱۶۶ مربوط به کدهای کشورها و زیر مجموعه‌ها (استانها، مناطق و...)

 ایزو ۱-۳۱۶۶ مربوط به کد کشورها و مناطق وابسته به آن کشور - اولین توشیح آن در سال ۱۹۷۴

       ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۲ مربوط به کدهای دو حرفی کشورها

       ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۳ مربوط به کدهای سه حرفی کشورها

       ایزو ۱-۳۱۶۶ عددی مربوط به کدهای عددی کشورها

       ایزو ۲-۳۱۶۶ مربوط به اصول تقسیم بندی زیر مجموعه‌های کشورها

       ایزو ۴-۳۱۶۶ مربوط به جانشین شدن به جای کدهای ۱-۳۱۶۶ که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده بود

ایزو ۳۲۹۷ مربوط به شماره سریال استاندارد بین‌المللی (ISSN)

ایزو ۳۵۰۶ مربوط به ویژگی‌های مکانیکی جلوگیری از زنگ زدگی - فولاد ضدزنگ

ایزو ۳۶۰۲ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به ژاپن - کامپیوتر

ایزو ۳۶۳۲ مربوط به استاندارهای برآورد کیفیت زعفران

ایزو ۳۶۳۵ مربوط به اندازه‌ها و سایز بندی لباس‌ها بر حسب جُسه مشتری (مانند Mediom)

ایزو ۳۸۶۴ مربوط به استاندارهای نمایه‌های امنیتی (Safety labels)

ایزو ۳۹۰۱ مربوط به کدهای استاندار ضبط (ISRC)

ایزو ۳۹۷۷ مربوط به استاندارهای توربین‌های گازی

ایزو ۴۱۵۷ مربوط به تقسیم بندی ساختمان (معماری)

  ایزو ۱-۳۱۵۷ مربوط به استاندارهای ساخت و ساز و قسمت‌های ساختمان

  ایزو ۲-۴۱۵۷ مربوط به شماره گذاری اتاق‌ها

  ایزو ۳-۴۱۵۷ مربوط به خصیصه‌های انواع اتاق ساختمان‌ها

ایزو ۴۲۱۷ مربوط به کامپیوتر- کدهای کارنسی یا رقمی

ایزو ۴۸۷۳:۱۹۹۱ مربوط به مبادلات اطلاعاتی - کدهای ۸ رقمی

ایزو ۵۱۶۷ مربوط به اندازه گیری جریان سیار قطع برش عمودی

  ایزو ۱-۵۱۶۷ مربوط به اصول کلی و مایحتاج

  ایزو ۲-۵۱۶۷ مربوط به دهانه صفحه‌های فلزی

  ایزو ۳-۵۱۶۷ مربوط به قطر دهانه لوله‌ها

  ایزو ۴-۵۱۶۷ مربوط به استادندارهای دهانهٔ واشرها و لوله‌ها

ایزو ۵۲۱۸ مربوط به استاندارهای جنسیتی

ایزو ۵۴۵۵ مربوط به استاندارهای معیار نقشه کشی - مقیاس

ایزو ۵۷۷۵ مربوط به استانداردهای تایر و آج بیرونی دوچرخه

ایزو ۵۸۰۰ مربوط به سرعت فیلم‌های عکاسی

ایزو ۵۹۶۴ مربوط به راهنمای عرضه و بهبود در بایگانی‌های چند زبانی

ایزو ۵۹۷۱:۱۹۸۱ مربوط به استانداردهای اندازهٔ لباس - جنس نایلون(Nylons)

ایزو ۶۱۶۶ مربوط به ساختار کدهای شناسایی و امنیتی جهانی (ISIN)

ایزو ۶۳۴۴ مربوط به استانداردهای پوشش سطوح تراشکاری و پولیش شده- بررسی اندازه تراش

  ایزو ۱-۶۳۴۴ مربوط به آزمودن اندازه و سطح تراش

  ایزو ۲-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت دوم macrogrits

  ایزو ۳-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت سوم macrogrits

ایزو ۶۴۲۹ مربوط به فناوری اطلاعات - توابع کنترلی برای کدهای کاراکتری

ایزو ۶۴۳۸ مربوط به مربوط به اطلاعات و اسناد- کاراکترهای آفریقا برای فهرست بندی

ایزو ۶۷۰۹ مربوط به استاندارهای جهانی طول، عرض و ارتفاع جهانی

ایزو ۶۹۴۶ مربوط به اجزا و ترکیبات ساخت و ساز - محاسبه مقاومت گرمایی و عبور گرمایی

ایزو ۷۰۰۱ مربوط به سمبل‌های کامپیوتری عمومی

ایزو ۷۰۰۲ مربوط به تولیدات غذایی کشاورزی

ایزو ۷۰۹۸ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به چینی - کامپیوتر

ایزو ۷۳۷۲ مربوط به مبادلات تجاری داده‌ها

ایزو ۱-۷۵۰۱ مربوط به استاندارهای کارتهای شناسایی - خوانش ماشینهای کارت خوان

ایزو ۷۷۳۶ مربوط به فضای (اندازه) قرارگرفتن رادیوی ماشین در داخل اتاق ماشین

ایزو ۷۸۱۱ مربوط به استانداردهای کارتهای مالی - همچنین کارتهای اعتباری

ایزو ۷۸۱۱ مربوط به ثبت اطلاعات بر روی کارتهای شناسایی

ایزو ۷۸۱۶ مربوط به کارتهای هوشمند

ایزو ۷۹۴۲ مربوط به هسته‌های کارتهای گرافیکی کامپیوتر

ایزو ۸۰۹۰ مربوط به چرخه‌ها - لغت و واژه شناسی

ایزو ۸۳۷۳ مربوط به صنایع سازنده ربوت

ایزو ۱-۸۵۰۱ مربوط به آماده سازی فولاد برای رنگ کاری و استانداردهای لازم

ایزو ۸۵۵۵ مربوط به سیستم مدیریت محیطی

ایزو ۸۵۵۹:۱۹۸۹ مربوط به طراحی لباس و دیگر وسائل بر اساس ترکیب بدنی انسان

ایزو ۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی

   ایزو ۱-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت دوم، پیغام، عناصر داده‌ها

   ایزو ۲-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - مربوط به روال ثبت کدهای شناسایی موسسه‌ها و نهادها

ایزو ۳-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت سوم

ایزو ۸۶۰۱ مربوط به شاخص‌های زمان و تاریخ

ایزو ۸۶۱۳ مربوط به سبک‌ها و روش‌های سندهای آزاد معماری

ایزو ۸۶۳۲ مربوط به ذخیره سازی فایل‌های گرافیکی در کامپیوتر - فرمت CGM.

ایزو ۸۶۵۱ مربوط به زبان پیوندی سیسنم هسته‌ای گرافیک - کامپیوتر

ایزو ۸۶۵۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه‌نویسی

ایزو ۸۸۰۵ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی - زبان برنامه نویسی سی (C)

ایزو ۴-۸۸۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی

ایزو ۸۸۰۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی سفارش موقتی - اوتوس Lotos

ایزو ۸۸۲۴ مربوط به استاندارهای انتزاعی حاشیه برداری ASN.۱ - کامپیوتر

ایزو ۸۸۲۵ مربوط به رمزگذاری ASN.۱

ایزو ۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای

    ایزو ۲-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۲

    ایزو ۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - اروپای جنوبی

    ایزو ۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - اروپای شمالی

    ایزو ۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - روسی و بلغاری

    ایزو ۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - عربی

    ایزو ۷-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - یونانی

    ایزو ۸-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - عبری

    ایزو ۹-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای- لاتین ۵

    ایزو ۱۰-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۶ - سازماندهی دوباره لاتین ۵

    ایزو ۱۱-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - تایلندی

    ایزو ۱۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۷ - بالتیک

    ایزو ۱۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۸ - سلتیک

    ایزو ۱۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۹ - تجدید نظر در لاتین ۱

    ایزو ۱۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۱۰ - جنوب غربی اروپا

ایزو ۸۸۷۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی اینترنت اس.جی.ام.ال SGML

ایزو ۹۰۰۰ مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت جامع تعاریف و واژگان

ایزو ۹۰۰۱ مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت

ایزو ۹۰۶۹ مربوط به امکانات پشتبانی کننده از زبان برنامه نویسی اس.جی.ام.ال

ایزو ۹۰۷۵ مربوط به استانداردهای پرس و جو در برنامه نویسی دیتا بیس DATA BASE- پایگاه داده‌ها

ایزو ۹۱۲۶ مربوط به نرم‌افزارهای مدل سازی کیفیت

ایزو ۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای اتصال داخلی شبکه در سیستم‌های حمل و نقل

    ایزو ۲-۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای OBD II

ایزو ۹۲۴۱ مربوط به استانداردها و وسائل رفاه کار انسانی (آرگونومی) در سازمان‌ها

ایزو ۹۳۶۲ مربوط به کدهای هویت ای بانک‌ها - BIC کدها

ایزو ۹۴۰۷ مربوط به اندازه کفش

ایزو ۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت

    ایزو ۱-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت اول

    ایزو ۲-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت دوم

    ایزو ۳-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت سوم- شکلک‌ها

ایزو ۹۵۶۴ مربوط به بانک داری - شماره شناسایی فردی یا پین کد در دستگاه‌های خودپرداز

ایزو ۹۵۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - پایگاه اطلاعاتی برای اس.کیو.ال SQL

ایزو ۹۵۹۲ و ۹۵۹۳ مربوط به عملیات گرافیکی جهت کنترل، تعریف، اصلاح و ذخیره و نمایش داده‌های گرافیکی سلسله مراتبی

ایزو ۹۶۶۰ مربوط به کامپیوتر - فایل‌های سیستمی دستگاه سی.دی رام CD-Rom

ایزو ۹۸۶۹ مربوط به استانداردهای عایق بندی گرمایی

ایزو ۹۸۹۹ مربوط به زبان برنامه نویسی سی

ایزو ۹۹۴۵ مربوط به سیستم‌های قابل حمل و نقل Portabl

ایزو ۹۹۸۴ مربوط به نبدیل کاراکترهای گرجستانی به رومن

ایزو ۹۹۸۵ مربوط به تبدیل کاراکترهای ارمنستانی به رومن

ایزو ۹۹۹۲:۱۹۹۹ مربوط به کارتهای تجاری - کارتهای مدار مجتمع

ایزو ۹۹۹۹ مربوط به کمک‌های فنی به افراد ناتوان و معلول

ایزو ۱۰۰۰۶ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنما کیفیت در مدیریت پروژه

ایزو ۱۰۰۰۷ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنمای کیفیت در مدیریت اقتضایی

ایزو ۱۰۰۱۷ مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

ایزو ۱۰۰۱۲ مربوط به مدیریت سیستمی - لوازم اندازه گیری روندها

ایزو ۱۰۰۲۱ مربوط به سیستم تبادل متنی جهت دار MOTIS

ایزو ۱۰۰۲۶ مربوط به سیستم‌های داخلی باز

ایزو ۱۰۰۷۷ مربوط به پنجره‌های دو جداره - عایق‌های حرارتی

ایزو ۱۰۰۸۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - دیسک‌های اپتیکال ۱۳۰ میلی متری

ایزو ۱۰۱۶۰ مربوط به سیستم‌های کتابداری

ایزو ۱۰۱۶۱ مربوط به استانداردهای سیستم‌های کتابداری

ایزو ۱۰۱۷۹:۱۹۹۶ مربوط به شیوه‌های معنی‌شناسی سندها

ایزو ۱۰۲۰۲:۱۹۹۱ مربوط به کارت‌های تجاری - ساخت دهی امنیتی به اقتصاد

ایزو ۱۰۲۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی پاسکال - بسط داده شده

ایزو ۱۰۲۱۱ مربوط به استانداردهای گرمایی پل‌ها

ایزو ۱۰۲۷۹ مربوط به زبان برنامه نویسی بیسیک

ایزو ۱۰۳۰۳ مربوط به سیستم‌های صنعتی یکچارچه و خودکار

ایزو ۱۰۳۸۳ مربوط به وسائل امنیتی اقتصادی - کدهای مبادلاتی و بازاریابی MIC

ایزو ۱۰۴۸۷ مربوط به استانداردهای سامانه‌های اتصال مسافران ماشین

ایزو ۱۰۶۲۸ مربوط به نمودار جریان کار برای روال‌های ماشین

ایزو ۱۰۶۴۶ مربوط به مجموعه کاراکترهای جهانی

ایزو ۱۰۶۶۴ مربوط به شیوه‌های شش وجهی داخلی اتوموبیل

ایزو ۱۰۹۵۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - شماره‌های بین‌المللی موسیقی ISMN

ایزو ۱۰۹۶۲ مربوط به امنیت وسائل اقتصادی و مالی - کدهای

ایزو ۱۱۰۶۴ مربوط به طراحی آرگونومیک

    ایزو ۱-۱۱۰۶۲ مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل

    ایزو ۲-۱۱۰۶۲ مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل

    ایزو ۳-۱۱۰۶۲ مربوط به طرح بندی اتاق‌های کنترل

    ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۴ مربوط به طرح بندی ایستگاه‌های کامپیوتری

    ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۵ مربوط به وسائل و امکانات محیطی مورد نیاز در مراکز کنترل

ایزو ۱۱۱۷۲ مربوط به ساختمان فایل‌های تصویری - MPEG۱

ایزو ۱۱۱۷۰:۲۰۰۳ مربوط به قدرت ماده سیال در وسائل هیدرولیک

ایزو ۱۱۱۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - ریجستری‌های فراداده

    ایزو ۱-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به چهارچوب بندی ریجستری‌های فراداده

    ایزو ۲-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به طبقه بندی ریجستری‌های فراداده

    ایزو ۳-۱۱۱۷۹:۲۰۰۳ مربوط به فرا ریجستری و ساختار پایهٔ آن

    ایزو ۴-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به ساختمان تعریف داده‌ها

    ایزو ۵-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به اصول نامگذاری و شناسایی

    ایزو ۶-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به ثبت و اصلاح

ایزو ۱۱۱۸۰ مربوط به نشانی یابی پستی

ایزو ۱۱۴۰۴ مربوط به داده‌های وابسته زبانی - کامپیوتر

ایزو ۱۱۵۷۸:۱۹۹۵۶ مربوط به فنآوری اطلاعات - تبادل اطلاعات و سازگاری بین سیستم‌های متفاوت با استانداردهای متفاوت OSI

ایزو ۱۱۷۸۳ مربوط به پروتکل‌ها و قوانین کشاورزی صنعتی

ایزو ۱۱۸۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - اساس عمومی کابل کشی برای مشتریان

ایزو ۱۱۸۹۸ مربوط به وسایل حمل و نقل جاده‌ای - شبکه کنترل کننده CAN

ایزو ۱۲۰۰۶ مریوط به ساختمان‌های اطلاعاتی

ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به کنترل سطح بالای پیوندهای داده‌ای HDLC

ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به اس.کیو.ال چند رسانه‌ای

ایزو ۱۳۲۵۰ مربوط به سرفصل نقشه‌ها

ایزو ۱۳۳۴۶ مربوط به سرعت و ساختمان داده‌ها برای رایت

ایزو ۱۳۳۷۰ مربوط به خصوصیات گرمایشی ساختمان - انتقال گرما از طریق زمین

ایزو ۱۳۴۰۶ مربوط به وسائل آرگونومی برای کار

   ایزو ۱-۱۳۴۰۶:۱۹۹۹ مربوط به وسائل آرگونومی - مقدمه و معرفی

   ایزو ۲-۱۳۴۰۶:۱۰۰۲ مربوط به وسائل آرگونومی - پانل‌های تخت

ایزو ۱۳۴۰۷:۱۹۹۹ مربوط به طراحی مراکز انسانی برای سیستم متعامل

ایزو ۱۳۴۵۰ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۱۰ میلیمتری

ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ مربوط به مدیریت جامع سیستم‌ها برای طراحی و تولید ابزار پزشکی

ایزو ۱۳۴۹۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - برای دیسک‌ها و فایل یکبار خوانشی و یکبار بازنویسی

ایزو ۱-۱۳۵۶۷ مربوط به فنون مستندسازی محصولات

ایزو ۱۳۵۶۸:۲۰۰۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - فرمت زی Z

ایزو ۱۳۶۱۶ شمارگذاری حساب‌های بانکی IBAN

ایزو ۱-۱۳۸۴۹ اصول عمومی طراحی سیستم‌های کنترل برای تشکیلات امن و سالم

ایزو ۱۳۸۱۸ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - MPEG۲

ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای مدیریت محیطی

ایزو ۱۴۰۰۱ مربوط به مدیریت محیطی

ایزو ۱۴۰۶۴ مربوط به گازهای گلخانه‌ای

ایزو ۱۴۲۳۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - سیستم تشخیصی

   ایزو ۱-۱۴۲۳۰ لایه‌های فیزیکی

   ایزو ۲-۱۴۲۳۰ مربوط به لایه‌های پیوند داده‌ها

   ایزو ۳-۱۴۲۳۰ مربوط به استعمال لایه‌ها و طبقه بندی

   ایزو ۴-۱۴۲۳۰ مربوط به لوازم خروج مایع - سیستم به هم پیوسته

ایزو ۱۴۴۴۳ مربوط به کارت‌های شناسایی - کارتهای تماسی و مجاورتی

ایزو ۱۴۴۹۶ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - MPEG۴

ایزو ۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای نظارت محیطی - سیستم‌های تهویه مطبوع

   ایزو ۱-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه بندی دستگاه‌های تهویه مطبوع

   ایزو ۲-۱۴۶۴۴ مربوط به آزمایش و نمایش دادن درستی کار

   ایزو ۳-۱۴۶۴۴ مربوط به مقیاس‌ها و میزان‌های جهانی

   ایزو ۴-۱۴۶۶۶ مربوط به میزان‌های طراحی، ساختمان و شروع کار

   ایزو ۵-۱۴۶۴۴ مربوط به عملیات

   ایزو ۶-۱۴۶۴۴ مربوط به لغات تخصصی

   ایزو ۷-۱۴۶۴۴ مربوط به دستگاه‌های جداکننده

   ایزو ۸-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه بندی ذرات مولکولی ناپاک معلق در هوا

   ایزو ۹-۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای صافی‌های تمیز کننده

ایزو ۱۴۶۵۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - واخواست رشته‌ای جهانی

ایزو ۱-۱۴۶۹۸ مربوط به کنترلرهای Bio-contamination

   ایزو ۲-۱۴۶۹۸ مربوط به سنجش و تفسیر Bio-contamination

ایزو ۱۴۸۵۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - پردازش توزیع باز

ایزو ۱۴۷۵۵ مربوط به رمز گشایی داده‌ای ورودی

ایزو ۱۴۸۸۲ مربوط به زبان برنامه نویسی ++C

ایزو ۱۴۹۱۵ مربوط به نرم‌افزار آرگونومیک برای پایانه‌های چند رسانه‌ای کاربرها

    ایزو ۱-۱۴۹۱۵ مربوط به اصول کلی طراحی

    ایزو ۲-۱۴۹۱۵ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای

    ایزو ۱-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به اصول کلی

    ایزو ۲-۱۴۹۱۵:۲۰۰۳ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای

    ایزو ۳-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به رجحان رسانه‌ای و ترکیب

ایزو ۱۴۹۷۱ مربوط به وسائل پزشکی و دارویی - مدیریت ریسک برای اقلام دارویی و پزشکی

ایزو ۱۴۹۷۷ مربوط به بسط سیستم بکوس (سیستمی برای توصیف ترکیب یک زبان و قابل استفاده برای عرضه قالبهای دادهای و زبانهای رایانهای)

ایزو ۱۵۰۰۰ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی اینترنت ای - ebXML نوع ساده شدهٔ زبان برنامه نویسی اس.جی.اک.ال SGML

   ایزو ۱-۱۵۰۰۰ مربوط به پروتکل‌های هماهنگی

   ایزو ۲-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات پیغام رسان

   ایزو ۳-۱۵۰۰۰ مربوط به ساختار اطلاعاتی ریجیستری

   ایزو ۴-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات ثبت کردن

   ایزو ۵-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات و امکانات تکنیکی هسته‌های ebXML

ایزو ۱۵۰۳۳ مربوط به رویه‌های مورد نیاز برای پیغام رسانی

ایزو ۱۵۰۹۹ مربوط به خصوصیات گرمایشی پنجره‌ها و درها

ایزو ۱۵۱۸۹ مربوط به آزمایشگاه‌های پزشکی - شرایط خاص برای کیفیت و کفایت

ایزو ۱۵۲۸۸ مربوط به مهندسی سیستم‌ها - روند گردونهٔ حیات سیستم

ایزو ۱۵۲۸۹ مربوط به مهندسی سیستم و نرم‌افزار - شامل خود سیستم و گردونهٔ حیات نرم‌افزارها

ایزو ۱۵۲۹۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه نویسی

ایزو ۱۵۴۰۸ مربوط به معیارهای عمومی و معمول - معیارهای عمومی برای فنآوری اطلاعات

ایزو ۱۵۴۳۴ مربوط به بارکدهای نوع ماتریسی

ایزو ۱۵۴۴۴ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - JPEG ۲۰۰۰

ایزو ۱۵۴۴۵ مربوط به استانداردهای برنامه نویسی تحت وب - اچ.تی.ام.ال HTML

ایزو ۱۵۵۰۴ مربوط به نرم‌افزار فریم ورک (Framework) برای ارزیابی چگونه کارکردن نرم‌افزارهای سیستم‌عامل

ایزو ۱۳-۱۵۶۱۴:۲۰۰۲ مربوط به استانداردها و خصوصیات جوشکاری

ایزو ۱۵۶۸۶ مربوط به برنامه ریزی خدمات حیاتی در ده بخش

ایزو ۱۵۶۹۳ مربوط به دستگاه‌های گیرنده و فرستنده یا ترنسپوندرها - دستگاه گیرنده یا اداری که به محض دریافت پیغام مخابره‌ای، به طور خودکار آن را جواب می‌دهد

ایزو ۱۵۷۰۶ مربوط به استانداردهای بین‌المللی شماره دستگاه‌های دوگانه صوتی و تصویری

ایزو ۱۵۷۰۷ مربوط به استانداردهای بین‌المللی کدگذاری Musical Work

ایزو ۱۵۸۳۶ مربوط به مجموعه خواص هسته‌های فرا داده دوبلین ای

ایزو ۱۵۸۹۷ مربوط به استانداردهای ریجیستر کردن در سیستم‌عامل یونیکس

ایزو ۱۵۹۲۴ مربوط به کدهای مورد استفاده در نامگذاری اسکریپت‌ها

ایزو ۱۵۹۳۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی - پی.دی.اف PDF

ایزو ۱۵۹۴۸:۲۰۰۳ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - پی.ان.جی PNG

ایزو ۱۶۵۰۰ مربوط به استانداردهای عمومی دستگاه‌های دیجیتال صوتی و تصویری

ایزو ۱۶۰۷۱:۲۰۰۳ مربوط به آگونومی در تعامل با سیستم‌های انسانی

ایزو ۱۶۲۶۲ مربوط به اسکریپت‌های شرکت‌های کامپیوتری اروپا

ایزو ۱۶۷۵۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - شرایط محیطی و سازگاری وسائل الکترونیکی

ایزو ۱۶۹۴۹ مربوط به سیستم مدیریت کیفیت - الزامات مخصوص

ایزو ۱۶۹۸۲:۲۰۰۲ مربوط به آرگونومی در تعامل با محیط‌های انسانی

ایزو ۱۷۰۲۴:۲۰۰۳ مربوط به امکانات و شرایط لازم برای حفظ ایمنی در محیط‌های کاری

ایزو ۱۷۰۲۵ مربوط به استانداردهای عمومی برای کفایت در آزمایش - آزمایشگاه‌ها

ایزو ۱۷۷۷۶ مربوط به استانداردهای صنایع تولید کنندهٔ نفت خام

ایزو ۱۷۷۹۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - رمزهای تمرینی برای مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۱۷۸۹۴ مربوط به استانداردهای کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها - لازمه‌های الکترونیک و رایانه‌ای

ایزو ۷-۱۸۰۰۰ مربوط به استانداردهای رادیوهای و مکانیاب‌های بی سیم

ایزو ۱۸۰۰۴ مربوط به استاندارد سازی کدهای کیو.آر QR

ایزو ۱۸۰۰۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه نویسی

ایزو ۱۸۱۵۲:۲۰۰۳ مربوط به آرگونومی و تعامل با سیستم‌های انسانی - ارزیابی

ایزو ۱۸۱۸۵ مربوط به استانداردهای بی سیم دریایی برای رادیوها و مکانیاب‌های بی سیم

ایزو ۱۸۲۴۵ مربوط به استانداردهای انتسابی به کدهای بازرگانی - MCC برای عمدتاً خرده فروشی‌ها

ایزو ۱۸۵۲۹:۲۰۰۰ مربوط به آرگونومی در تعملات سیستم انسانی - گردونه حیات مراکز انسانی

ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی PSL

ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای فایل‌های خوانشی - PDF

ایزو ۱۹۰۱۱ مربوط به استانداردهای فراهم کننده حسابرسی بر مدیریت محیطی و کیفیت

ایزو ۱-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی - امنیتی - قالب شیوه امنیتی

ایزو ۲-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی - امنیتی - هم خوانی پیغام‌ها و امکانات نهفته

ایزو ۱۹۱۰۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - الگوهای مرجع

ایزو ۱۹۱۰۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - متابعت و پیروی و آزمایش

ایزو ۱۹۱۰۷ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش‌های فاصله‌ای و فضایی

ایزو ۱۹۱۰۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش‌های گرمایی

ایزو ۱۹۱۰۹ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - قوانین برای روش‌های به کارگیری

ایزو ۱۹۱۱۰ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اسلوب‌شناسی خصیصه‌های فهرست بندی شده

ایزو ۱-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مختصات فضایی

ایزو ۲-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - منابع فضایی به وسیله تشخیص دهنده‌ها

ایزو ۱۹۱۱۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول کیفیتی

ایزو ۱۹۱۱۴ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روندهای ارزشیابی کیفیت

ایزو ۱۹۱۱۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - فرا داده‌ها

ایزو ۱۹۱۲۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول پوششی

ایزو ۱۹۱۲۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سرویس‌های وب مپ - خدمات نقشه‌های منتشر شده از طریق اینترنت یا شبکه‌های بی سیم

ایزو ۱۹۱۳۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مشخصات اطلاعات تولیدی

ایزو ۱۹۱۳۶ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سیسنم کدگذاری جغرافیایی برای کامپیوتر

ایزو ۱۹۵۰۱ مربوط به زبان برنامه نویسی یو.ام.ال UML

ایزو ۱۹۵۰۲ مربوط به‌ام.ا.اف

ایزو ۱۹۵۰۳ مربوط به فراداده‌های مبادلاتی در زبان برنامه نویسی ایکس.اک.ال - XMI

ایزو ۱۹۷۵۷ مربوط به زبان برنامه نویسی دی.اس.دی.ال DSDL

    ایزو ۲-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی - ارزیابی دستور زبانی

    ایزو ۳-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی - ارزیابی روالی

ایزو ۱۹۷۷۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - مدیریت دارایی نرم‌افزار

ایزو ۱۹۷۹۰ مربوط به امکانات امنیتی برای مدل‌های نهفته - FIPS

ایزو ۱۹۷۹۴ مربوط به فنآوری اطلاعات - تعیین ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت

    ایزو ۱-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به قالب کار

    ایزو ۲-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به (FMD (Finger minutiae data - انگشت نگاری

    ایزو ۳-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری

    ایزو ۴-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات انگشت نگاری

    ایزو ۵-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات صورت اشخاص

    ایزو ۶-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات عنبیه افراد

    ایزو ۷-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات سری‌های زمانی دست خط و امضا

    ایزو ۸-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت

    ایزو ۹-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات آوند ی

    ایزو ۱۰-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست

ایزو ۲۰۰۰۰ تا ایزو ۲۹۹۹۹

ایزو ۲۰۰۰۰:۲۰۰۵ مربوط به مدیریت آی.تی

ایزو ۲۰۰۲۲ مربوط به سرویس‌های اقتصادی - صنایع اقتصادی جهانی

ایزو ۲۰۹۴۳ مربوط به فنآوری اطلاعات - روند دستبابی به ریجیسترهای فراداده

    ایزو ۱-۲۰۹۴۳:۲۰۰۳ مربوط به عناصیر داده‌ای

    ایزو ۳-۲۰۹۴۳:۲۰۰۴ مربوط به ارزش و خاصیت‌های دامنه اینترنتی

ایزو ۲۲۰۰۰ مربوط به صنایع غذایی - ویژگی‌های عمومی برای تمام صنایع مرتبت در زنجیره صنایع غذایی

ایزو ۲۲۰۰۳ مربوط به مدیریت سلامت غذایی - ویژگی‌ها برای بدن انسان

ایزو ۲۲۲۵۰ مربوط به زبان معیار توصیفی برای ایکس.ام.ال

   ایزو ۱-۲۲۲۵۰:۲۰۰۲ مربوط به معیارهای توصیفی برای هسته‌های ریلکس RELAX

ایزو ۲۲۳۹۹:۲۰۰۷ مربوط به امنیت اجتماعی - راهنما برای آمادگی و اجرا

ایزو ۲۳۲۷۰:۲۰۰۳ مربوط به برنامه نویسی #C

ایزو ۲۳۳۶۰ مربوط به استانداردهای سیستم لینوکس

   ایزو ۱-۲۳۳۶۰ مربوط به ویژگی‌های عمومی

   ایزو ۲-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۳۲ بیت

   ایزو ۳-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۶۴ بیت

   ایزو ۴-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی AMD۶۴ بیت

   ایزو ۵-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی PPC۳۲ بیت

   ایزو ۶-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی PPC۶۴ بیت

   ایزو ۷-۲۳۳۶۰ مربوط به ساخنارمندی S۳۹۰

   ایزو ۸-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی S۳۹۰

ایزو ۲۳۹۵۰ مربوط به استانداردهای کتابخانه‌ای - قوانین برای جستجو و بازیافت اطلاعات

ایزو ۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های شناسایی - کارت‌های مدار مجتمع

   ایزو ۱-۲۴۷۲۷ مربوط به طراحی و قالب بندی

   ایزو ۲-۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های اینترفیس عمومی

   ایزو ۳-۲۴۷۲۷ مربوط به امکانات و شرایط وصل شدن

   ایزو ۴-۲۴۷۲۷ مربوط به مدیریت کنندهٔ سیستم آی.پی.آی (سیستم‌های متعامل درونی سیستم عامل)

   ایزو ۵-۲۴۷۲۷ مربوط به آزمایش

   ایزو ۶-۲۴۷۲۷ مربوط به روند اختیار ثبت برای تصدیق

ایزو ۲۴۷۶۲:۲۰۰۸ مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - راهنما برای مبادلات اطلاعاتی

ایزو ۲۵۹۶۱ مربوط به تمرینات توصیه شده برای طراحی و شرح نرم افزار

ایزو ۲۶۰۰۰ مربوط به راهنماهایی درباره مسئولیت‌های اجتماعی

ایزو ۲۶۳۰۰ مربوط به فرمت ا.دی.اف - odf.

ایزو ۲۷۰۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۳۲۰۰۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی - پی.دی.اف

ایزو ۳۸۵۰۰ مربوط به شخصیت حقوقی نظارت بر فنآوری اطلاعات

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده
مطالب مفید، کار در ارتفاع، ایمنی جرثقیل، برق، بهداشت
دوره های آفلاین رو ببین
کتابفروشی همیار
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش